• Artykuł
 • Publikacja: 22.10.2019
 • Edycja: 29.10.2019
 • 1 
Kompetentny senior zarządza finansami czyli ,,O finansach ... w bibliotece - 6.edycja”

Karola Glasner nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie Filii w Kole.
Anna Nowak pracownik CDN PBP w Koninie Filii w Słupcy.

Kompetentny senior zarządza finansami czyli ,,O finansach ... w bibliotece - 6.edycja                     

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy oraz Filia w Kole po raz pierwszy wzięły udział         w projekcie ,,O finansach ... w bibliotece - 6.edycja" realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Odbiorcami projektu są osoby dorosłe w wieku 50+, które w bibliotekach uczestniczą w cyklu spotkań edukacyjnych poświęconych wybranym usługom finansowym. Projekt obejmuje biblioteki w całej Polsce.

,,Dlaczego przystąpiliśmy do projektu?" - odpowiedź jest prosta. Lubimy wyzwania, podejmowanie działań, a przede wszystkim chcemy uczyć się całe życie. Wiedza, którą nabyliśmy, trenerzy i uczestnicy warsztatów, pochodziła z przygotowanych przez specjalistów materiałów. Pracowaliśmy na sprawdzonych i rzetelnych treściach. ,,O finansach ... w bibliotece - 6.edycja" jest dla nas innowacyjną formą spotkań edukacyjnych, które mogliśmy zaproponować dla grupy osób w wieku 50+. Projekt zawierał szereg modułów, dzięki którym mogliśmy poszerzyć wiedzę w zakresie pojęć i terminów pojawiających się w sferze finansowej. Czas trwania projektu w naszych bibliotekach przypadł na wrzesień. Osoby prowadzące spotkania edukacyjne przeszły szkolenie stacjonarne  oraz on-line zakończone uzyskaniem certyfikatu. Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i znakomitej opiece trenerów nabyliśmy wiedzę i umiejętności pracy z osobami w wieku 50+. Szkolenie stacjonarne w Bibliotece Wojewódzkiej we Wrocławiu przekonało nas, iż włączenie się w projekt jest nie tylko dobrym pomysłem, ale również przyniesie nam korzyść związaną z pozyskaniem dzięki projektowi czytelników, którzy będą w przyszłości ambasadorami naszych działań bibliotecznych. Dużym wsparciem była dla nas możliwość poznania doświadczeń innych osób dzięki aktywnym spotkaniom na szkoleniu, jak również portalowi LABIB i webinariom.

Cykl spotkań został poprzedzony promocją projektu, rozmowami i wreszcie rekrutacją. Spotkania organizacyjne połączyłyśmy ze sprawdzeniem wiedzy uczestników, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Zdiagnozowana grupa 20 osób przystąpiła do intensywnego szkolenia ekonomicznego. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy.  Pani Karola Glasner nauczycielka bibliotekarka CDN PBP w Koninie Filii w Kole
prowadziła zajęcia w Dziennym Domu "Senior+" w Kole. Uczestnicy spotkań zdecydowali się przedyskutować następujące moduły:

 • Moduł 2 – Bezpieczne finanse w sieci. Jak nie dać się oszukać ani wykorzystać
  w Internecie?
 • Moduł 5 – Oszczędzanie i inwestowanie. Jak bezpiecznie zarządzać
  swoimi pieniędzmi?
 • Moduł 6 – Kredyt i pożyczka. Jak z nich korzystać?
 • Moduł 7 – Przezorny zawsze ubezpieczony. Jak dobrze się ubezpieczyć?
 • Moduł 10 – Bank centralny. Gwarancja stabilności pieniądza.

Pani Anna Nowak pracownik CDN PBP w Koninie Filii w Słupcy prowadziła zajęcia w bibliotece pedagogicznej w Słupcy. Uczestnicy podjęli decyzję, iż omówią poniższe moduły:

 • Moduł 1 – Bank przez Internet. Swobodny dostęp do Twoich finansów
  gdziekolwiek jesteś.
 • Moduł 2 – Bezpieczne finanse w sieci. Jak nie dać się oszukać ani wykorzystać
  w Internecie?
 • Moduł 3 – Płatności bezgotówkowe. Jak wygodnie i bezpiecznie płacić,
  korzystając z nowoczesnych technologii?
 • Moduł 7 – Przezorny zawsze ubezpieczony. Jak dobrze się ubezpieczyć?
 • Moduł 9 – Zarabianie na emeryturze. Jak zyskać dodatkowy dochód i zwiększyć świadczenie emerytalne?

