• Sceariusz
 • Publikacja: 26.06.2015
 • Edycja: 26.06.2015
 • 1 
Akcja promująca czytanie "CZYTAJ!"
Akcja promująca czytanie

 • Budżet działania: 600 zł
 • Czas przygotowania: 9 tygodni
 • Czas trwania: 9 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 20
 • Liczba uczestników: 150
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

_Akcja miała na celu _ promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. Składała się ona z wielu różnych małych form, które były organizowane w związku obchodami np: Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Tygodnia Bibliotek. Były to między innymi plakaty, quizy, zajęcia, akcja „Polecamy!” Młodzież wymyślała formy i je przeprowadzała pod opieką merytoryczną bibliotekarza.

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie wspólnie z Kołem Przyjaciół Biblioteki i Dyskusyjnym Klubem Książki „Okładka” prowadziła akcję od września 2014 roku do czerwca 2015 akcję promującą czytanie pn. „CZYTAJ!".

 

Dlaczego warto?

Warto, bo działanie to bardzo skutecznie promuje czytanie. Rozwija kretywność młodych ludzi i pozwala im się realizować na różnych płaszczyznach. Biblioteka staje się miejscem, które zachęca młodych do działania.

W trakcie przygotowania

Zbieramy grupę wolontariuszy np: młodzież z Koła Przyjaciół Biblioteki czy DKK, oracowujemy plakat promujący akcję i ustalamy harmonogram wydarzeń ( ważne dni związane z ksiażką, biblioteką, rocznice literackie itd). najważniejsze dajemy pole do popisu młodym. Bibliotekarz pełni rolę opiekuna merytorycznego.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Wolontariusze np: z Koła Przyjaciół Biblioteki, DKK
 •   Plakaty promujące akcję
 •   Harmonogram wydarzeń w ramach akcji
 •   Media społecznościowe
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Spotkanie organziacyjne
 2. Ustalenie harmonogramu
 3. Akcja informacyjna
W trakcie realizacji

Najważniejsze oddać pole do dzialnia młodzieży. Ich pomysłowość często przekracza nasze wyobrażenia. Młodzi najlepiej rekomendują swoim rówieśnikom, że warto czytać. W każdym miesiącu młodzież organziowała jakąś formę w ramach akcji. Przed wydarzeniem była burza mózgów i młodzi ludzie wymyślali jak będą promować czytanie i z jakiej okazji. Były to np: plakaty graficzne, quizy, kalambury literackie, zajęcia, dyskusje, informacje w mediach społecznościowych. Wcześniej pojawiały się plakaty informacyjne w bibliotece, na korytarzach szkolnych, w klasach i młodzi ludzie zamieszczali notkę w mediach społecznościowych, z których korzystają. Potem przygotowywali wydarzenie. W zalezności od potrzeb: tworzyli scenariusz , wykonywali rekwizyty, przygtowywali salę, prowadzili wydarzenia, zapraszali kolegów, rozwieszali plakaty itd. Czasem młodzi ludzie zachęcali ogólnie do czytania, czasem promowali konkretną ksiazkę czy pisarza. Największą popularnością cieszyły się kalambury literackie i dowcipne plakaty graficzne i akcja "Polecamy" (czyli młodzież wpisywała na listę konkretne tytuły literackie, które były kupowane do biblioteki).

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Ustalenie tematyki i formy wydarzenia w ramach akcji
 •   Plakaty informacyjne
 •   Materiały i sprzęt ( w zależności od formy): komputer, ksero, aparat fotograficzny, Internet, papkier ksero, kolorowe kartony, kartony A1, tasma samoprzylepna, nożyce, flamastry, farby, sztalugi
 •   Miejsce (np.: czytelnia biblioteki, korytarze szkolne, plac pzred budynkiem biblioteki czy szkoły, Intrenet)
 •   Uczestnicy
 •   Dyplomy, nagrody
 •   Ciastka i soki
 •   Zbiory biblioteki
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Podane w opisie
Po zakończeniu

Po zakończeniu akcji dorze jak zbierze się cały sztab organizacyjny i podsumujemy np. jakie formy zyskaly największe uznanie wśród odbiorców, czy jakieś promowane ksiazki stały się hitem czytelniczym itd. Pamiętajmy o wręczeniu podizękowań i upominków wolontariuszm, przekażmy informacje do szkoły (młodzież czesto zbiera punkty do zachowawnia).

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Wymienione niżej
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Informacja w mediach
 2. Sprawozadnie z akcji
 3. Ewaluacja
 4. Podziękowania dla wolontariuszy
 5. Upominki
 6. Poczęstunek-ciastka i soki