• Sceariusz
 • Publikacja: 07.03.2020
 • Edycja: 10.03.2020
 • 0 
Dobre CV, które podbije serce Twojego przyszłego szefa
Dobre CV, które podbije serce Twojego przyszłego szefa

 • Budżet działania: 50 zł
 • Czas przygotowania: 2 dni
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 8
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Świat leci nieubłagalnie do przodu, a rynek pracy i spojrzenie na karierę ewaluuje błyskawicznie. Zmieniają się nasze oczekiwania, jak i oczekiwania osób rekrutujących. Pogłębianie więdzy w trendach dotyczących aplikacji, jest więc wysoce wskazaną potrzebą. Grupa docelową warsztatu są osoby chcące zmienić swoją dotychczasową pracę, jak i osoby, które po raz pierwszy zasiądą do pisania tego rodzaju dokumentu aplikacyjnego. W trakcie zajęć poznamy nowe trendy w pisaniu CV, odświeżymy warsztat tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Przyjrzymy się wspólnie swoim wewnętrznym motywacjom w podejściu do ewentualnych zmian zawodowych.

Dlaczego warto?

Biblioteki stają się centrum lokalnych społecznośći, trzecim miejscem. Dlatego warsztaty o tematyce związanej z rozowjem, które wzmacniają poczucie mocy drzemiących w człowieku, są bardzo wskazane. Głównym celem: warsztatu jest napisanie przemyślanego zarysu CV i skierowanie potencjalnych uczestników warsztatu do fachowego księgozbioru naszych bibliotek.
Cele szczegółowe:
a.) określenie wewnętrznych motywów aplikowania na nowe stanowisko pracy.
b.) określenie swoich mocnych stron, zalet. Usystematyzowanie swojego doświadczenia zawodowego w powiązaniu z wrodzonymi zdolnościami i talentami.
c.) zdobycie umiejętności wnikliwego analizowania ogłoszenia o pracę i stworzenie fundamentu, zarysu idealnego CV.
Metody: Uczestnicy przeanalizują swoje najważniejsze oczekiwania i potrzeby związane z oczekiwaną przyszłą pracą. Zastanowią się, co sami mogą zaoferować najcenniejszego swojemu przyszłemu pracodawcy.Dowiedzą się, co to są dokumenty aplikacyjne. Przyjrzą się najpierw formie potencjalnego ogłoszenia, a następnie spojrzą na CV jako narzędzie, za pomocą którego osoba aplikująca nawiązuje pierwszy kontakt z pracodawcą.

W trakcie przygotowania

Przygotowanie materiałów na zajęcia - przeczytanie scenariusza i tekstów, obejrzenie filmów.
Rozpoczęcie warsztatów:
Po krótkim powitaniu i przedstawieniu prowadzącego, następuje poznanie uczestników i wypisanie imion na identyfikatorach. Następnie każda osoba określa oczekiwania w stosunku do warsztatów i cel przybycia na warsztat.Uczestnicy zostaną poddani refleksji -Jak wyznaczać cele i zauważać poprawę naszych dotychczasowych decyzji i małych kroków w ubieganiu się o pracę marzeń. Dlaczego zamierzam wysłać swoje CV w odpowiedzi na konkretną ofertę? (czyli jaka jest moja motywacja)

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Materiały dla uczestników ⦁ Blok karteczek biurowych, ⦁ Długopisy, ⦁ Flamastry,kredki, ⦁ Czyste kartki A4, A3 do robienia notatek, ⦁ Identyfikatory, Komputer z rzutnikiem i podłączeniem do Internetu. ⦁ tablica ścieralna, marker. ⦁ propozycje literatury fachowej z tematyki warsztatu, która jest dostępna dla wszystkich odwiedzających bibliotekę (źródła dostępne na końcu scenariusza).
 •   ⦁ Link nr 2 - „Jedna rzecz, którą robi tylko 1% ludzi – spróbujcie robić tak przez 21 dni, a osiągnięcie sukces” - https://www.youtube.com/watch?v=cdI_dpF8Tpo
W trakcie realizacji

Następnie uczestnicy warsztatów otrzymują do przeczytania fragment „Alicji w Krainie Czarów” Levisa Corolla w przekładzie Antoniego Marianowicza.(Zał. nr 2 ) Refleksja przeczytanego fragmentu ma pomóc uczestnikom dojść do następujących wniosków - wiedząc, dokąd zmierzamy, wyraźniej widzimy, co powinniśmy zrobić i jak możemy śledzić nasze postępy. (Zał. nr 3) Jedynie jasno sprecyzowany cel motywuje do ćwiczenia i doskonalenia nowych umiejętności. Jak zatem określić, gdzie chcemy iść? Uczestnicy chcąc odszukać odpowiedź na to pytanie, będą zaproszeni do zrobienia dwóch ćwiczeń na przygotowanych przez prowadzącego fiszkach, które będą mogli zabrać do domu. (Zał. nr 4-5)Po zakończeniu ćwiczeń, prowadzący zachęca uczestników warsztatu swoim przykładem do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z powyższych wyników ćwiczeń. Zaproszenie uczestników do obejrzenia filmu "Decyzja należy do Ciebie" - film motywacyjny  https://www.youtube.com/watch?v=GSuu7NKe3Ho 

