• Sceariusz
 • Publikacja: 15.06.2016
 • Edycja: 15.06.2016
 • 0 
Trudna decyzja – jak dzielić środki na ważne działania. Materiał pomocniczy w dyskusji
Trudna decyzja – jak dzielić środki na ważne działania. Materiał pomocniczy w dyskusji

 • Budżet działania: 60 zł
 • Czas przygotowania: 1 dzień
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Lekcja / warsztat z młodzieżą nt. tego jak się dzieli środki w ramach budżetu (45 min). Inspiracja została przygotowana przez Martynę Studzińską i Magdalenę Pachel z Fundacji Pole Dialogu w ramach miesiąca tematycznego "Obywatelsko i po sąsiedzku" (maj 2016).

Proponowane spotkanie może być wpisane w szersze działania z młodzieżą. Pobudza do dyskusji i uczy o podziale określonej puli środków. Na tej podstawie młodzież uczy się, że budżet (klasy / gminy / dzielnicy) jest podzielony na określone kategorie, i że podział może być różny w zależności od przyjętych kryteriów. Ćwiczenie można wykorzystać do pobudzenia dyskusji także wśród innych grup wiekowych, należy tylko odpowiednio dostosować przykłady.

Dlaczego warto?

To dobre ćwiczenie do wykorzystania w różnych okazjach pracy z młodzieżą. Uczy, jak dzielone są wydatki w budżecie pomiędzy różne kategorie. Ukazuje, jakim wyzwaniem jest ustalenie podziału okreśonej kwoty pieniędzy w określone kategorie. Warto omówić różnice sposobie podziału między grupami i zastanowić się, co różniło grupy w podejmowaniu decyzji. Ćwiczenie można użyć jako wprowadzenie do omawiania budżetu gminy / państwa.

 

W trakcie realizacji

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Znajomość scenariusza
 •   Druk „torcików” do pracy w grupach
 •   Kolorowe kredki lub mazaki do pracy
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozdajemy „Torciki”, czyli koła do rysowania.
 2. Historia wprowadzająca: Każda z klas dostała środki z Rady Rodziców w wysokości 20 000 PLN. Środki mają być rozdysponowane przez grupę. Działania muszą zakładać udział w nich całej klasy. Prośba, by uczniowie zdecydowali jak podzielić dostępne środki pomiędzy 6 kategorii. Każda z kategorii musi znaleźć się w budżecie. Tytuły kategorii: 1. Fundusze na drugie śniadanie 2. Kino 3. Basen 4. Wycieczka 5. Sadzonki drzew 6. Zakup książek Prośba, aby w grupie ustalili jak dzielą środki. Niech zamalują taką część koła, jaką chcą przeznaczyć na daną kategorię.
 3. Praca w grupach (ok 20 min)
 4. Omówienie. Przykładowe pytania podsumowujące: • Czy „torcik” każdej z grup wygląda tak samo? Jak w grupach doszliście do porozumienia jak duże kawałki na co przeznaczyć? Kto kogo przekonywał? Każda z grup długo nad tym dyskutowała. Takie dyskusje i wspólne ustalanie to jest właśnie partycypacja. • Przy podejmowaniu decyzji o sprawach dotyczących wielu osób, ważne by uwzględniać zdanie wszystkich w grupie i by uzyskać zgodę wszystkich na podział środków. • Fundusz Rady Rodziców pochodzi ze składek płaconych przez rodziców. Podobnie budżet dzielnicy pochodzi z podatków płaconych przez mieszkańców. • Podkreślić, że jest określona pula środków do dyspozycji. Jest określona ilość pieniędzy i można zaoszczędzić, ale nie można dodać dodatkowych środków. Podejmując decyzję działamy w ramach możliwości budżetu