• Sceariusz
 • Publikacja: 15.06.2016
 • Edycja: 15.06.2016
 • 0 
Jak inspirować młodzież do zgłaszania projektów w budżecie obywatelskim?
 Jak inspirować młodzież do zgłaszania projektów w budżecie obywatelskim?

 • Budżet działania: 100 zł
 • Czas przygotowania: 2 dni
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Inspiracja została przygotowana przez Martynę Studzińską i Magdalenę Pachel z Fundacji Pole Dialogu w ramach miesiąca tematycznego LABiB "Obywatelsko i po sąsiedzku" (maj 2016). Zawiera propozycję scenariusza zajęć / lekcji z młodzieżą (45 min) w celu zainspirowania młodzych ludzi do działania na rzecz lokalnej społeczności (tu konkretnie poprzez proponowanie swoich projektów, które mogłyby być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zwanego w niektórych gminach partycypacyjnym). Warsto uczyć uważności na najbliższą okolicę, wskazywać jak mogą przekazywać swoje pomysły. Tak buduje się społeczeństwo obywatelskie.

Dlaczego warto?

Warto przy różnych sytuacjach dyskutować z młodzieżą o ich pomysłach i potrzebach. Wskazywać możliwości wpływu na okolicę, w której mieszkają. Ważna jest diagnoza tego, co dzieje się w naszej okolicy. Młodzież to uważni obserwatorzy, ale często nie widzą sensu we wprowadzeniu zmian, czują się nie słuchani i bez wpływu. Warto budzić w nich zainteresowanie i pokazywać jak mogą wpływać na wprowadzanie zmian w swojej okolicy. Takie działanie może sprawić, że okolica będzie bardziej dostosowana do potrzeb różnych grup mieszkańców i przez to przyjaźniejsza do mieszkania. Budżet obywatelski to dobra okazja do trenowania zgłaszania pomysłów w praktyce. Gdy procedura zakłada możliwość składania projektów przez osoby pełnoletnie – warto znaleźć takie osoby bądź instytucje, które mogą reprezentować głos młodzieży. Gdy procedura zakłada możliwość zgłaszania projektów przez osoby niepełnoletnie warto motywować młodzież do osobistego składania własnych pomysłów. W obu przypadkach warto prowadzić z młodzieżą zachęcające do działania.

W trakcie realizacji

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Zapoznanie się ze scenariuszem
 •   Zebranie przykładów z okolicy (będą pomocne w dyskusji)
 •   Przygotowanie dużych kartek i mazaków– pomocne może okazać się rysowanie przez młodzież map okolicy i zaznaczenie na niej omawianych miejsc
 •   Warto określić liczbę osób i przygotować się do pracy w jednej dużej grupie (max 20 os na jednego prowadzącego), bądź kilku podgrupach
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Wprowadzenie. Głównym celem spotkania jest zainspirowanie młodzieży do wymyślania tego, co można by zmienić w ich okolicy, a następnie zachęcenie ich do składania własnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Warto podkreślić - jeśli taka sytuacja zachodzi w danej gminie brak głosu młodzieży w dzianiach związanych z budżetem obywatelskim, w działaniach prowadzonych w okolicy, itp. Prawo w wielu momentach dopuszcza głosowanie od 18 lat, ale można wcześniej wpływać na działania w gminie, zgłaszać swoje pomysły.
 2. Zachęcamy młodzież do podzielania się tym jak widzą swoją okolicę. Na początek zachęcamy do opowiedzenia co lubią w swojej okolicy, z czego są dumni. Potem dopytujemy czego im brakuje, co warto zmienić. Dopytujemy, kto jeszcze mieszka w tej okolicy, jakie grupy mieszkańców. Z czego one są dumne, a co ich zdaniem warto zmienić (warto przygotować kilka przykładów z najbliższej okolicy i dopytać o nie, gdyby dyskusja "nie kleiła się" na początku). W podsumowaniu tej części skupiamy się na pokazaniu przykładów projektów (dla kilku grup mieszkańców). Można podpowiedzieć młodzieży, że mogą coś zmienić i wskazać budżet obywatelski jako jeden ze sposobów na wyrażenie swojej opinii i zaproponowanie zmian.
 3. Informacja o budżecie obywatelskim. Opisujemy w przystępny sposób proces składania wniosków w gminie, z zaznaczeniem czy młodzież może sama zgłosić projekt, czy musi znaleźć jakiegoś pełnoletniego przedstawiciela. W tej części ważne jest zwrócenie uwagi uczniów na najważniejsze elementy procesu składania projektu, m. in. kryteria formalne, terminy. W trakcie dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie głosowania. To też moment na wyrażenie opinii. Jeśli procedura w gminie na to pozwala – mogą głosować sami. Jeśli nie, to warto by zachęcali innych do głosowania.
 4. Podsumowanie. Jeśli młodzeż byłaby zainteresowana wymyśleniem i złożeniem własnych projektów, to warto im pokazać na czyją pomoc mogą liczbyć w tym zakresie. Np. w jaki sposób biblioteka mogłaby ich w tym wesprzeć