• Artykuł
 • Publikacja: 06.03.2022
 • Edycja: 30.11.-0001
 • 0 
Animowana adaptacja baśni "Czerwony Kapturek" w programie Scratch
 • WHO/kto będzie brał udział w zajęciach -

Młodzież w wieku 11-13 lat, interesująca się tworzeniem gier komputerowych w programie Scratch. Uczestnicy mają już pewne doświadczenie w obsłudze programu Scratch np. przy tworzeniu gry komputerowej wzorowanej na Pacmanie wg scenariusza http://linkdoprzyszlosci.pl/scenariusze_labirynt/

 • WHAT FOR/w jakim celu przeprowadzasz zajęcia –

W celu podsumowania - wykorzystania w praktyce dotychczas nabytych umiejętności podczas zajęć komputerowych organizowanych w bibliotece.

 • WHERE/gdzie odbędą się zajęcia (np. w czytelni lub w sali komputerowej) –

Sali komputerowej mediateki

 • WHEN/kiedy (tutaj wpisz orientacyjny termin np. w tygodniu przed południem) -

W tygodniu, po południu w godz. 15.30-16.30.

 1. PLANOWANIE 

Główny CEL warsztatu:

Stworzenie dwuwymiarowej animacji komputerowej na podstawie klasycznej baśni „Czerwonego Kapturka” ze zbiorów baśni Jakoba i Wilhelma Grimm.

Cele szczegółowe warsztatu:

Celem warsztatu jest stworzenie animowanej bajki w programie Scratch na podstawie tekstu i nagrania audio baśni, wyszukanej w zasobach wolnelektury.pl.

 1. Wstępny schemat warsztatów
 • WSTĘP – 10% (15 minut)

METODY I MATERIAŁY:

- „Burza mózgów”

- Mapa myśli

- flipchart, flamastry

PRZEBIEG:

 • Powitanie uczestników
 • Zapytanie o samopoczucie w dniu dzisiejszym każdego uczestnika
 • Zabawa integracyjna „burza mózgów” z czym się kojarzy słowo: baśń
 • Mapa myśli: Co jest potrzebne do zrobienia animacji?
 • Zagajenie tematu warsztatów
 1. ROZWINIĘCIE – 80% (65minut)

METODY I MATERIAŁY:

PRZEBIEG:

 • Przedstawić platformę wolnelektury.pl i zastanowić się wspólnie z grupą w jaki sposób można wykorzystać ponownie zasoby portalu. Zwrócić uwagę na różne formaty dostępnych tekstów (PDF, EPUB, MOBI,FB2,TXT) i audiobooków (MP3, Ogg Vorbis).
 • Wyszukać tekst „Czerwonego Kapturka”, pobrać go na komputer i otworzyć go w edytorze tekstu.
 • Praca w edytorze tekstu w celu zaznaczenia dialogów wypowiadanych przez bohaterów i miejsc gdzie toczy się akcja.
 • Przedstawienie gotowego - przykładowego fragmentu animacji wykonanego w programie przez prowadzącego zajęcia bibliotekarza: https://scratch.mit.edu/projects/654346115

 • Opcjonalnie: Przedstawienie platform i aplikacji z dodatkowymi zasobami/narzędziami, które mogą być przydatne do wykonania animacji

Wyjaśnienie reguł i celu stworzenia animacji:

 • Elementy graficzne:

W jaki sposób zaprojektować postacie lub zmodyfikować gotowe z dostępnej w programie biblioteki postaci?
W jaki sposób osadzić postacie w odpowiednim miejscu, gdzie toczy się akcja i jak zachowują się bohaterowie?

 • Elementy dźwiękowe:

Jak dodawać efekty dźwiękowe w animacji z wykorzystaniem biblioteki dźwięków dostępnej w programie Scratch oraz w serwisie https://freesound.org/? Jak i gdzie wyszukiwać efekty dźwiękowe (np. wycie wilka, cięcia nożyczek)? Jak nagrać swój głos w aplikacji do modulowania głosu, przekształcić (np. na głos osoby starszej, małej dziewczynki), pobrać i umieścić w animacji?
Edycja nagrania audiobooka z portalu wolnelektury.pl w programie Audacity, w celu wyodrębnienia głosu lektora (jako narratora baśni) i zaimportowanie do programu Scratch, fragmentów nagrań w osobnych plikach dźwiękowych.
Jak nagrać swój głos w aplikacji na telefon do modulowania głosu, przekształcić (np. na głos osoby starszej, małej dziewczynki), pobrać i umieścić w animacji?

 • Animacja:

Tworzenie skryptów odpowiedzialnych za: pojawianie się i znikanie postaci, ich poruszanie się, zmianie ich lokalizacji w zależności gdzie toczy się akcja (np. las, domek babci), odtwarzanie dźwięków w odpowiednim momencie akcji.

 1. ZAKOŃCZENIE – 10% (10minut)

METODY I MATERIAŁY:

 - dyskusja w grupie

 - prezentacja swoich prac

PRZEBIEG:

Podsumowanie zajęć. Przedstawienie efektów swojej pracy wszystkim uczestnikom. Zastanowienie się czy można coś zmienić i zaproponować inne rozwiązanie. Wysłuchać opinii wszystkich uczestników. Zapytać ich o wrażenia z przebiegu zajęć, co było w nich najciekawsze, z czym mieli największe trudności.

Zapowiedź drugiej części spotkania za tydzień, w której uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zrobić konwersję swojej animacji z programu Scratch do formatu wideo (mp4) oraz utworzenie transkrypcji do animacji, umożliwiającej odbiór treści dla osób niesłyszących.

Scenariusz warsztatów jest elementem końcowym kursu "Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece - edycja 3" w ramach projektu Spółdzielni Otwartej Edukacji „SpołEd”
realizowane przez Centrum Cyfrowe. Link do projektu: https://spoledkurs.pl/

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.