• Artykuł
  • Publikacja: 26.04.2016
  • Edycja: 29.04.2016
  • 2 
Co to jest UKD i jakie znamy katalogi?

Na lekcji bibliotecznej „Co to jest UKD i jakie znamy katalogi?” uczestnicy poznali podstawy klasyfikacji książek zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną oraz katalogi tradycyjne i elektroniczne. Każdy zespół został połączony ze sobą za pomocą bawełnianego sznurka celem wspólnego działania grupy. Po zapoznaniu się ze strukturą księgozbioru i zasadami wyszukiwania w katalogach, rozpoczęliśmy grę. Drużyna mogła wykupić „wolność” za 10 punktów. Żaden zespół nie skorzystał jednak z takiego rozwiązania. Każda grupa losowała ze szklanej kuli kartkę z podanym tytułem i autorem książki. Za wyszukanie pozycji w katalogu elektronicznym naszej biblioteki i innej dowolnej placówki, sprawdzenie jej dostępności oraz sygnatury, rok i miejsce wydania można było uzyskać 2 punkty. Za wyszukanie książki z katalogu elektronicznego w zbiorach biblioteki grupa otrzymywała 1 punt. Za sprawdzenie roku wydania i miejsca można było uzyskać kolejny punkt. Za wyszukanie karty katalogowej książki w katalogu tradycyjnym też można było uzyskać jeden punkt. Łącznie dla każdej wylosowanej pozycji grupa otrzymywała 5 pkt. Gra wzbudziła w uczestnikach wiele emocji i zaangażowania ze strony uczestników.

Co to jest UKD i jakie znamy katalogi?