• Artykuł
  • Publikacja: 19.06.2019
  • Edycja: 19.06.2019
  • 0 
Kurs dla seniorów - jak go dobrze poprowadzić?

Może się wydawać, że kursy dla seniorów to już standard. Co zrobić jednak, by naprawdę odpowiadały one na potrzeby tej grupy wiekowej? Zobaczmy, jak z tym tematem poradziła sobie Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek.

W połowie czerwca Biblioteka w Pomiechówku świętowała uroczyste zakończenie tegorocznych kursów zorganizowanych dla osób w wieku 50+. Łącznie we wszystkich grupach zajęć komputerowych (które odbywały się również w Filii Biblioteki w Kosewie) i kursie języka angielskiego wzięło udział blisko 50 uczestników. Większość z nich mimo różnych trudności bardzo wytrwale i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w cotygodniowych zajęciach. Podczas testu podsumowującego zajęcia komputerowe średni wynik przekroczył 80%, a uczestnicy kursu językowego bardzo dobrze poradzili sobie podczas indywidualnych konwersacji. Co pozwoliło Bibliotece zaoferować seniorom zajęcia na tak wysokim poziomie?1. Nie tylko wiedza

Kursy komputerowe i językowe mają za zadanie oswoić osoby w wieku 50+ z nowymi umiejętnościami i tym samym ograniczyć poziom wykluczenia społecznego. Jednak poza sferą merytoryczną, szczególne znaczenie w pracy z tą grupą wiekową ma nawiązanie relacji między uczestnikami i prowadzącym. Seniorzy mają na swym koncie ogromny bagaż różnych życiowych doświadczeń. Podjęcie decyzji, by zacząć uczyć się czegoś zupełnie nowego, jest w ich przypadku niejednokrotnie wielkim aktem odwagi, a wytrwanie w tym - sporym wyzwaniem. Tym bardziej, że znajomość języków obcych czy umiejętność surfowania po internecie nie jest im tak naprawdę niezbędna do życia. Uświadomienie sobie tego jest ważnym krokiem w kierunku przyjęcia wobec uczestników zajęć odpowiedniej postawy, opartej na delikatności i szacunku. 2. Komputer - start od podstaw

Przeciętna osoba w wieku 30 lat ma za sobą już około 20 lat komputerowych doświadczeń. Dwudziestolatkowie żyją w świecie internetu praktycznie od urodzenia. Spróbujmy postawić się teraz w roli osoby, który włącza komputer po raz pierwszy. Środowisko, w którym młody człowiek czuje się jak ryba w wodzie, dla seniora jest naprawdę absolutną nowością. Dlatego planując kurs podstaw obsługi komputera, należy nastawić się na przekazanie wiedzy od zera. - Nie bójmy się zacząć zajęć od pokazania, jak trzyma się myszkę, wyjaśnienia co znaczy słowo "kliknąć" czy nazwania podstawowych elementów sprzętu komputerowego - podpowiada Sylwia Ciszyńska, która poprowadziła tegoroczny kurs komputerowy, a na co dzień zajmuje się promocją Biblioteki w Pomiechówku - Warto też korzystać z porównań do tego, co jest dla seniorów znajome (np. komputer włączamy przyciskiem, który ma symbol taki sam jak włącznik w pralce czy na pilocie telewizora itp.). 4. Języki obce - don't be afraid

Świetnym pomysłem na poprowadzenie zajęć językowych dla seniorów jest skorzystanie z obecności osób z zagranicy. Biblioteka w Pomiechówku już od kilku lat gości u siebie wolontariuszy wymiany międzynarodowej. Podobną praktykę prowadzi również sąsiadujący z nią Ośrodek Kultury PomPA Pomiechówek. Dzięki dobrej współpracy wolontariuszek z obu instytucji w styczniu obecnego roku w Bibliotece wystartował półroczny kurs języka angielskiego dla seniorów. Poprowadziły go Sabela Suevos Fernandez z Hiszpanii oraz Marine Chaussin z Francji (obie wolontariuszki ukończyły w swoich krajach studia związane z literaturą angielską, więc jest to język, którym posługują się bardzo płynnie). Podczas cotygodniowych zajęć uczestnicy trenowali umiejętność pisania oraz wymowy podstawowych angielskich zwrotów. Dwukrotnie próbowali też swoich sił w indywidualnych konwersacjach z Sabelą i Marine. W razie potrzeby mogli skorzystać również z obecności koleżanki z naszego zespołu - Sylwii Ciszyńskiej, która wspierała przygotowanie i prowadzenie kursu jako tłumacz.
Ogromną korzyścią, jaka płynęła dodatkowo z tak skonstruowanych lekcji, było przełamywanie bariery językowej (zarówno u uczestników jak i prowadzących) oraz tworzenie się bardzo pozytywnej międzypokoleniowej atmosfery. 4. Cierpliwość i elastyczność

Jeden z aspektów prowadzenia kursu najbardziej doceniany przez seniorów, to cierpliwość prowadzącego. Podczas zajęć często zdarzają się sytuacje, gdy musi on powtórzyć jakąś informację wielokrotnie. Wynika to w dużej mierze z tego, że sposób przyswajania wiedzy w wieku 50+ może być już w mniejszym bądź większym stopniu spowolniony. Bardzo pomaga w tym prowadzenie lekcji w małych, najlepiej 5 osobowych grupach. Warto mieć także elastyczne podejście do materiału, który chcemy podczas zajęć omówić i przećwiczyć. W tym przypadku dobrze sprawdza się przygotowanie tematów spotkań na bieżąco, a nie planowanie ich z dużym wyprzedzeniem. Ułatwia to dostosowanie programu do tempa nauki i potrzeb kursantów. Organizując kursy dla osób w wieku 50+ warto założyć sobie, że priorytetem naszych zajęć nie jest dobrnięcie za wszelką cenę do bardzo wysokiego poziomu wiedzy, ale raczej stałe, regularne przypominanie i utrwalanie na różne sposoby pewnych podstawowych umiejętności. Takie podejście pomoże seniorom przełamać strach, uwierzyć w siebie i korzystać z nowych umiejętności na tyle swobodnie, na ile to możliwe.

Kurs dla seniorów - jak go dobrze poprowadzić?