• Artykuł
 • Publikacja: 19.06.2020
 • Edycja: 30.11.-0001
 • 0 
Zapraszamy do udziału w projekcie „Biblioteka online – program szkoleniowy”!

Chcesz, by Twoja biblioteka wprowadziła lub rozszerzyła swoją ofertę działań online? Szukasz możliwości rozwoju kompetencji, by lepiej przygotować się do odpowiedzi na wyzwania dzisiejszego świata? Chcesz zaproponować mieszkańcom takie działania, które w jak największym stopniu będą odpowiadać ich obecnym potrzebom? Zgłoś swoją bibliotekę do projektu „Biblioteka online – program szkoleniowy”. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br.

Pandemia spowodowała spektakularne zmiany w niemal każdej dziedzinie życia. Dla wielu osób funkcjonowanie w sferze online, praca zdalna i komunikowanie się na odległość stały się standardem. Nie wszyscy jednak potrafili się odnaleźć w nowej dla nich sytuacji. Bardzo prawdopodobne jest też, że część zmian okaże się trwała i będą one wymagać stałego rozwijania kompetencji, by móc dalej sprawnie funkcjonować online i pomagać w tym innym.

Dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do projektu „Biblioteka online – program szkoleniowy”, w którym – z pomocą doświadczonych trenerów (bibliotekarzy-praktyków) – pomożemy Wam przygotować w Waszych bibliotekach ofertę edukacyjnych i twórczych działań online dla różnych grup mieszkańców.

CO OFERUJEMY?

 • program szkoleniowy realizowany zdalnie i prowadzony przez doświadczonych trenerów, będących jednocześnie praktykami pracującymi w bibliotekach,
 • możliwość zdobycia nowych kompetencji, umożliwiających skuteczniejsze działanie zespołu biblioteki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz przeniesienie części działań bibliotecznych do sfery wirtualnej,
 • wsparcie konsultacyjne trenerów w opracowaniu planu i wdrożeniu działań biblioteki online,
 • dostęp do zasobów FRSI dotyczących działań biblioteki online (webinariów, screencastów, tutoriali itp.), 
 • materiały promocyjne (zestaw grafik do publikowania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, informujących o działaniach online biblioteki).

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • oddelegowania do udziału w projekcie dwóch osób, które chcą nauczyć się posługiwania się narzędziami cyfrowymi przydatnymi do współpracy w zespole bibliotecznym i kontaktu z użytkownikami oraz które już prowadzą lub chcą prowadzić działania zdalne dla różnych grup odbiorców biblioteki,
 • zapewnienia udziału oddelegowanych osób w dwóch modułach szkoleniowych (każdy moduł złożony z trzech spotkań online oraz pracy indywidualnej i zespołowej pomiędzy spotkaniami),
 • opracowania i wdrożenia planu działań biblioteki online zgodnie z przygotowanym przez nas wzorem,
 • promowania działań zrealizowanych w trakcie projektu (pierwszych elementów planu działań biblioteki online) na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, w tym na portalu www.labib.pl,
 • przygotowania miejsca pracy dla oddelegowanych osób: komputera z dostępem do internetu i z funkcjami umożliwiającymi aktywny udział w spotkaniach online (obraz z kamery, dźwięk),

CZAS TRWANIA ORAZ PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ:

Każda osoba biorąca udział w projekcie weźmie udział w 18 - godzinnym szkoleniu online (podzielonym na sześć spotkań). Program szkoleniowy składa się z dwóch modułów: pierwszego ogólnego oraz drugiego poświęconego działaniom dla wybranej (spośród czterech) grupy użytkowników biblioteki: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Szkolenia (warsztaty w formie online) zostały zaplanowane w następujących terminach:

I moduł: zajęcia (od połowy lipca do połowy sierpnia) – cztery grupy:
Grupa A: 14 lipca ,21 lipca, 28 lipca 2020 r.
Grupa B: 16 lipca, 23 lipca, 30 lipca 2020 r.
Grupa C : 15 lipca, 22 lipca, 29 lipca 2020 r.
Grupa D: 4 sierpnia, 11 sierpnia,18 sierpnia 2020 r.

II moduł: zajęcia (wrzesień) – cztery grupy (każda grupa uczestniczy w warsztatach dotyczących działań dla innej grupy użytkowników biblioteki):
Grupa A: 10 września, 17 września, 24 września 2020 r. (seniorzy)
Grupa B: 10 września, 17 września, 24 września 2020 r. (dzieci)
Grupa C: 7 września, 14 września, 21 września 2020 r. (młodzież)
Grupa D: 7 września, 14 września, 21 września 2020 r. (dorośli)

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w naborze do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://bit.ly/biblioteka-online-program-szkoleniowy

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2020 r. do godziny 23:59.

Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Agnieszka Koszowska: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

Jacek Królikowski: jacek.krolikowski@frsi.org.pl


Do pobranie regulamin naboru.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Biblioteka online – program szkoleniowy”!