• Artykuł
 • Publikacja: 03.07.2020
 • Edycja: 03.07.2020
 • 0 
Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież! Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie

Zastanawiasz się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania? Co zrobić, żeby Twoja biblioteka była dla nich miejscem atrakcyjnym, gdzie będą chętnie spędzać czas? Chcesz stworzyć kamapnię na rzecz czytelnictwa młodzieży - przy wsparciu ekspertów z tego tematu?

Zgłoś swoję bibliotekę do udziału w bezpłatnym projekcie "Promuj czytelnictwo! Otwórz się na młodzież!" realizowanym przez Fundację Civis Polonus. Uwaga! Termin zgłoszeń upływa 10 lipca br.

Jakie działania zaplanowano w projekcie? 

 • 2-dniowe szkolenie online
Na szkoleniu wspólnie z ekspertami zaplanujesz kampanię promującą czytelnictwo dla swojej biblioteki. Nauczysz się najlepszych metod pracy z młodzieżą i poznasz dobre praktyki w zakresie rozwijania w bibliotece młodzieżowego wolontariatu. Przekonasz się,  że kampania online przy współpracy z młodzieżą to nic trudnego.

 • Powołanie grupy młodzieżowej
Przy bibliotece powołasz kilkuosobową grupę młodzieży. Potraktujesz ich jako doradców, którzy pomogą Ci zidentyfikować najważniejsze zainteresowania i dylematy młodych ludzi oraz najlepsze sposoby dotarcia do nich. Wspólnie z młodymi dopracujesz szczegóły Twojej kampanii. Jej czas trwania i zakres dostosujecie do potrzeb i możliwości biblioteki.

 • Kampania promująca czytelnictwo 
Przy współpracy z grupą młodzieżową przeprowadzisz kampanię online. Wspólnie z Fundacją zorganizujesz finansowane w ramach projektu zdalne spotkania z ekspertami od różnych obszarów i problemów, które wskaże młodzież. Eksperci podzielą się z młodymi swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcą do sięgnięcia po wartościową literaturę i polecą ciekawe treści dostępne w Internecie. Do udziału w tych spotkaniach grupa młodzieżowa zaprosi swoich rówieśników, dzięki czemu poszerzy się krąg odbiorców kampanii.

 • Wsparcie eksperckie
W czasie projektu otrzymasz wsparcie merytoryczne. Podczas grupowych spotkań wspierających poznasz doświadczenia pozostałych bibliotekarzy, biorących udział w projekcie. Będziesz też miał możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami.

 • Promocja kampanii na rzecz czytelnictwa
Fundacja Civis Polonus opracuje publikację, w której przedstawi kampanie zrealizowane w projekcie. Zaprezentujemy w niej też Twoją bibliotekę. Publikacja zostanie rozesłana do bibliotek w całej Polsce.

Co zyska Twoja biblioteka?

 • 2 bibliotekarzy ukończy 2-dniowe szkolenie, dzięki któremu rozwiną oni swoje kompetencje w zakresie realizacji kampanii na rzecz czytelnictwa oraz metodyki pracy z młodzieżą 
 • bibliotekarze wspólnie z ekspertami i młodzieżą opracują kampanię promującą czytelnictwa, dostosowaną do potrzeb i możliwości biblioteki
 • bibliotekarze otrzymają indywidualne wsparcie eksperta, który będzie towarzyszyć im na każdym etapie wdrażania kampanii i wspierać bibliotekę w procesie rozwoju
 • bibliotekarze poznają najlepsze rozwiązania innych podczas wspólnych spotkań wspierających dla wszystkich bibliotek biorących udział w programie - przy wsparciu ekspertów wspólnie przechodzić będziemy przez proces zmian i uczenia się 
 • biblioteki rozwiną i wzbogacą swoją ofertę, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu – bibliotekarze będą potrafili organizować współpracę z młodzieżą jako odbiorcą i współtwórcą działań biblioteki
 • bibliotekarze zaprezentują swoje kampanie w publikacji Fundacji Civis Polonus, która rozesłana zostanie do bibliotek w całej Polsce


Jak zgłosić bibliotekę do projketu?

Zgłoszenia biblioteki należy dokonać poprzez formularz online w serwisie rekrutacyjnym Konfeo
https://projektdlabibliotek.konfeo.com/pl/groups w terminie do 10 lipca 2020 r. do godz. 23:59.

Więcej informacji, w tym szczegółowy harmonogram projektu, dostępne na stronie: http://civispolonus.org.pl/projekt/kampanie-online-na-rzecz-czytelnictwa-mlodziezy/

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Jednym z patronów projketu jest Stowarzyszenie LABiB.
Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież! Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie