• Artykuł
  • Publikacja: 24.02.2016
  • Edycja: 13.03.2016
  • 1 
Projekt dla szczecińskiego seniora 2015

Beata Babiak jest wiceprezesem Fundacji Humanum (B)est.W 2015 roku Fundacja realizowała projekt dla seniorów: „Ośrodek wsparcia i aktywizacji seniorów oraz integracji międzypokoleniowej mieszkańców Szczecina”, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS.Warsztaty poetyckie "Piękno słowa" z Krystyną Nawój, spotkanie z byłym wojewodą Markiem Tałasiewiczem i jego "Gawędy o Szczecinie" oraz spotkanie podsumowujące projekt odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie.Spotkanie dotyczące gromadzenia pamiątek rodzinnych i archiwaliów odbyło się w Książnicy Pomorskiej, w której znajdują się takie zbiory.

Nasze motto Cztery pokolenia Szczecinian. Każde wyjątkowe. Każde może dać coś od siebie i przyjąć coś nowego: Senior – Młodemu, Młody – Seniorowi. Dzielmy się doświadczeniem i wiedzą. Integrujmy się. Łączy nas Szczecin. Łączy chęć bycia aktywnym.Dialog i wzajemne czerpanie od siebie jest niezbędnym warunkiem równoprawnego uczestnictwa obywateli obu pokoleń w życiu społecznym i gospodarczym miasta i regionu. Dlatego niezwykle ważne jest promowanie i wspieranie różnych form aktywności ludzi starszych, a także integrowanie ich z młodszym pokoleniem. Także – wskazywanie obszarów, w których wiedza i doświadczenie seniorów jest cenne dla młodszych i odwrotnie – wiedza i doświadczenie młodych jest wartościowe dla seniorów.

Na czym polegało nasze wsparcie dla seniorów? ​Projekt polegał na umożliwieniu starszym mieszkańcom Szczecina rozwijania wszechstronnych zainteresowań, aktywnego spędzania czasu poprzez aktywizację intelektualną i fizyczną. Polegał także na wyrównywaniu malejących wraz z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb, integrację z lokalną społecznością oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym.Szczególną troską otoczyliśmy seniorów zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym z terenu Śródmieścia, Centrum, Starego Miasta i Niebuszewa.Promowaliśmy holistyczne podejście do człowieka, co oznacza, że dbamy zarówno o ciało jak i o ducha. Wspieramy wszystkie aspekty życia seniora: intelektualne, fizyczne, psychiczne, społeczne, ekonomiczne, rodzinne, prawne, kulturalne itd. Kładziemy nacisk na włączanie seniorów w życie społeczne, wolontariat oraz integrację z młodym pokoleniem szczecinian.

Kto finansował projekt? Projekt dla szczecińskiego seniora nosił oficjalną nazwę „Ośrodek wsparcia i aktywizacji seniorów oraz integracji międzypokoleniowej mieszkańców Szczecina” i był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS oraz naszą Fundację.

Czas realizacji Od kwietnia do grudnia 2015 r. prowadziliśmy działania w taki sposób, by umożliwić seniorom stały dostęp do proponowanej przez nas oferty – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, a w dniach realizacji oferty programowej do godz. 18.00. Zajęcia były ustalane z góry na dany miesiąc, z podaniem daty, miejsca i czasu trwania.

Liczba uczestników zajęć W projekcie udział wzięło 278 osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących obszar miasta Szczecin oraz 30 osób z młodzszych grup wiekowych (od 15 do 60 lat). 72% uczestników stanowiły kobiety.

OFERTA PROGRAMOWA W RAMACH PROJEKTU:

