• Artykuł
  • Publikacja: 02.11.2016
  • Edycja: 03.11.2016
  • 1 
Zapraszamy na seminarium "Edukacja finansowa dla każdego" - 30.11.2016 w Warszawie

Zapraszamy na seminarium " Edukacja finansowa dla każdego", 30 listopada 2016 r . (środa), w Warszawie, Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 , wejście A, sala VIP (Ip.). Rozpoczynamy o godzinie 10.00 .

Seminarium łączy organizacje i instytucje zaangażowane w edukację finansową. Jest okazją do rozmowy o tym, co jest ważne, co potrzebne, co trudne, oraz jak wspólnymi siłami osiągnąć więcej i lepiej w edukacji finansowej.

Program seminarium stawia na dyskusję o zagadnieniach związanych z diagnozą potrzeb i stanu edukacji finansowej w Polsce, jakości prowadzonych działań oraz przyszłości uczenia o finansach. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najciekawsze praktyki edukacji finansowej oferowane przez sektor prywatny i pozarządowy.

Znajomość zagadnień finansowych i umiejętność korzystania z oferty instytucji finansowych to według definicji World Economic Forum jedna z 16 podstawowych umiejętności XXI wieku. Tymczasem rozmawianie o nawykach finansowych jest wciąż tabu. Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce wynika zaś, że choć w większości zdajemy już sobie sprawę z konieczności podniesienia własnych kompetencji finansowych – wiedza ta wydaje się trudna i mało atrakcyjna. **Jak uczynić uczenie się o finansach standardem? ** O tym już w środę, 30 listopada br. w Warszawie. Zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 listopada br. - Zarejestruj się!

Organizatorem seminarium jest Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) – nieformalna grupa instytucji i organizacji zaangażowanych w edukację finansową na co dzień.

Kontakt z koordynatorką projektu: Ewa Bańkowska, Fundacja Microfinance Centre: ewa [at] mfc.org.pl

 

 


Wydarzenie jest współfinansowane ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy na seminarium