• Sceariusz
 • Publikacja: 14.04.2014
 • Edycja: 14.04.2014
 • 2 
Wiedza o regionie - instrukcja obsługi
Wiedza o regionie - instrukcja obsługi

 • Budżet działania: 4000 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 40
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Poszukując informacji czytelnicy często napotykają na trudności. Projekt ma na celu przygotowanie podpowiadacza- instrukcji obsługi, przewodnika po dostępnych zbiorach zawierających informacje o regionie. Informacji, wiedzy o regionie możemy szukać w Internecie (strony internetowe, katalogi online, bibliografia regionalna, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, blogi regionalne, biblioteki cyfrowe itp.) lub tradycyjnie (w książkach, dostępnych bibliografiach, rejestrach itp.). Dostępne zbiory informacji, wiedzy o regionie, które wymieniłam dostarczają informacji, ale każdy może je także współtworzyć. Instrukcja obsługi wiedzy o regionie ma pokazać jak można w pełni z nich korzystać, czyli jak czerpać wiedzę i jak się posiadaną wiedzą/informacjami dzielić. W eksperymencie chcę sie dowiedzieć z jakich narzędzi korzystają uczestnicy, czy są tylko odbiorcami informacji, czy także swoją wiedzą się dzielą oraz w jaki sposób się uczą, jakie lubią podpowiedzi czy instrukcje.

Dlaczego warto?

Czytelnicy otrzymają gotowy przewodnik po narzędziach tradycyjnych i internetowych związanych z regionem. Instrukcja obsługi będzie dostępna dla wszystkich długo po zakończeniu projektu. Poszukujący wiedzy o regionie nie będą musieli sami szukać raz tu, raz tam, ponieważ instrukcja pomoże im w wyborze narzędzia. W jednym miejscu znajdą informacje kierujące ich do potrzebnej wiedzy. Instrukcja pokaże także, co mogą sami, jak i gdzie zamieścić. Pokaże jak mogą dzielić sie swoją wiedzą i jak mogą współtworzyć istniejące bazy wiedzy o regionie.

Przejrzysta instrukcja zachęci do włączenia się we wspólne tworzenie dostępnych baz wiedzy o regionie. W ten sposób biblioteka zyska nowych partnerów regionalnych działań i usług.

Dzięki eksperymentowi biblioteka otrzyma także opinie dotyczące tworzonych przez nią narzędzi wiedzy o regionie. Opinie w przyszłości mogą byc podstawą do wprowadzenia zmian.

W trakcie przygotowania

Projekt jest skierowany do różnych grup wiekowych, do czytelników, któzy korzystają ze wszystkich usług dostępnych w bibliotece oraz do tych, którzy do tej pory tego nie robili, ale podczas warsztatów po raz pierwszy zmierzą się z takim wyszukiwaniem.

Rekrutacja będzie odbywała się poprzez:

 1. informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
 2. ulotki i plakaty w szkołach, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w bibliotekach i instytucjach kultury,
 3. spotkaniach w/w instytucjach..
W trakcie realizacji

 1. Zostaną przeprowadzone 4 warsztaty podczas, których zostaną wypracowane projekty instrukcji obsługi wiedzy o regionie.
 2. Projekty instrukcji zostaną poddane ocenie mieszkańców.
 3. Na wspólnym warsztacie, uwzględniając głosowanie zostanie wybrany jeden projekt instrukcji.
 4. Rozpoczną się prace na stworzeniem według projektu instrukcji obsługi wiedzy o regionie.
Po zakończeniu

Instrukcja zostanie zaprezentowana podczas gali kończącej eksperyment. Instrukcja obsługi wiedzy o regionie zostanie zamieszczona na stronie biblioteki oraz stronach internetowych instytucji i organizacji uczestniczących w eksperymencie. W zależności od pomysłu instrukcja może zostać także wydrukowana.