• Sceariusz
  • Publikacja: 04.07.2017
  • Edycja: 04.07.2017
  • 0 
Wiejski mistrz tańca - KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA projekt MKiDN
Wiejski mistrz tańca - KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA projekt MKiDN

  • Budżet działania: 21900 zł
  • Czas przygotowania: 2 miesiące
  • Czas trwania: 12 miesięcy
  • Liczba organizatorów: 6
  • Liczba uczestników: 16
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Na realizację składają się trzy zasadnicze działania tj. organizacja otwartych spotkań z mistrzem tradycji, cykl warsztatów indywidualnych i grupowych dla uczniów mistrza; udział uczestników w dwóch festiwalach rangi ogólnopolskiej.Podczas pierwszego miesiąca realizacji projektu tj. styczniu 2017 zostaną przygotowane przez mistrzascenariusze prowadzonych warsztatów. W miesiącu lutym mistrz tradycji przygotuje prezentację napłycie CD/DVD występów własnych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie i podkład muzyczny do prowadzonych warsztatów w formie płyty CD lub DVD do odtwarzania podczas prowadzonych warsztatów oraz harmonogram spotkań z uczestnikami. W pierwszym tygodniu marca zorganizowane zostanie cztery otwarte spotkania w placówkach oświatowych Gminy Przyłęk, podczas których zaprezentowane zostaną trzy podstawowe tańce ludowe tj. polka, oberek i chodzony. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję spróbować swoich sił podczas tańca z mistrzem.Przedstawiony zostanie również harmonogram realizacji projektu oraz zasady udziału w projekcieewentualnych uczestników warsztatów.Pierwsze warsztaty będą realizowane w miesiącach marcu, kwietniu oraz maju i będą dotyczyły kroków ifigur związanych z oberkiem. Przewidziane jest 15 dni czterogodzinnych warsztatów prowadzonych przez mistrza. Każdy uczestnik będzie miał okazję wziąć udział w 2 x 2 godzinnych warsztatachindywidualnych oraz jednym czterogodzinnym warsztacie grupowym w miesiącu, czyli 6 x 2 godzinnych warsztatach indywidualnych oraz 3 razy czterogodzinnym warsztacie grupowym.W ciągu kolejnych 3 miesięcy tj. od początku czerwca do końca sierpnia 2017 uczestnicy będąpoznawali kroki i figury przy polce. Przewidziane jest 15 dni czterogodzinnych warsztatów prowadzonychprzez mistrza. Każdy uczestnik będzie miał okazję wziąć udział w 2 x 2 godzinnych warsztatachindywidualnych oraz jednym czterogodzinnym warsztacie grupowym w miesiącu, czyli w 6 warsztatachindywidualnych i 3 warsztatach grupowych w zakresie tańca polki.Od września do końca października będą poznawali kroki i figury chodzonego. Przewidziane 15 dni czterogodzinnych warsztatów prowadzonych przez mistrza. Każdy uczestnik będzie miałokazję wziąć udział w 6 warsztatach indywidualnych i 3 warsztatach grupowych w zakresie tańca chodzonego.Od listopada do grudnia spotkania mistrza z uczniami będą polegały na umacnianiu umiejętności uzyskanych podczas wcześniejszych warsztatów i będą to głównie warsztaty grupowe. Łącznie 40 godzin warsztatów.W czerwcu 2017 roku przewidziany jest udział młodszych uczestników zadania w Ogólnopolskim Festiwalu Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej „DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie Sandomierskim. W październiku 2017 planowany jest udział młodzieży i dorosłych w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie.Grudzień będzie czasem podsumowania projektu. Zostaną wydane pocztówki związane z realizacjązadania i rozdane wśród uczestników spotkania podsumowującego oraz osób odwiedzających bibliotekę.Planowany jest również galowy wspólny występ uczniów oraz mistrza dla mieszkańców i zaproszonychgości podczas dorocznego Spotkania "Kolędowanie Na Ekranie". Przygotowana zostanie prezentacjafilmów oraz wystawa zdjęć wykonanych podczas realizacji projektu.Zadania projektu to również jego promocja i koordynacja, która będzie prowadzona przez doświadczonąosobę z zespołu Wnioskodawcy.

Dokumentacja zdjęciowa i filmowa projektu znajduje się na stronie

http://gbp.przylek.pl/projekty/n,leszek-kniec-wiejski-mistrz-tanca

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna, zadanie „Mistrz Tradycji” , realizacja projektu pn.: „Leszek Knieć – wiejski mistrz tańca”

Dlaczego warto?

Dziś, proces przekazywania niematerialnego dziedzictwa kulturowego ulega nierzadko zaprzestaniu.Odchodzą najstarsze pokolenia a z nim odchodzi w niepamięć bogata tradycja i historia życia naszychprzodków. Dodatkowo specyfika życia na wsi powoduje emigrację zarobkową w związku z czym zanikajądawne więzi społeczne, zwyczaje podtrzymywania tradycji i kulturowy przekaz międzypokoleniowy ulega przerwaniu. Biblioteka może stać się miejscem, gdzie te wartości będą przekazywane młodszym pokoleniem. Praca trudna, ale końcowy efekt zawsze jest źródłem dużej satysfakcji.