• Artykuł
  • Publikacja: 11.05.2016
  • Edycja: 12.05.2016
  • 0 
Nagranie webinarium „Jak biblioteka może wspierać aktywność obywatelską mieszkańców?"

Zachęcamy do obejrzenia nagrania webinarium pt. „Jak biblioteka może wspierać aktywność obywatelską mieszkańców?", które odbyło się 9 maja 2016 r. w ramach miesiąca tematycznego „Obywatelsko i po sąsiedzku” Labib.

Podczas webinarium Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus , opowiedziała o tym, co to jest aktywność obywatelska, dlaczego ważne jest, żeby biblioteki wspierały aktywność obywatelską mieszkańców oraz pokazała przykłady, jak biblioteka może to robić (organizowanie debat na ważne lokalne sprawy, młodzieżowe rady gmin).

Nagranie trwa ponad godzinę – dla ułatwienia podajemy więc listę poruszanych tematów i wskazujemy, w którym momencie webinarium zostały poruszone:

Wprowadzenie do prezentacji (01:20-05:00)

  • Powitanie, informacja o Fundacji Civis Polonus (01:20 – 03:55)

  • O czym będzie webinarium (03:56 – 05:00)

Część I. Ważna aktywność obywatelska (05:01 – 10:36)

Cześć II. Rola biblioteki (10:37 – 22:03)

  • Pytanie na czacie: „Czy w Waszych bibliotekach już robicie projekty obywatelskie? Jakie?” (22:04 – 23:44)

**Część III. Przykłady: **

  • debatowanie – projektowanie placu zabaw przez dzieci, dyskusja o energii wiatrowej, dyskusja o przekazaniu stowarzyszeniom prowadzenia szkół, ustalenie programu kulturalnego biblioteki, biblioteka jako opiekun konsultacji z zakresu planowania przestrzennego (23:51 – 37:46)

  • wsparcie młodzieżowych rad gmin; młodzieżowa rada biblioteki (37:47 - 45:18)

Sesja pytań i odpowiedzi (48:19- 54:18)

Zaproszenie na seminarium organizowane przez Fundację Civis Polonus w dn. 13 maja nt. tworzenia w bibliotekach publicznych atrakcyjnej oferty dla młodych ludzi (54:39 – 56:20)

Zakończenie webinarium (56:21 – 57:54)

Webinarium prowadziła Elżbieta Dydak – koordynatorka projektów i fundraisingu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

DODATKOWE MATERIAŁY

Prezentacja wyświetlona podczas webinarium (jako załącznik pod niniejszym artykułem)

Młodzieżowa Rada Gminy. Aktywność obywatelska młodzieży w społeczności lokalnej, Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2009 - przewodnik jak tworzyć młodzieżową radę, jak wspierać jej działania - plik do pobrania

Film dot. dyskusji organizowanych przez bibliotekę w Grucie pt. „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”. Podczas webinarium był wyświetlany fragment od 03: 16 do 3:58 - link

Opis efektów udziału biblioteki w Grucie w projekcie „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”, realizowanym przez Fundację Civis Polonus w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - plik do pobrania

Publikacja podsumowująca projekt o debatach i konsultacjach w bibliotekach - plik do pobrania

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi – inspiracja umieszczona przez Fundację Civis Polonus na portalu Labib - link

Debata z młodzieżą w bibliotece o sprawach ważnych dla społeczności – inspiracja umieszczona przez Fundację Civis Polonus na portalu Labib - link

www.civispolonus.org.pl – strona Fundacji Civis Polonus (w szczególności polecamy zakładkę „Do pobrania”, w której znajdują się scenariusze zajęć, dobre praktyki i publikacje)

www.mlodziezowarada.org.pl – portal poświęcony tworzeniu, funkcjonowaniu i wspieraniu Młodzieżowych Rad Gmin

Zdjęcia gniazd obywatelskich z Rumunii, o których Olga Napiontek mówiła podczas webinarium - link

Materiały edukacyjne dotyczące prowadzenia spotkań, w tym nt. metod takich jak burza mózgów, debata oksfordzka, world cafe - na portalu biblioteki.org