• Sceariusz
 • Publikacja: 09.12.2019
 • Edycja: 09.12.2019
 • 0 
O finansach... poza biblioteką
O finansach... poza biblioteką

 • Budżet działania: 750 zł
 • Czas przygotowania: 3 miesiące
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

W czasie naszego drugiego udziału w projekcie „O finansach… w bibliotece” spotkały nas nieprzewidziane trudności natury technicznej. Wystąpiła awaria sprzętu, która uniemożliwiła nam przeprowadzenie projektu na własną rękę. Zmuszeni improwizować, wyszliśmy poza bibliotekę i nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Klubem Seniora w Zgorzelcu (województwo dolnośląskie), który użyczył nam przestrzeni oraz sprzętu, włączając nasz kurs w swoją ofertę edukacyjną dla osób starszych. Nowe warunki pracy wymagały przyzwyczajenia i dostosowania, ale umożliwiły też realizację pomysłów, które wcześniej były dla nas niewykonalne. Dzięki temu nasze zajęcia nabrały własnego charakteru i zyskały nową jakość, co sprawiło, że nawet zeszłoroczni uczestnicy wyszli z nich wzbogaceni o nowe doświadczenia i unikalną wiedzę.

Dlaczego warto?

Warto pamiętać, że każda instytucja miejska posiada własne grono odbiorców swoich działań i często dociera do osób będących poza naszym zasięgiem. Dzięki otwarciu się na pracę w ich przestrzeni otrzymujemy szansę zaangażowania ich w nasze inicjatywy i sprowadzenia w orbitę działań bibliotecznych. Taka współpraca podnosi rozpoznawalność biblioteki w regionie i poprawia jej reputację jako nie tylko miejsca, do którego można przyjść, ale podmiotu kulturalnego wychodzącego naprzeciw ludziom i znajdującego ich tam, gdzie funkcjonują w środowisku społecznym. Dodatkowe wyzwania, jakie niesie ze sobą odnalezienie się w innym miejscu zmuszają nas do wyjścia poza sprawdzone metody i znalezienia rozwiązań odpowiednich dla nowych warunków. Przygotowujemy się w ten sposób na nieprzewidziane okoliczności w realizacji przyszłych projektów.

W trakcie przygotowania

Ze względu na awarię sprzętu, która uniemożliwiła nam realizację projektu na terenie biblioteki, przygotowania musieliśmy rozpocząć od szybkiego znalezienia nowego miejsca. Wiedzieliśmy, że Miejski Klub Seniora dysponuje przestrzenią i wyposażeniem spełniającym nasze potrzeby. Znajduje się ono poza centrum miasta… ale w centrum zainteresowania seniorów. Nasze instytucje współpracowały ze sobą owocnie w przeszłości, więc nietrudno było ich przekonać, że włączenie naszych zajęć w ofertę klubu będzie miało obopólne korzyści. Nawiązaliśmy kontakt podczas przerwy wakacyjnej, dzięki czemu znalazło się dla nas miejsce w jesiennym grafiku aktywności oferowanych seniorom.
Rekrutację prowadziliśmy na kilka sposobów. Zaczęliśmy od poinformowania zeszłorocznych uczestników o naszym udziale w kolejnej edycji "O finansach... w bibliotece". Część z nich wyraziła zainteresowanie ponowną nauką. Wystąpiliśmy przed członkami Miejskiego Klubu Seniora podczas comiesięcznego spotkania organizacyjnego. Niektórzy zapisali się od razu po zakończeniu spotkania. Opublikowaliśmy artykuł w Miejskim Biuletynie Informacyjnym, zachęcając do udziału w projekcie jego czytelników. Użyliśmy również mediów społecznościowych oraz strony internetowej biblioteki, żeby dotrzeć do tych osób, które funkcjonują w przestrzeni cyfrowej i mogłyby być zainteresowane naszym kursem.
Podczas spotkania organizacyjnego podzieliliśmy obecnych na dwie grupy, poniedziałkową i czwartkową (zajęcia planowaliśmy prowadzić raz w tygodniu). Na tym etapie ujawniły się przeważające preferencje dla jednego z terminów, ale udało nam się wspólnie dojść do kompromisu i podzielić uczestników na równe grupy.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Miejsce realizacji projektu
 •   Sprzęt komputerowy dla uczestników z internetem
 •   Telefon
 •   Komputer z programem graficznym
 •   Kolorowa drukarka
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ustalenie miejsca realizacji projektu
 2. Nawiązanie kontaktu z lokalnym partnerem projektu
 3. Ustalenie terminów spotkań
 4. Przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów, publikacji na stronach www biblioteki, serwisach społecznościowych, biuletynie miejskim) z informacją o rekrutacji i podsumowaniem przebiegu ubiegłorocznej edycji projektu
 5. Kontakt z osobami z poprzedniej edycji projektu
W trakcie realizacji

