• Artykuł
  • PUBLIKACJA: 24.09.2018
  • EDYCJA: 24.09.2018
  • 0 
Seminarium „Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach kultury” - 10 października 2018 r. (Warszawa)

Seminarium „Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach kultury” odbędzie się 10 października 2018 r. w godz. 11:00-17:00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.Organizatorem seminarium jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury - bibliotek, muzeów i domów kultury zainteresowanych prowadzeniem edukacji dorosłych i skorzystaniem z funduszy programu Erasmus+ na realizację projektów współpracy europejskiej.

W sektorze "Edukacja dorosłych" programu "Erasmus+" można wnioskować o dofinansowanie projektów współpracy międzynarodowej dotyczących przede wszystkim tematyki rozwoju kompetencji kluczowych. Są to kompetencje niezbędne każdej osobie dorosłej do samorealizacji oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Obejmują one m.in. świadomość i ekspresję kulturalną, kompetencje osobiste, społeczne, obywatelskie oraz te związane ze zrozumieniem i tworzeniem różnych form przekazów.

Podczas seminarium uczestnicy:

_ poznają definicje poszczególnych kompetencji kluczowych z naciskiem na te rozwijane w instytucjach kultury;

_ przedyskutują działania edukacyjne na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych prowadzone przez wybrane instytucje kultury, w tym przykłady projektów Erasmus+ realizowanych przez instytucje kultury w sektorze Edukacja dorosłych;

_ dowiedzą się w jaki sposób złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie w ramach programu Erasmus + w sektorze Edukacja dorosłych;

_ wezmą udział w krótkich warsztatach, które – mamy nadzieję – będą stanowiły inspirację do działań na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych oraz do realizacji projektów Erasmus+ w tym zakresie;

_ będą mieli możliwość nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i dyskusji z przedstawicielami innych instytucji kultury.


Program ** seminarium jest załączony poniżej. ** Udział w seminarium jest bezpłatny. Po seminarium uczestnicy będą mogli **bezpłatnie ** do godz. 20.00 zwiedzać Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.


Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link: https://ankiety.frse.org.pl/users/login). Po jego wypełnieniu na wskazany adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji na seminarium. ** Rejestracja trwa do 3 października** . Liczba miejsc jest ograniczona.


W przypadku pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z Anną Pokrzywnicką-Jakubowską (e-mail: apokrzywnicka@frse.org.pl, tel. 22 46 31 231) lub Joanną Replin (e-mail: jreplin@frse.org.pl, tel. 22 46 31 238). _ _


Organizatorzy:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): https://www.frse.org.pl

**Program Erasmus+: ** http://erasmusplus.org.pl

Edukacja dorosłych : http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych

Seminarium „Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach kultury” - 10 października 2018 r. (Warszawa)