• Sceariusz
 • Publikacja: 16.11.2016
 • Edycja: 16.11.2016
 • 0 
Wystawa "Książka z jesienną okładką"
Wystawa

 • Budżet działania: 120 zł
 • Czas przygotowania: 2 tygodnie
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Liczba organizatorów: 15
 • Liczba uczestników: 300
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Ciekawy i prosty sposób na rozwijanie zaintresowań młodzieży i promowanie czytelnctwa. Młodzież wybiera książki kojarzące się z jesienią (na okładce np.: kolor, tytuł, ilustracja), Potem przygtowuje sesję fotograficzną (aranżacje tła do każdej ksiązki, wykonanie fotografii). Następnie przygotowuje wystawę w formie tradycyjnej i wirtualną galerię. Na zakończenie wernisaż i prezentacja wystawy. Potem oglądający i powodzenie u czytelników zaprezentowanych tytułów.

Dlaczego warto?

To niezbyt kosztowny i atrakcyjny sposób na promowanie czytelnictwa. Gwarantowane, że jak zrobimy ciekawe zdjęcia to większość zaprezentowanych tytułów znajdzie szybko swoich czytelników. Pewnie zadziała tzw. ciekawość. Rozwijamy zaintresowania młodycyh ludzi, pomagamy im w rowijaniu kreatywności. Wróci do nas natomiast zaintresowanie młodzieży biblioteką i ksiażką- to już sukces.

W trakcie przygotowania

Zbieramy grupę mlodych ludzi zainteresowanych przygotowaniem sesji fotograficznej i potem wystawy. Wybieramy książki kojarzące się z jesienią, np. kolor okładki, dosłowna ilustracja, tytuł- zależy to od pomysłowości mlodych ludzi. Na roboczym spotkaniu ustalamy kto przyniesie i jakie rekwizyty, co możemy wykorzystać z biblioteki, czyli robocze koncepcje aranżacji fotografii. Robimy podział ról (np.: odpowiedzialni za robienie fotografii, scenografię), Ustalamy termin sesji.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Książki
 •   Pomysły (robocze) na aranżacje
 •   Podział zadań
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zbieramy młodzież zainteresowaną przygtowaniem sesji i wystawy
 2. Młodzież wybiera książki
 3. Kompletowanie rekwizytów do fotografii (Wymyślamy co każdy może znaleźć w domu, a jakie rekwizyty znajdujące się w bibliotece możemy wykorzystać
 4. Zapewnienie w miarę możliwości dobrego aparatu
 5. Ustalenie terminu sesji fotograficznej
W trakcie realizacji

Młodzież robi aranżacje tła do każdej książki i fotografie. Najlepiej jak uczestnicy łączą się w mniejsze grupki i przygotowujemy kilka książek jednocześnie, wtedy nikt się nie nudzi i każdy czuję się potrzebny. Potem młodzi ludzie wybierają najlepsze zdjęcia na wystawę. Wywołujemy fotografie. Następnie młodzież przygotowuje ekspozycję w formie tradycyjnej i wirtualną galerię. Potem zapraszamy na wernisaż wystawy (plakat, media społecznościowe, informacja ustna). Dobrze przygotować ciasteczka i napoje na otwarcie wystawy.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Aparat fotograficzny
 •   Wybrane książki
 •   Rekwizyty (np. różne tkaniny, kartony, kosze, dynie, orzechy, kasztany, szyszki, jabłka,
 •   Wyobraźnia
 •   Wywołane fotografie
 •   Wystawa-sztalugi, kartony A1, taśma samoprzylepna, nożyce,
 •   ciasteczka, napoje
 •   Plakat
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Aranżujemy tło do każdej książki
 2. Robimy fotografie
 3. Wybieramy fotografie na wsystawę
 4. Wywołujemy fotografie
 5. Przygtowujemy wystawę (układ zdjęć, podklejenie na kartony, ustawienie sztalug)
 6. Przygtowujemy wirtualną ekspozycję (udostępniona np. na: Fnapage'u biblioteki, stronie urzędu gminy)
 7. Zapraszamy na otwarcie wystawy (plakat, informacja ustna, media społecznościowe)
 8. Wernisaż wystawy
Po zakończeniu

Przygtowujemy infromację o wystawie i zamieszczamy ją w mediach.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Informacja o wystawie
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowujemy informację o wystawie (media lokalne, strona urzędu gminy, Fanpag'e biblioteki)
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Nie należy przesadzać z ilością książek.

Informacje dodatkowe

Wybierajmy ksiażki dla różnych grup czytelników, wtedy więcej osób jest zaintresowanych tymi tytułami. Optymalna grupa organzitorów 10-15 osób. Taka forma aktywności super sprawdza się wsród młodzieży gimnazjalnej.