Uczestników podzieliliśmy na dwie 10-osobowe grupy. Zajęcia odbywały się dla każdej z grup raz w tygodniu, w godzinach porannych (poniedziałek i czwartek). Czas trwania kursu wydłużyły nieco wymuszone przerwy (przerwa świąteczna oraz przerwa wyborcza, podczas której cały sprzęt komputerowy został wypożyczony przez władze miasta). Na spotkaniu organizacyjnym każdy uczestnik otrzymał login dostępu do platformy elearningowej, wypełnił “quiz wiedzy ekonomicznej”, ustalone zostały terminy spotkań i każdy zdecydował, do której grupy będzie należał. Tematy kolejnych modułów projektu były ustalane z uczestnikami ze spotkania na spotkanie. Za każdym razem kilka dni przed spotkaniem uczestnicy zostali poinformowani (poprzez sms lub w trakcie rozmowy telefonicznej) o zbliżających się zajęciach. Otrzymali również harmonogramy zajęć wydrukowane na małych arkuszach do przechowywania w portfelu. Na pierwszych spotkaniach pojawiły się trudności z konfiguracją sieci internetowej uzależnione od operatora. Jednak internet udostępniony przez smartfony na czas realizacji spotkania rozwiązywał ten problem. Bywały też sytuacje o konieczności realizacji spotkań w innych (niż wcześniej ustalonych) pomieszczeniach Miejskiego Klubu Seniora. Od prowadzących i uczestników wymagało to kreatywnego podejścia oraz dostosowania się do nieoczekiwanych sytuacji. Jeden z modułów projektu, był na tyle obszerny dla obu grup, że został ukończony na kolejnych zajęciach. Przerwy na poczęstunek odbywały się po godzinie realizacji kursu i sami uczestnicy angażowali się w organizację tej części spotkań. Natomiast webinaria organizowaliśmy w innej lokalizacji, w formie otwartej, dla wszystkich naszych czytelników w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w centrum Zgorzelca. A na zaproszenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, przy okazji organizowanej przez nią konferencji dla bibliotekarzy z powiatu lubańskiego, zgorzeleckiego i bolesławieckiego pod hasłem "Zainspiruj się", w ramach “spotkania podaj dalej” przedstawiliśmy realizację projektu "O finansach... w bibliotece. 6. edycja". W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze, którzy znali ten projekt z poprzednich edycji, dlatego też skupiliśmy się na omówieniu najistotniejszych zmian tegorocznej edycji.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Zestaw do wyświetlania kursu (laptop, projektor, ekran, głośnik) dla koordynatorów
 •   Sprzęt komputerowy dla uczestników
 •   Poczęstunek
 •   Naczynia szklane i sztućce
 •   Materiały drukowane do zajęć dla koordynatorów i uczestników
 •   Flipchart
 •   Artykuły biurowe (flamastry, długopisy, kolorowe samoprzylepne kartki post-it)
 •   Aparat fotograficzny
 •   Prezentacja spotkania PODAJ DALEJ
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Sprawdzenie aparatu (Czy aparat ma naładowaną baterię i miejsce na karcie pamięci?)
 2. Sprawdzenie zestawu do wyświetlania kursu (Czy laptop ma zasilacz, myszkę?, Czy łączy się bezprzewodowo z internetem?, Czy projektor ma właściwe przewody do połączenia z laptopem?, Czy potrzebny jest dodatkowy przedłużacz? Czy są wszystkie przewody o głośnika?)
 3. Sprawdzenie sprzętu dla uczestników (Czy laptopy łączą się z internetem?, Czy są właściwie zasilane?, Czy mają myszki i podkładki?)
 4. Organizacja poczęstunku (Czy nie zabraknie wody, mleka, kawy, herbaty, ciasteczek oraz naczyń i sztućców?)
 5. Sprawdzenie czy liczba dodatkowych materiałów drukowanych jest dostosowana do liczby uczestników?
 6. Telefoniczne powiadomienie uczestników o terminie zbliżającego się spotkania
Po zakończeniu

