• Artykuł
  • Publikacja: 13.10.2021
  • Edycja: 26.10.2021
  • 2 
Wyniki naboru do akcji „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece”

Akcja „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” jest skierowana do wszystkich bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych działających na terenie Polski i adresujących swoją ofertę do dzieci i młodzieży. W ramach akcji 100 bibliotek, które zgłosiły się jako pierwsze przez formularz online udostępniony w dniu 29.09.2021 r., otrzyma pakiety komiksów i gier planszowych, na bazie których zorganizuje minimum jedno wydarzenie dla dzieci i/lub młodzieży, a następnie opublikuje relację z wydarzenia na labib.pl do 17 listopada 2021 r.

Uwaga: zgodnie z regulaminem oraz informacją przekazaną podczas webinarium inaugurującego akcję „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” (w dniu 29.09.2021 r.) w akcji mogą wziąć udział biblioteki rozumiane jako instytucje, a nie poszczególne placówki biblioteczne. Oznacza to, że jeśli swoje zgłoszenia wysłało kilka placówek, np. biblioteka główna i filia lub kilka filii tej samej biblioteki publicznej lub pedagogicznej, do akcji została przyjęta jedna biblioteka (jako instytucja), a nie osobno jej zgłoszone filie. Otrzyma zatem 1 pakiet komiksów i gier, a nie osobne pakiety dla każdej zgłoszonej placówki. W takim przypadku na liście przyjętych bibliotek znalazło się zgłoszenie z danej biblioteki przesłane jako pierwsze (najwcześniej), nawet jeśli pochodziło z filii, a nie z biblioteki głównej. Natomiast zadanie konkursowe taka biblioteka może zrealizować w dowolnej placówce.

Ponadto, w związku z dużym zainteresowaniem akcją, i tym samym dużo większą niż przewidywana liczbą zgłoszeń, organizatorzy zdecydowali się przyznać kolejnym 367 bibliotekom „pakiety pocieszenia” składające się z komiksów i gier. Biblioteki, które otrzymają takie pakiety, mogą zrealizować zadanie konkursowe, ale nie muszą.


A co jak już zrealizowane zostaną wydarzenia?


Biblioteki, które zrealizują u siebie wydarzenia dla dzieci i młodzieży na bazie komiksów i gier (z wykorzystaniem scenariuszy lub według własnego pomysłu), prosimy o opisanie tego na portalu labib.pl w formie artykułu lub scenariusza, a następnie podanie linku to tego materiału w formularzu online. Najciekawsze relacje zostaną nagrodzone dodatkowymi pakietami komiksów i gier!

Serdecznie gratulujemy wszystkim bibliotekom przyjętym do akcji i zapraszamy do działania!

Wyniki naboru do akcji „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece”