• Artykuł
 • Publikacja: 14.02.2024
 • Edycja: 14.02.2024
 • 0 
Rekrutacja do projektu "Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej" - do 16 lutego!

Do 16 lutergo trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy biblioteki publiczne mające swoją siedzibę na terenie Polski w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej, która liczy do 50 tys. mieszkańców.

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i zarejestruj swoją bibliotekę
(kliknij tu) do 16 lutego 2024 roku.

Celem projektu 
jest wsparcie mieszkanek i mieszkańców z miejscowości do 50 tys. mieszkańców w świadomym uczestnictwie w europejskich sprawach publicznych oraz rozwój bibliotek jako miejsca informacji i spotkań o Unii Europejskiej. 

Rezultaty projektu

Dzięki projektowi w bibliotekach:
 • powstanie kącik z aktualnymi, interesującymi materiałami i publikacjami dotyczącymi Unii Europejskiej,
 • odbędą się ciekawe spotkania dla mieszkańców z ekspertkami i ekspertami, poświęcone najważniejszym obecnie tematom, m.in. bezpieczeństwo Polski, kryzys klimatyczny, dezinformacja,
 • uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jakie szanse i możliwości daje im Unia Europejska, jeśli chodzi o planowanie własnego rozwoju zarówno zawodowego jak i osobistego,
 • stworzymy okazję do refleksji i wspomnień, jak zmieniła się Wasza społeczność przez 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej,
 • odbędą się lekcje biblioteczne na temat źródeł aktualnej i rzetelnej wiedzy o Unii Europejskiej.

Co zyska biblioteka?

1. Biblioteka rozwinie i wzbogaci swoją ofertę o atrakcyjne formy edukacji obywatelskiej oraz zwiększy swą atrakcyjność dla potencjalnych nowych czytelników

2. Osoba koordynująca działania projektowe w bibliotece ukończy dwudniowe szkolenie w Warszawie, poszerzy swoją wiedzę o tematyce europejskiej oraz roli i możliwości bibliotek w edukacji o Unii Europejskiej
(w dniach 29.02 - 01.03.2024)

3. Na każde spotkanie z mieszkańcami organizator zapewni bibliotece ekspertkę/eksperta w zakresie wybranej tematyki spotkania  (osoba ekspercka będzie dobierana przez organizatora przy współpracy z biblioteką – w pierwszej kolejności z zespołu sieci Team Europe;  biblioteka będzie mogła skorzystać  z usług własnej  ekspertki/eksperta po uzyskaniu zgody organizatora)

4. Biblioteka otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji działań projektowych:
 • konsultacje online z doświadczonym mentorem, który odpowiadając na potrzeby bibliotekarek i bibliotekarzy, będzie wspierał ich w planowaniu działań i rozwiązywaniu ewentualnych trudności
 • jedno grupowe spotkanie wspierające online osób koordynujących działania projektowe z wszystkich bibliotek biorących udział w projekcie
5. Biblioteka otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł na zakup książek, publikacji i innych materiałów do przygotowania kącika europejskiego oraz materiałów i usług niezbędnych do organizacji spotkań z mieszkańcami i lekcji bibliotecznej (środki zostaną przekazane przez organizatora na podstawie umowy przekazania wsparcia finansowego realizacji działań projektowych w bibliotece)

6. Podczas szkolenia wprowadzającego organizator zapewni uczestnikom nocleg w hotelu w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, bilet do teatru w Warszawie 29 lutego na spektakl – wyjście grupowe uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie komunikacją publiczną do kwoty 240 zł na osobę

7. Podczas spotkania podsumowującego organizator zapewnia lunch i zwrot kosztów dojazdu na spotkanie komunikacją publiczną do kwoty 240 zł na osobę

Jak zgłosić się do projektu?

 1. Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i wzorem formularza zgłoszeniowego do projektu.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie https://projektdlabibliotek.konfeo.com/pl/groups w terminie do 16 lutego 2024 roku do godziny 23:59.
 3. Wyniki rekrutacji zamieścimy na stronie internetowej 21 lutego 2024 roku.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z koordynatorem projektu:
Łukasz Dembiński 
tel. 664 036 632
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl

Finansowanie

Projekt finansowany przez Komisję Europejską - Przedstawicielstwo w Polsce.
Rekrutacja do projektu