• Sceariusz
 • Publikacja: 01.09.2014
 • Edycja: 01.09.2014
 • 1 
Wiedza o regionie - instrukcja obsługi - relacja z realizacji projektu Strefa Eksperymentu
Wiedza o regionie - instrukcja obsługi - relacja z realizacji projektu Strefa Eksperymentu

 • Budżet działania: 4000 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 5 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 55
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Poszukując informacji czytelnicy często napotykają na trudności. Projekt miał na celu przygotowanie podpowiadacza- instrukcji obsługi, przewodnika po dostępnych zbiorach zawierających informacje o powiecie chrzanowskim. Rekrutując uczestników warsztatów przygotowano 4 projekty ulotek skierowanych do różnych grup odbiorców:

 1. do uczestników, którzy w tradycyjny sposób wyszukują wszystko co im jest potrzebne. Ich doświadczenie z poszukiwań pomoże w zaprojektowaniu instrukcji,
 2. do uczestników, którzy mają umiejętność poruszania się po narzędziach internetowych i czują potrzebę podzielenia się swoja wiedzą.
 3. do uczestników, którzy szukali informacji o regionie i nie mogli znaleźć. Ich doświadczenie z poszukiwań pomoże w zaprojektowaniu instrukcji.
 4. do uczestników, którzy po prostu chcieli miło spędzić czas a przy okazji zrobić coś wspólnie dla innych. Podczas 6 warsztatów 55 uczestników przygotowało 11 projektów instrukcji obsługi wiedzy o regionie. Te projekty zostały poddane ocenie uczestników projektu podczas Word cafe. Każdy mógł także zagłosować na projekt podczas organizowanych głosowań w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chrzanowie oraz w głosowaniu internetowym. Na projekty łącznie zagłosowało 1294 osoby. Najwięcej głosów zdobył projekt broszury oraz plakat. W realizacje projektów włączyło się 7 osób, które w okresie czerwiec-sierpień zrealizowały projekt. Plakat i interaktywna broszura zostały zaprezentowane podczas spotkania 28 sierpnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe.
Dlaczego warto?

Czytelnicy otrzymali przewodnik po narzędziach tradycyjnych i internetowych związanych z powiatem chrzanowskim. Instrukcja obsługi jest dostępna dla wszystkich długo po zakończeniu projektu. Poszukujący wiedzy o powiecie nie będą musieli sami szukać raz tu, raz tam, ponieważ instrukcja pomoże im w wyborze narzędzia. W jednym miejscu znajdą informacje kierujące ich do potrzebnej wiedzy.. Udział w warsztatach zintegrował uczestników a biorący udział w grupie roboczej zadeklarowali dalszą współpracę i rozwijanie interaktywnej broszury. Do dalszej pracy zostaną włączeni także nowi uczestnicy. Uczestnicy warsztatów przekonali się jak trudno jest korzystając tylko z wyszukiwarek internetowych dotrzeć do informacji o powiecie chrzanowskim, które są dostępne w sieci. Dzięki eksperymentowi biblioteka otrzymała projekty i gotowe pomysły na narzędzia pomagające w dotarciu do informacji o powiecie chrzanowskim. te projekty mogą być zrealizowane w późniejszym czasie.

W trakcie przygotowania

Projekt był skierowany do różnych grup wiekowych, do czytelników, którzy korzystali ze wszystkich usług dostępnych w bibliotece oraz do tych, którzy do tej pory tego nie robili, ale podczas warsztatów po raz pierwszy zmierzyli się z takim wyszukiwaniem. Rekrutacja odbywała się poprzez:

 1. informacje na stronach internetowych, portalach społecznościowych,
 2. ulotkach i plakatach w szkołach, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w bibliotekach i instytucjach kultury,
 3. spotkaniach w/w instytucjach. Najbardziej skuteczna rekrutacja to bezpośrednie spotkania, podczas których chętni mogli się dopytać. Z 55 uczestników warsztatów 4 zgłosiły się czytając informacje na stronach internetowych. Natomiast plakaty i ulotki były raczej uzupełnieniem informacji przekazywanych podczas spotkań z potencjalnymi uczestnikami.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Plakaty i ulotki.
 •   Informacje o projekcie.
 •   Anons - zaproszenie do udziału w projekcie.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ustalono terminy warsztatów.
 2. Zostały umówienie spotkania w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego oraz Uniwersytecie trzeciego Wieku w Chrzanowie (ze względu na wystarczającą liczbę uczestników nie było organizowanych spotkań w innych placówkach).
 3. Zostały wydrukowane plakaty i ulotki.
 4. Informatyk zamieścił informacje na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych biblioteki, sołectw oraz lokalnych instyutucji.
 5. Bibliotekarze przygotowali anons oraz projekty plakatow i ulotek. Przygotowano 4 projekty ulotek skierowanych do różnych odbiorców..
W trakcie realizacji