Moduł 1 „Senior dla Seniora” , zadania realizowane przez osoby 50+ dla swojej grupy wiekowej. Zrealizowaliśmy tu następujące wydarzenia:- „Szlachetne zdrowie” wykłady lekarzy, m.in.: geriatry, endokrynologa, ortopedy, diabetologa;- „Mój bliski jest chory” porady jak opiekować się chorym i starszym członkiem rodziny. Prowadzącymi byli praktycy, psycholog, coach, pielęgniarka;- „Jak wyjść młodo na zdjęciach” warsztaty i plenery fotograficzne prowadzone m.in. przez członków STF (Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne);- „Zaprośmy sąsiadów na partyjkę” - ćwiczenia umysłowe z różnych dziedzin, m.in. łamigłówki logiczne, językowe, szarady, krzyżówki, gry karciane (brydż, kanasta i in.);- Ćwiczenia fizyczne w plenerze i w sali. Zajęcia: tai-chi, nordic-walking, gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia kręgosłupa, a także wspólne spacery i korzystanie z roweru miejskiego;- Amatorskie warsztaty poetyckie "Piękno słowa" z Krystyną Nawój, zrealizowane w bibliotece oraz warsztaty aktorskie z aktorami Teatru Lalek Pleciuga;- Przesłuchania do chóru Concertino i udział w zajęciach chóralnych, nauka gospel;- „Czy da się oszczędzać z niskiej emerytury”, warsztaty rozważnego oszczędzania, zarządzania finansami domowymi;- „Dziedziczenie, testament, odwrócona hipoteka, upoważnienia” – na pytania odpowiadali prawnik i notariusz;- Wycieczki tematyczne, wyjścia kulturalne (kino, teatr, wystawy, koncerty itd.);- Spotkania z ekspertami, (np. wykłady na temat mitów i prawdy o chemii w żywności, sortowania odpadów domowych, ekologicznych zachowaniach, zastosowania matematyki w codziennym życiu itp.);- Spotkania ze specjalistami urzędów, m.in. MOPR, MOPS, ZUS; - Urząd Miasta („Karta seniora – czy warto ją mieć”), Miejski Rzecznik Konsumentów, Policja (ochrona przed oszukiwaniem starszych osób, np. metoda na wnuczka, oraz bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym) - cykl spotkań z przedstawiciwlami instytucji; - Spotkanie z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego, prezentacja z zakresu ochrony przed fałszywymi banknotami, korzystania z bankowości internetowej itd.); - Prawa pacjenta, jak leczyć się w sanatorium, zapisać się do specjalisty, Zintegrowany Informator Pacjenta przedstawił przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia.

**Moduł 2 „Młody dla Seniora", ** zadania realizowane przez młodych specjalistów dla osób 50+ . Zrealizowaliśmy tu następujące wydarzenia:- Oswajamy internet, czyli bezpieczne korzystanie z sieci, krytyczna ocena informacji;- „Senior na Facebooku i na Naszej Klasie”, „Jak pytać wujka Google” praktyczne sposoby szukania informacji w Internecie;- Logowanie do systemu roweru miejskiego i korzystanie/przejażdżka rowerem miejskim;- Głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Szczecin, dyskusja nad pomysłami uczestników;- Zakładanie konta w banku internetowym, korzystanie z poczty elektronicznej;- Czy smartfon to tylko telefon? – warsztaty obsługi;- „Budżet emeryta w Excelu” - praktyczne rozwiązania;- „Senior w e-urzędzie” – korzystanie z portalu UM Szczecin;- „Zakupy w aptece internetowej” , „Rezerwacja biletów do kina”, „Kupowanie biletów PKP” ;- „Praca dla seniora” - wspólnie z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu zrealizowano cykl wykładów o elastycznym czasie pracy, nauka korzystania z platformy dla seniorów Witryna Pracy 50+; - Wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu spraw urzędowych (m.in. dodatki mieszkaniowe, umowy konsumenckie, sprawy pacjentów, wychodzenie ze spirali zadłużenia (w bankach i instytucjach parabankowych);- Spotkania z coachem zdrowia i dobrego życia, z psychologiem (dobra komunikacja z innymi, asertywność nie tylko dla młodych);- Spotkania autorskie, czytelnicze i impreza mikołajkowa, które odbyły się w filii bibliotecznej ProMedia, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

**Moduł 3 „Senior dla Młodego”, ** zadania realizowane przez osoby 50+ dla młodszych wiekiem. Zrealizowaliśmy tu następujące wydarzenia:- Spotkania z gośćmi specjalnymi, aktywnymi starszymi mieszkańcami (np. były wojewoda Marek Tałasiewicz, Ryszard Kotla, Marek Molewicz i in.) w gawędach o mieście, mieszkańcach, historii;- Warsztaty „Komu kogo przedstawić, czyli etykieta najwyższej próby” oraz kindersztuba;- „Co posiadamy... nieznany Szczecin” –spacery z przewodnikiem (oprowadzali Przemek Głowa i Tomasz Wieczorek);- Mój wnuk, mój skarbeczek – wspólne warsztaty rękodzieła (np. warsztat tworzenia świec, „druga młodość starego swetra”, tworzenie korali, biżuterii, tkactwo) oraz wycieczki do Społecznego Ogrodu na Łasztowni;- „Wodny ogród” - warsztaty akwarystyki – we współpracy z lokalnymi klubami akwarystycznymi;- Książnica Pomorska zaprasza – udział w poszukiwaniach pamiątek rodzinnych i digitalizacji archiwów domowych (przedsięwzięcie realizowane wraz z Cecylią Judek, pracownikiem biblioteki);- „Czytelnicze wieczorki z kryminałem i biografią” cykliczne czytanie na głos wybranych dzieł literackich;- Wolontariat seniorów – wizyty u podopiecznych Domu Kombatanta przy ul. Kruczej w Szczecinie.

/na podstawie "Projekt dla szczecińskiego seniora 2015" Beata Babiak, wiceprezes Fundacji Humanum (B)est, realizującej projekt/