• Artykuł
  • Publikacja: 06.05.2016
  • Edycja: 09.05.2016
  • 0 
Dziś jest Dzień Europy! Scenariusz Europejskiego Dnia e-Aktywności Obywatelskiej

9 maja obchodzimy Dzień Europy, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Na ten dzień przypada rocznica podpisania Deklaracji Schumana, planu przedstawionego 9 maja 1950 roku przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Zaproponował on wspólną koordynację produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) – zalążka dzisiejszej Unii Europejskiej. Deklaracja została podpisana przez 6 państw - Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Z tej okazji chcielibyśmy Wam przybliżyć scenariusz warsztatu z młodzieżą realizowany w maju ub.r. w ramach Europejskiego Dnia e-Aktywności . Dzień ten był obchodzony w ramach projektu pt. E-UROPA - „Wspieranie e-Aktywności Obywatelskiej w Unii Europejskiej”, finansowanego ze środków programu Europa dla Obywateli, i realizowany w Polsce przez FRSI i Stowarzyszenie Miasta w Internecie, a w ponad 10 krajach koordynowany przez międzynarodowe stowarzyszenie Telecentre Europe (koordynatora m.in. kampanii „Tydzień z internetem”).

Scenariusz warsztatu został przygotowany przez Fundację Civis Polonus. Warsztat trwa 90 minut i może w nim uczestniczyć od 8 do 25 osób – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy warsztatu:

• dowiedzą się, że ich głos w UE jest ważny,

• poznają narzędzia internetowe, które pozwalają im na śledzenie aktualnych wydarzeń w UE, zdobywanie informacji o tym, co instytucje UE mogą zrobić w ważnych dla nich sprawach. Są nimi np. petycja do Parlamentu Europejskiego, zabieranie głosu w sprawach unijnych dzięki portalowi Twój Głos w Europie , Europejski Portal Młodzieżowy czy też możliwość złożenia skargi za pomocą narzędzia SOLVIT.

• wypróbują te narzędzia zadając pytania europarlamentarzystom, urzędnikom unijnym, popierając petycje i inicjatywy obywatelskie.

Scenariusz warsztatu zamieszczamy poniżej. Pozostałe materiały (prezentacje do wyświetlenia przez prowadzącego, materiał pomocniczy dla prowadzącego, materiały dla uczestników, wzór plakatu, wzór ankiety opinii, itp.) z uwagi na ciężar plików są do pobrania z portalu [biblioteki.org](http://www.biblioteki.org/scenariusze/Europejski Dzien e-Aktywnosci scenariusz_ warsztatu.html).

Zachęcamy do wypróbowania i/lub twórczego zmodyfikowania scenariusza!