• Artykuł
  • Publikacja: 02.11.2016
  • Edycja: 09.11.2016
  • 0 
Praktyka dla praktyka - wymiana dla pracowników bibliotek

Labibianie!

Rok szkolny trwa, więc czas najwyższy pomyśleć o nauce. A powszechnie wiadomo, że człowiek najlepiej uczy się praktykując. Dlatego z dumą i radością ogłaszamy nabór do programu "Praktyka dla praktyka". Ze względu, że jest to program pilotażowy, ilość miejsc jest bardzo ograniczona. Poszukujemy dwóch bibliotek, które będą chciały wymienić się swoimi praktykami i dwóch, które będą chciały uczestniczyć w wizycie studyjnej z elementami job shadowingu. Wizyty odbędą się w listopadzie i na początku grudnia bieżącego roku, każda z nich ma trwać 5 dni roboczych.

Pierwszy warunek udziału to LABIBIANIN w Bibliotece. To Wy będziecie koordynatorami i opiekunami praktykantów:)

**Drugi ** - przekonanie Dyrekcji o tym, że bardzo chce wziąć udział w projekcie, co oznacza wysłanie pracownika na tydzień praktyk i przyjęcie - w tym samym czasie - praktykanta z "obcej" biblioteki. Jest to o tyle proste, że pokrywamy koszty podróży i noclegów z dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Trzeci warunek to znalezienie wśród swoich koleżanek i kolegów osoby, która będzie chciała brać udział w wymianie. Uwaga - osoba NIE MOŻE NALEŻEĆ do Labibu.

Ostatni - liczy się szybka reakcja. Praktyki muszą odbyć się najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia :)

Aby zgłosić się do projektu musicie wypełnić poniższe ankiety:

http://praktykadlapraktyka-kandydat.evenea.pl - ankieta dla kandydata

http://praktykadlapraktyka-labib.evenea.pl - ankieta dla polecającego go Labibianina

W załącznikach znajdziecie Regulamin programu, wzory wniosków do porozumień oraz list do Dyrektorów Bibliotek.

--> Zapraszamy do udziału w pilotażu - pomóżcie nam stworzyć profesjonalny program wymiany zawodowej dla bibliotekarzy :)

Organizatorami projektu są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.