Na zakończenie kursu zorganizowaliśmy specjalnie spotkanie. Podczas tego spotkania uczestnicy otrzymali swoje certyfikaty oraz upominki w postaci poradników oraz pendrive’ów, na których poza materiałami uzupełniającymi wiedzę umieściliśmy również na pamiątkę zdjęcia z zajęć. Certyfikaty wręczyli specjalnie zaproszeni goście, burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz oraz pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu Krystyna Radzięta. Na naszą prośbę na spotkaniu pojawili się też seniorzy, którzy ukończyli kurs w zeszłym roku. Wspólnie obejrzeliśmy przygotowaną przez prowadzących prezentację, podsumowującą obie edycje projektu i dotychczasowe osiągnięcia w ramach jego realizacji. Po spotkaniu uczestnicy zgodzili się jeszcze wystąpić indywidualnie przed kamerą, żeby podzielić się z nami swoimi wrażeniami i przemyśleniami z przeżytego doświadczenia. Wszyscy byli zgodni, że taka forma edukacji jest potrzebna i będzie kontynuowana w następnych latach.Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Komputer z programem graficznym, edytorem video i prezentacji
 •   Kolorowa drukarka
 •   Arkusze sztywnego papieru a4 (do wydruku certyfikatów)
 •   Arkusze papieru samoprzylepnego a4 (do wydruku etykiet na opakowania pendrive'ów)
 •   Zamówienie tortu
 •   Serwis kawowy
 •   Telefon
 •   Aparat fotograficzny
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Graficzne przygotowanie certyfikatów i etykiet do opakowań z pendrive'ów
 2. Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt
 3. Powiadomienie telefoniczne i zaproszenie wszystkich uczestników projektu (5. i 6. edycji projektu) o terminie podsumowania projektu
 4. Przygotowanie sali, w której odbywa się podsumowanie
 5. Sprawdzenie aparatu (Czy aparat ma naładowaną baterię i miejsce na karcie pamięci?)
 6. Sprawdzenie zestawu do wyświetlania prezentacji (Czy laptop ma zasilacz?, Czy projektor ma właściwe przewody do połączenia z laptopem?, Czy potrzebny jest dodatkowy przedłużacz?)
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?
Mogliśmy zgłosić więcej uczestników. Poprzednia edycja nauczyła nas ostrożności, bo realizowaliśmy ją w sezonie wakacyjnym, co przełożyło się na trudności w rekrutacji zgłoszonej liczby 25 osób. Nasze obawy wynikały również z tego, że działaliśmy poza biblioteką, na nieznanym gruncie i staraliśmy się brać pod uwagę różne nieprzewidziane okoliczności, które mogłyby potencjalnie nam zaszkodzić. W tym roku było jednak  łatwiej. Kurs realizowaliśmy jesienią, więc sezon urlopowy nie dał nam się we znaki, a dzięki udostępnionej przez Miejski Klub Seniora przestrzeni i wyposażeniu komputerowemu mogliśmy pracować w trochę większych grupach, co pozwoliło przeprowadzić cały kurs w jednej turze, w niecałe dwa miesiące. Ukończyło go 20 osób, ale w tych warunkach z łatwością udałoby się zrekrutować i przeszkolić 25 lub może nawet 30. Mamy teraz większą świadomość, jak wysoko możemy mierzyć w przyszłości bez obawy przed niepowodzeniem.
Informacje dodatkowe

Jak udział w projekcie wpłynął na jego koordynatorów?

Aleksander Dral: W tej edycji projektu, jeden z materiałów wideo opublikowanych w kursie zachęcił mnie do skorzystania z “przelewu na telefon” z pomocą Blika, w aplikacji banku. Pierwszy taki przelew wykonałem, z ostrożności, na kwotę 1 zł, na nr telefonu żony. Było dla mnie dużym zaskoczeniem, że kwota na jej koncie pojawiła po krótkiej chwli, mimo że przelewu dokonałem w niedzielę, a żona ma konto w innym banku, choć współpracującym z Blikiem. Tym nowym doświadczeniem z radością podzieliłem się z uczestnikami projektu. Była też sytuacja, kiedy kupiłem produkt przez internet, ale musiałem go zwrócić. Platforma aukcyjna oferowała na swojej stronie gotowy formularz odstąpienia od umowy, z możliwością zwrotu kosztów zakupu towaru na rachunek bankowy. Jednak w formularzu tym nie była uwzględniona opłata za przesyłkę towaru. Miałem wątpliwości, czy sprzedawca zwróci mi koszty przesyłki. Okazało się, że sprzedawca w wiadomości e-mail, potwierdzającej zakup towaru, automatycznie przesłał mi wzór takiego oświadczenia, zawierający informację o zwrocie kosztów wysyłki zgodnie z aktualnie panującym w Polsce prawem. Sprzedawca był rzetelny i w ciągu kilkunastu dni zwrócił na moje konto pełną kwotę za towar wraz z kosztami przesyłki.

Marcin Baran: 
Realizacja tego projektu jest moim pierwszym poważnym doświadczeniem związanym z edukacją osób dorosłych. Miałem z nią wcześniej pewną styczność, ale nie w tak dużym wymiarze. Spoczywająca na mnie odpowiedzialność za przygotowanie, organizację zajęć i przekazanie uczestnikom wiedzy w jak najprzystępniejszy sposób dała mi wyjątkową okazję do rozwijania się w nowym kierunku. Uświadomiłem sobie, jak ważna jest edukacja i aktywizacja osób dorosłych, a zwłaszcza osób starszych, i ile satysfakcji daje związana z tym praca. Zrozumiałem, na czym polega jej specyfika. Odkryłem też, że jest to coś, w czym dobrze się czuję i chyba się sprawdzam, więc w najbliższej przyszłości zamierzam zdobywać kolejne doświadczenia.