• Artykuł
  • Publikacja: 30.05.2020
  • Edycja: 30.05.2020
  • 0 
Google Classroom - praca w grupie nie tylko dla nauczycieli i uczniów.

Przesyt możliwości i terror nadmiaru


Nagłówek może nie brzmi zachęcająco, ale oddaje dość dobrze moje i nie tylko moje doświadczenia ostatnich miesięcy i odnosi się do liczby narzędzi pozwalających na pracę zdalną. W momencie, gdy piszę te słowa wielu ludzi wciąż jest w sytuacji, w której musiało przestawić się na tryb pracy zdalnej. Zalew i ogromny popyt na wszelkiego rodzaju platformy służące do wideokonferencji, przeprowadzania webinariów, zdalnych lekcji, pracy grupowej online zaskoczył nie tylko tych, którzy musieli z tych narzędzi korzystać, ale i samych twórców.

Co to jest ten Classroom?


Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić narzędzie dostępne w pakiecie G Suite for Education (dawniej Google Apps dla Szkół). Pakiet G Suite  jest adresowany do firm, a zatem płatny. Jednak narzędzie o którym mowa - przeznaczone dla szkół - może także służyć posiadaczom konta Google. Dostęp do Google Classroom z pozycji zwykłego użytkownika konta Google jest możliwy bez większych problemów.

Wystarczy wejść na stronę https://classroom.google.com i zalogować się na konto w Google. Pojawi się panel główny, który bez żadnych treści wygląda smutno i pusto, ale to od nas zależy czym go zapełnimy. Co bardzo ważne, a na co wskazuje nazwa narzędzia - jej docelowymi  odbiorcami są nauczyciele i uczniowie. Zatem słownictwo używane w Google Classroom jest też szkolne. Tworzymy zajęcia, dodajemy klasy, wymyślamy i przydzielamy uczniom zadania, za które możemy wystawiać oceny. W mojej opinii to jedna z większych przeszkód w korzystaniu z tego narzędzia. Zignorowanie nazewnictwa i skupienie się na celach, które chcemy osiągnąć pozwoli na pełniejsze wykorzystanie Google Classroom w pracy z każdą grupą, także poza środowiskiem szkolnym.  

Google Classroom jest w pełni zintegrowane z kalendarzem, dyskiem, pocztą, witrynami, formularzami i dokumentami Google. Pozwala to na całkowite przeniesienie naszej pracy do przestrzeni sieci. Jest to rozwiązanie ekologiczne (oszczędzamy papier) i efektywne (pozwala na pracę grupową online w zakresie m.in.  sprawozdawczości, rozliczeń, statystk itp.).

Jak pracować w Google Classroom?


Praca w Google Classroom zależy od tego jakie wyznaczymy sobie zadania i z kim je realizujemy. Aby stworzyć sobie przestrzeń do pracy musimy dodać „zajęcia” (duży przycisk plus w prawym, górnym rogu).  Możemy określić ich temat, czy przedmiot, którego dotyczą. Gdy utworzymy nasze „zajęcia” strona automatycznie przeniesie nas do panelu roboczego zajeć. I tutaj możemy zaczynać pracę (tworzyć zadania, udostępniać treści). Google Classroom również z automatu tworzy kod zajęć, który możemy rozesłać naszym współpracownikom (nazywanych w narządziach „uczniami”) lub uczniom. Założyciel zajęć wchodzi tu  w rolę nauczyciela i przydziela zadania, decyduje kto i w jaki sposób będzie aktywny w utworzonej grupie.

Części składowe pulpitu roboczego zajęć w Google Classroom.


W głównym oknie pulpitu roboczego na górnym pasku mamy widnieją sekcje:  strumień, zadania, osoby, oceny.

Strumień działa jak tablica w mediach społecznościowcych (np. na Facebooku). To swoisty słup ogłoszeniowy, na którym widzimy wszystkie informacje, aktywności uczestników naszych „zajęć”. Możemy zamieszczać tutaj linki do materiałów, zadania, czy też wybrać konkretne osoby do kontaktu. Strumień świetnie sprawdza się w przypadku burzy mózgów i dyskusji grupowej. Pozwala dzielić się ciekawymi materiałami, linkami, czy zdjęciami. 

Zadania

Zadania to kolejna opcja na pasku panelu roboczego. Pozwala na tworzenie zadań, które mogą mieć różnorodną formę (formularzy, dokumentów tekstowych, arkuszy, rysunków, filmów do obejrzenia, zagadek itp.). Google Classroom automatycznie tworzy folder na Dysku Google związany z naszymi zajęciami, do którego możemy dodawać materiały i udostępniać uczestnikom w ramach zadań. Przy tworzeniu zadań można wskazać konkrete osoby, co idealnie sprawdza się w przypadku podziału obowiązków w pracy nad projektem grupowym.

Osoby

W tej zakładce możemy bezpośrednio kontaktować się z uczestnikami naszego projektu. Widzimy przypisane role, zadania, które te osoby otrzymały, terminy, których powinny dotrzymać. Co ważne - wszystkie działania w Google Classroom są zintegrowane z usługami Google i kalendarz odgrywa tu istotną rolę. Doświadczenie pokazuje, że  to udogodnienie świetnie się sprawdza i pozwala koordynować pracę zespołu, zgodnie z założonym wcześniej terminem. 

Oceny

Nazwa „oceny” ma jednoznaczne konotacje, ale to tak naprawdę idealna sekcja do weryfikowania już wykonanych zadań (w formie np. punktowej), bieżącego kontrolowania postępu prac i przekazywania uwag, co do zadań (w formie słownej). 

Podsumowanie.

Google Classroom wydaje się być narzędziem hermetycznym, skierowanym jedynie do nauczycieli, wśród których zdobywa coraz większą popularność. Jednak Google Classroom posiada wszelkie atrybuty narzędzia do pracy zespołowej poza środowiskiem szkolnym. Dzięki niemu można tworzyć i współdzielić pracę w zespołach na dokumentach online. Integracja dysku Google  z kontem tworzącego zadania, pozwala na udostępnianie i przechowywanie plików, czy dokumentów w chmurze, co zwiększa dostepność materiałów, bez obawy o ich utratę, równolegle i w dowolnym czasie dla każdego uczestnika projektu. Google Classroom pozwala na swobodną komunikację i interakcję w czasie rzeczywistym wszystkich zaangażowanych w działania. Dzięki odpowiednim funkcjom można przydzielać zadania, prowadzić burzę mózgów w ogólnodostępnym kanale. Integracja z kalendarzem, pełen dostęp do pakietu aplikacji biurowych Google to wszystko zalety tego narzędzia. Ogromnym atutem tego narzędzia - szczególnie jeśli chcemy zaangażować w projekt wspólpracowników - jest jego dostępność. Do obsługi tego narzędzia wystarczy konto Google - nie wymaga ono żadnej aplikacji i oprogramowania - wystarczy dostęp do Internetu i komputer z przeglądarką internetową. Warto potraktować Google Classroom z zaufaniem i przymknąć oko na nazewnictwo. To narzędzie, które może przyczynić się do efektywniejszej organizacji pracy. Zachęcam Was do eksploracji jego możliwości, a efekty na pewno przerosną Wasze oczekiwania. 
[W galerii jest kilka zrzutów ekranu jak wygląda narzędzie].
Google Classroom - praca w grupie nie tylko dla nauczycieli i uczniów.