• Artykuł
  • Publikacja: 03.12.2019
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Polifonia pamięci o migracjach przymusowych

Inauguracja wystawy na terenie gminy wiejskiej Kłodzko „Kozaki-Pyrzany. Polacy, Niemcy i Ukraińcy – polifonia pamięci o migracjach przymusowych”, udostępnionej przez pana Bogusława Mykietów ze Stowarzyszenia Regionalistów Środkowe Nadodrze miała miejsce w dniu 5 listopada 2019 roku w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej.


Ekspozycję składającą się z siedmiu tematycznych banerów, której celem jest pokazanie młodym Europejczykom swoistej polifonii pamięci i różnic między pamięcią narodową, regionalną i indywidualną otworzyła dyrektor Biblioteki Mariola Huzar.


Podczas spotkania, w którym uczestniczyli seniorzy z miejscowego Dziennego Domu Seniora oraz uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej, wykład autorski pn. „Wpływ przesiedleń przymusowych  po II wojnie światowej na tożsamość, politykę historyczną i stosunki międzynarodowe” wygłosił pan Bronisław MJ Kamiński z Kudowy Zdroju.


Pan Bronisław jest charyzmatycznym historykiem z ogromną wiedzą, autorem książek i wielu artykułów naukowych. Porwał nas wszystkich do przeszłości historycznej Dolnego Śląska, Polski i Europy. Na początek z wielką precyzją omówił mniejszości narodowe i religijne w polityce światowej w okresie XVIII-XX wieku. Potem przeszliśmy do ewolucji w postawach polskich odnoszących się do kresów wschodnich po 1945r., a szczególnie po upadku Związku Radzieckiego i powstaniu niepodległych państw Ukrainy, Białorusi i Litwy. Opowiadał o funkcjonowaniu państw we wspólnocie Unii Europejskiej. W swoich wypowiedział podkreślał, że pojęcie „Kresy Wschodnie” przestało mieć aktywność polityczną, a nabrało znaczenia tylko jako dziedzictwo kulturowe z pozytywnymi i negatywnymi ocenami własnymi.


W trzeciej części wykładu przeszedł do ewolucji w odniesieniu do przeszłości historycznej Dolnego Śląska, jako naturalnego integralnego obszaru polskiego ze zrozumieniem i poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i materialnego wytworzonego w toku historii przez inne narody i państwa, z którymi jest coraz więcej bieżących powiązań i wspólnych interesów.


Puenta tego spotkania zaprowadziła nas do słów Pastorellego „Gdzie Bóg nas posłał, tam mamy kwitnąć”, bo we współczesnym świecie, poszerzanie się wspólnot państwowych w ramach Unii Europejskiej pozwala na swobodne przemieszczani się ludzi. Natomiast polifonia pamięci o migracjach przymusowych po II wojnie światowej ma za zadanie wskazać możliwą odpowiedź na pytanie, jak odwoływać się do wspólnych wartości i wyciągać wnioski z tak różnych trudnych doświadczeń.


Inauguracja wystawy była też okazją do wręczenia nagrody głównej w gminnym konkursie plastycznym „Zapisane obrazem – Kresy Zbigniewa Herberta” dla seniorki pani Haliny Sztanderskiej oraz wyróżnienia dla pani Danuty Moch z Dziennego Domu Seniora. Gratulujemy!!!

Polifonia pamięci o migracjach przymusowych