Zostało przeprowadzonych 6 warsztatów, podczas których uczestnicy przygotowali 11 projektów instrukcji obsługi wiedzy o regionie. W każdym warsztacie brało udział 8 do 16 uczestników). Każdy warsztat składał się w trzech etapów-stref: strefy rozmowy, poszukiwań oraz projektowania. W strefie rozmowy zbieraliśmy nasze doświadczenia z poszukiwań, zapisywaliśmy wszystko, co pomagało w dotarciu do wiedzy: Wikipedia, blog, warsztaty, filmy instruktażowe, spisy treści, kursy internetowe, podręczniki, fora internetowe i wiele innych. W strefie poszukiwań uczestnicy mierzyli się z zadaniami dotyczącymi informacji o powiecie chrzanowskim dostępnymi w Internecie lub książkach. Zadania były tak przygotowane, aby nie można było do nich łatwo dotrzeć przez wyszukiwarkę internetową lub spis treści. W strefie projektowania uczestnicy na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz tych zdobytych na warsztacie projektowali instrukcję obsługi wiedzy o regionie. Projektowania odbywało się w stylu kawiarnianym, były ciastka oraz ciepłe i zimne napoje. Zaprojektowano 11 instrukcji:

 1. gra
 2. film
 3. portal informacyjny
 4. strona internetowa I
 5. strona internetowa II
 6. strona internetowa III
 7. plakat
 8. broszura
 9. kurs
 10. kompendium
 11. mini broszura Podczas głosowania wybrano do realizacji broszurę i plakat. Do pracy w grupie roboczej realizującej projekty zgłosiło się 7 osób.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Materiały warsztatowe: papier do flipcharta, kolorowe kartki, pisaki, postity, papierowe obrusy itp.
 •   Artykuły spożywcze.
 •   Flipchart, komputery.
 •   Sala warsztatowa z wyposażeniem (stoły, krzesła) na 3 strefy: rozmowy, poszukiwań i projektowania.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ustawienie strefy rozmowy: krzesła w pólkolu, flipchart.
 2. Przygotowanie strefy poszukiwań: regał z książkami o powiecie chrzanowskim (max. 10 sztuk), stoliki z komputerami z dostepem do Internetu (3 stanowiska).
 3. Ustawienie strefy projektowania: duże stoły nakryte białymi paierowymi obrusami. Na każdym stole kolorowe markery a obok ciastak i napoje do poczęstunku.
 4. Przygotowanie głosowania: wystawa ponumerowanych projektów, kartki i długopisy do zapisywania wybranego numeru, urna, do której były wrzucane głosy, plakaty i informacje o głosowaniu.
 5. Word cafe: 11 miejsc prezentacji projektów, postity do głosowania, miejsce na relaks i wymianę doświadczeń.
 6. Miejsce dla pracy grupy roboczej.
Po zakończeniu

Instrukcja po raz pierwszy szerszej publiczności została zaprezentowana podczas gali kończącej projekt. Podczas gali uczestnicy warsztatów i członkowie grupy roboczej opowiedzieli o swoim udziale w realizacji projektu. Każdy opowiadał przez pryzmat swoich pasji. Uczestnicy poznali wrażenia z pracy nad projektem skoczka spadochronowego, nauczyciela i Pogorzycanek.

Interaktywna broszura jest dostępna pod adresem: regionalia.chrzanow.pl/broszura

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Zamieszczenie broszury w Internecie.
 •   Sala na spotkanie.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zebranie materiałów z realizacji projektu. Uporządkowanie ich i opisanie w celu przygotowania merytorycznego podsumowania.
 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
 3. Przygotowanie sali: miejsce prezentacji, komputery do przeglądania broszury, flipchart do zapisywania uwag, wystawa, telewizor z filmem z realizacji projektu oraz miejsce wymiany doświadczeń i rozmowy.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

W projekcie mogło wziąć udział więcej uczestników, jednak większa liczba warsztatów wydłużyłaby czas trwania projektu. Miesiące lipiec-sierpień to trudny czas do pracy dla grupy roboczej ze względu na wakacje, urlopy i związane z tym wyjazdy.

Informacje dodatkowe

Grupa robocza podjęła decyzję o dalszej pracy nad broszurą. Do grupy roboczej dołączą nowe osoby.