• Artykuł
  • Publikacja: 19.05.2016
  • Edycja: 20.05.2016
  • 1 
„Jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?" – scenariusz debaty

Między 16 a 22 maja w ponad 50 gminnych bibliotekach publicznych ** ** odbywają się debaty, na temat tego, co motywuje mieszkańców do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej oraz jak można ułatwić im takie zaangażowanie (np. co mogą zrobić władze lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, sami mieszkańcy).

Debaty mają formułę 3-godzinnego warsztatu. Najpierw indywidualnie, potem w parach a następnie w grupach uczestnicy odpowiadają na dwa pytania:

1. Co motywuje do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej?

**2. Jak można ułatwić mieszkańcom zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej? **

Na koniec debaty uczestnicy wspólnie wybierają trzy najważniejsze - ich zdaniem -„motywatory” oraz trzy najważniejsze „ułatwiacze”. Wybór dokonuje się poprzez głosowanie.

Zachęcamy Was do zapoznania się ze scenariuszem warsztatu (plik do pobrania pod artykułem).

Debaty lokalne organizowane są w ramach projektu **„Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” ** realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Partnerem Strategicznym projektu jest PKO Bank Polski. Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Raport z debat zostanie przedstawiony na Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się w listopadzie.

Podczas debat był także wyświetlany krótki film - o roli dialogu dla rozwoju lokalnych społeczności mówili m.in. Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes WorkService SA, prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca, Uniwersytet Warszawski, s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia” oraz Marta Lewandowska, działaczka obywatelska, Wiceprezeska Fundacji Kultura Dialogu.

W 2015 r. podobne debaty odbyły się w 40 bibliotekach publicznych – spotkania były poświęcone kompetencjom potrzebnym mieszkańcom do tego, by odnosić sukcesy osobiste i zawodowe oraz angażować się w sprawy społeczności lokalnych. W debatach wzięło udział ok. 1 200 osób. Raport podsumowujący ich wyniki dostępny jest tutaj.