Terminy spotkań i godziny zostały dostosowane do potrzeb i możliwości czasowych uczestników. Ważnym aspektem podczas spotkań edukacyjnych było wskazanie znaczenia i roli Narodowego Banku Polskiego. Uczestnicy  zapoznali się z wybranymi modułami, korzystali z porównywarek lokat czy ubezpieczeń  on-line, czy też poznawali  podstawowe pojęcia ekonomiczne przedstawione w obrazowy sposób poprzez filmy edukacyjne. Podczas naszych spotkań zauważyłyśmy wzajemne wspieranie się uczestników, oferowanie sobie pomocy, jak również potrzebę kolejnych spotkań.  Dyskusje bywały żywe i burzliwe. Pojawiło się wiele pytań, na które staraliśmy się odpowiedzieć. W czasie zajęć odwoływaliśmy się do doświadczeń uczestników, gdyż w ten sposób treści są lepiej przyswajane. Spotkaniom towarzyszyła wystawa nowości książkowych z zakresu edukacji ekonomicznej, która wzbudziła ogromne zainteresowanie. Były to różnorodne tytuły, z których inspirację mogą czerpać nie tylko seniorzy, ale i ich wnuki. W przypadku niemożności dotarcia na wyznaczone szkolenie, uczestnicy mogli w ustalonym wspólnie terminie, pod naszym okiem, nadrobić materiał. Projekt był dofinasowany przez organizatorów, dzięki czemu udało nam się kupić zarówno materiały biurowe, jak również słodki poczęstunek. Tajemniczy fundator zakupił ciasto drożdżowe, herbaty smakowe. Nasi finansowi czempioni otrzymali identyfikatory do toreb podróżnych oraz zakładki do książek  promujące w.bibliotece.pl. – portal, który agreguje katalogi polskich bibliotek, ułatwia także wyszukiwanie i wypożyczanie książek. Oferuje również bogactwo ocen i recenzji oraz powiadomienia o wydarzeniach w bibliotekach. Spotkania przebiegały w przyjaznej atmosferze. Poznanie oczekiwań i potrzeb seniorów było dla nas priorytetem. Z zajęć skorzystała grupa osób,  dla których już poza projektem przygotujemy kilka spotkań. Pasjonaci tematu udali się we własnym zakresie do miasta Łodzi, gdzie mogli oglądać na Rynku Manufaktury wystawę plenerową przygotowaną przez Narodowy Bank Polski – „Dzieje złotego”.


Bez wsłuchania się w oczekiwania uczestników nie byłoby osiągniętych efektów. W wartości dodanej uzyskaliśmy: wzrost kompetencji kluczowych, wypracowaliśmy nowe podejście uczestników do gospodarowania własnymi finansami, itd. Dzięki projektowi uczestnicy mogą odnajdywać się w sposób łatwiejszy w nowych obszarach działań finansowych. Uczestnicy w etapie końcowym szkolenia wypełniali indywidualnie ankietę on-line. Powstałe zapytania rozwiązywaliśmy wspólnie po zakończeniu ankiet. Spotkanie podaj dalej odbyło się wśród zaprzyjaźnionych bibliotek szkolnych, publicznych. Dzięki szkoleniu nawiązały się relacje, które będą zapewne w przyszłości owocowały kolejnymi wspólnymi działaniami. Uroczyste zakończenie połączone było z wręczeniem certyfikatów oraz pakietu materiałów edukacyjnych. Podsumowaniem były rozmowy o celowości i potrzebie realizacji takowych projektów i efektywnym wdrażaniu nabytej wiedzy o finansach do codziennego życia. Zrealizowane warsztaty były interesujące dla uczestników, pozytywnie wpłynęły na wzrost kluczowych kompetencji do całożyciowego uczenia się seniorów. Uczestnicy zajęć zauważyli, że spotkań było za mało, niektóre tematy były dla nich tak interesujące, że chcieliby je rozszerzyć. Z tego powodu tak ważne jest, aby były one kontynuowane poprzez webinaria czy spotkania edukacyjne  raz w miesiącu w bibliotece.

Kompetentny senior zarządza finansami czyli ,,O finansach ... w bibliotece - 6.edycja”