• Artykuł
  • Publikacja: 09.12.2019
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Opolska edycja projektu "O finansach w bibliotece 6."

Do projektu "O finansach... w bibliotece" MBP w Opolu przystąpiła w 2019 roku pierwszy raz. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby w wieku 50+, które były dotychczasowymi oraz nowymi czytelnikami biblioteki.

Bibliotekarze, który zostali wyznaczeni do prowadzenia warsztatów mieli już wieloletnią wprawę w nauce pracy z komputerem z osobami 50+, jednak temat finansów był czymś nowym. Bibliotekarze podczas dwudniowego szkolenia we Wrocławiu zostali przygotowani pracy. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie naboru oraz promocja projektu w lokalnych mediach oraz bibliotece. Rekrutacja zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. Odzew przeszedł nasze oczekiwania. W rezultacie z planowanej jednej grupy warsztatowej zorganizowaliśmy dwie. Jedna grupa odbywała zajęcia w Budynku Centralnym MBP, druga w Filii nr 4.

Podczas pierwszego spotkania organizacyjnego, w każdej grupie, wybraliśmy z uczestnikami interesujące ich moduły kursu, pozwoliliśmy im realizować te, które uznali za najbardziej przydatne w codziennym życiu. Każdy z uczestników otrzymał indywidualny login oraz hasło do platformy e-learningowej z kursem. Podczas tych pięciu spotkań, w każdej z grup, uczestnicy wzbogacili się w bezcenną wiedzę o e-bankowości, dziedziczeniu, zakupach przez Internet.

Po ukończeniu modułów, w każdej z grup, uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty ukończenia kursu.  

Po zakończeniu spotkań z uczestnikami warsztatów zorganizowaliśmy spotkanie „Podaj dalej” dla kierowników i bibliotekarzy z sieci MBP w Opolu, na którym przedstawione zostały idea, cele oraz efekty projektu „O finansach w bibliotece 6.”  

Co nam dało uczestnictwo w projekcie?

Projekt wniósł powiew nowości do biblioteki. Dzięki szerszej, nowszej ofercie szkoleniowej udało nam się przyciągnąć nowych czytelników do biblioteki, stali czytelnicy również docenili nasze starania. Uczestnicy podkreślali, że tego typu warsztaty, na których poruszany jest temat np. działania e-bankowości czy BLIK-a pomaga przełamywać niewiedzę i wypływające z niej bariery, strach.