Druga część warsztatu zaczynamy analizą (wspólne ćwiczenie) przykładowego anonsu, który znajdziemy w Internecie. Poznamy sylwetkę przykładowej osoby (może być sam prowadzący), która szuka pracy i chce odpowiedzieć na konkretne ogłoszenie. Bardzo dokładnie je czytamy, wspólnie wypisujemy na tablicy w punktach wymagania, które zgłasza oferent. Wspólnie szukamy wymagań, które bez naciągnia spełnia nasz przykładowy poszukiwacz pracy. Oceniamy, ile jest takich spełnionych wymagań. Tego typu analiza uczy umiejętności analizowania ogłoszeń pod kątem swoich zasobów wewnętrznych i posiadanego doświadczenia. Ta wspólna analiza staje się wprowadzeniem do tematu idealnego CV wg rekruterów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na spójność przekazu, nie ma jednego uniwersalnego CV na wszystkie interesujące nas stanowiska pracy, zgodność treści naszego CV  z treścią opisu stanowiska pracy, o które się ubiegamy). Dyskusja kierowana jest w kierunku odszukania przez uczestników odpowiedzi na pytanie - Jakie JA mam do zaoferowania osiągnięcia w kontekście konkretnej  oferty? (jakie są moje dokonania zawodowe, efekty mojej pracy?) (Załącznik nr 6)

 

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   cytat motywacyjny
 •   Ćwiczenie indywidualne 1 - ma na celu opisanie dwóch zmian w nastroju lub w życiu, które mamy nadzieję uzyskać po zaplanowanej zmianie, np. podjęciu kroków stworzenia idealnego CV, które w rezultacie przyniesie nam zdobycie wymarzonej pracy (określenie emocji, jakie towarzyszą potencjalnej zmianie)
 •   Ćwiczenie indywidualne 2 - dotyczy zalet i wad osiągniętego celu zmiany pracy oraz braku zmian. W dowolny sposób zapisujemy wady i zalety takiej sytuacji i omawiamy pokrótce towarzyszące temu ćwiczeniu emocje
 •   ⦁ Link nr 2 - „Jedna rzecz, którą robi tylko 1% ludzi – spróbujcie robić tak przez 21 dni, a osiągnięcie sukces” - https://www.youtube.com/watch?v=cdI_dpF8Tpo
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przykładowy schemat CV
 2. Przykładowe CV, inne ujęcie, poza schematem
Po zakończeniu

Następuje też zwrócenie uwagi na najczęstsze błędny przy pisaniu CV (np.: gotowe szablony CV dostępne w Internecie mogą być w procesie ubiegania się o pracę zgubne), poznanie zasady streszczalności, czyli mniej słów, więcej konkretów, zasada wiarygodności (zawyżanie swoich umiejętności językowych), zasada spójności (podawane informacje nie mogą się wzajemnie wykluczać) oraz zasada jasnej przejrzystej struktury (podkreślenia, wytłuszczenia tych cech, które są odpowiedzią na ogłoszenie). ! Za pomocą rzutnika przedstawione zostaną fikcyjne przykłady poprawnych i źle skonstruowanych CV z omówieniem (Załącznik nr 7 i 8)

Zakończenie. Następuje podsumowanie warsztatu na podstawie przedstawionych przykładów w części środkowej warsztatu z uwzględnieniem zasady „20 sekund” 
Uczestnicy dostają wskazówki, co mogą jeszcze przemyśleć w domu w danym temacie. Wskazówki są oczywiście uniwersalne. Decydując się na zmianę pracy lub jej poszukiwania, należy zacząć od pogłębienia wiedzy o swoim funkcjonowaniu w obszarach: charakteru pracy, który lubimy wykonywać, swoich cech osobowości, kierunkach rozwoju zainteresowań zawodowych, umiejętności i kompetencji, jakimi dysponujemy.(Zał. nr 9) Uczestnicy otrzymają zaproszenie do zrobienia bilansu własnych umiejętności.(Zał. nr 10)Zamknięciem warsztatu jest prośba o podzielnie się swoimi odczuciami po odbytym warsztacie, osobiście lub na adres email osoby prowadzącej. 

Najistotniejsze informacje zwrotne, jakie powinien uzyskać od uczestników prowadzący, to odpowiedzi na poniższe przykładowe pytania:

 1. Czego się dowiedziałem na dzisiejszym warsztacie? (o sobie, w temacie warsztatu)
 2. Co okazało się najważniejszą kwestią poruszoną w czasie warsztatu?
 3. Co mi się najbardziej podobało?
 4. Co było trudne dla Ciebie w pracy nad dzisiejszym tematem?
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Załącznik nr 9 - Bilans własnych umiejętności (zadanie domowe)
 •   Załącznik z cytatem
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Źródła użyte do opracowania warsztatu:
1. Nestorowicz B.," Zdobywanie pracy. Okryj klucz do sukcesu zawodowego", One Press 2015
2. Kulczycka L., "Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny", Warszawa, Wolters Kluwer 2013
3. Michalska-Dominiak B., "Poradnik design thinking-czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie:, Helion 2019
4. Carroll L., Alicja w Krainie Czarów ; Alicja po drugiej stronie zwierciadła, il. Gosia Mosz, tł. Marianowicz A. , Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2005
Plansze do załączników - Canva, Pixabay.

Autor warsztatu - Ewa Zwierzyńska, Biblioteka Politechniki Białostockiej. Scenariusz powstał w trakcie kursu Spółdzielni Otwartej Edukacji SpołEd: „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”.
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Informacje dodatkowe

W kwestii ćwiczeń, które mogą stymulować chęć podjęcia zmiany, można zastosować ćwiczenie na wyobraźnie uczestników pt.: "Ja za 10 lat". Ćwiczenie polega na napisaniu zapowiedzi swojego wystąpienia na konferencji, opisu sylwetki uczestnika warsztatu przez osobę prowadzącą. Czyli np. "Zapraszam na scenę p. J. Kowalskiego. Wielokrotnego..... Ćwiczenie wydobywa uśpione pokłady automotywacji.