• Artykuł
  • Publikacja: 28.10.2020
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych – zapoznaj się z rezultatami projektu

Fundacja Innowacja i Wiedza prezentuje rezultaty projektu „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”, współfinansowanego z programu Erasmus+, którego celem było poszerzenie dostępu i oferty edukacyjnej dla osób o niższych kwalifikacjach, poprzez rozwój kom­petencji wśród specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych (takich jak nauczyciele osób dorosłych, doradcy ds. zatrudnienia, edukatorzy osób dorosłych, doradcy ds. kariery, trenerzy itp.).


>> Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w wybranych krajach Europy
– pobierz raport w PDF

W raporcie znajdą się informacje na temat systemów edukacji osób dorosłych w Polsce, Anglii i we Włoszech. Ocena systemów dotyczy nie tylko uczenia osób dorosłych, ale również procesu kształcenia i przygotowania kadry edukatorów. Raport w prosty i przejrzysty sposób podsumowuje mocne i słabe strony systemów we wszystkich trzech krajach i wskazuje obszary do zmiany.

>> Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik szkoleniowy przeznaczony do pracy samodzielnej i grupowej – pobierz podręcznik w PDF

Podręcznik składa się z 5 modułów tematycznych, a każdy z nich zawiera opis poszczególnych kompetencji, ich znaczenia w pracy edukatora oraz ćwiczeń edukacyjnych i narzędzi diagnostycznych. Treści zawarte w podręczniku są przygotowane w taki sposób, aby edukatorzy mogli samodzielnie nabywać wiedzę i kompetencje, o ile nie mają możliwości udziału w szkoleniu. Jednocześnie każdy moduł zawiera szczegółowy program szkolenia w formie sylabusa, który można wykorzystać do organizacji warsztatów. Dobór obszarów tematycznych konsultowany był bezpośrednio z przedstawicielami środowiska edukatorów i doradców. Materiał został również przetestowany podczas pilotażowych szkoleń online a następnie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców.
  1. Moduły tematyczne zawarte w ramach podręcznika:
  2. Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych.
  3. Budowanie relacji z klientem w pracy edukatora osób dorosłych.
  4. Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klienta.
  5. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klienta.
  6. Rynek usług edukacyjnych w Polsce.

>> Raport zawierający wnioski ze szkolenia pilotażowego i podsumowujący projekt „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych” – pobierz raport podsumowujący w PDF

Raport jest trzecim i ostatnim rezultatem projektu. Znajdują się w nim wnioski i rekomendacje dotyczące użytkowania pakietu szkoleniowego, organizacji szkoleń stacjonarnych i online z wykorzystaniem pakietu i podsumowanie projektu.


Informacje o projekcie i jego rezultatach są dostępne również na stronach partnerów projektu:

Więcej informacji: Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedzafunpage

Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych – zapoznaj się z rezultatami projektu