• Artykuł
  • Publikacja: 24.02.2023
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Dotykiem świat opisany w bibliotece w Jaszkowej Górnej

W styczniu br. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko rozpoczęła cykl spotkań „Niepełnosprawność nie wyklucza”, których celem jest integracja osób z niepełnosprawnościami z lokalnym środowiskiem oraz pokazanie, jak funkcjonują, z czym się zmagają, jakie bariery pokonują.

 

W lutym, gościem Filii w Jaszkowej Górnej była Magdalena Marciniszyn, stypendystka programu im. Grzegorza Ciechowskiego, która jest osobą niewidomą od urodzenia. Magda razem z mamą Elżbietą zabrały tutejszych seniorów w podróż do świata ciemności.

 

Każda przedstawiona sytuacja, pokazana na wielu przykładach, oparta na zmysłach pozwoliła nam przez ponad dwie godziny zegarowe poczuć, czym jest brak wzroku.

 

Pierwszym poznanym elementem był worek segena, który służy do rozpoznawania przedmiotów.

Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa dotyk w rozpoznawaniu różnego rodzaju faktur. Zaznaliśmy układanek gwożdzikowych, a także przedmiotów codziennego użytku dostosowanych dla osób niewidzących.

 

Duże wrażenie zrobiły urządzenia umożliwiające posługiwanie się pismem. Do tej grupy zaliczyć można: brajlowskie maszyny do pisania, tabliczki brajlowskie, rysiki, tabliczki umożliwiające ręczne pisanie. Uczyliśmy się alfabetu Braille’a, który jest oparty na sześciopunkcie.

 

Niezbędne są pomoce służące w orientacji przestrzennej takie, jak biała laska, czy też pies przewodnik. Laska bowiem, oprócz ułatwienia w wykrywaniu przeszkód, rozpoznawania rodzaju przeszkody, wyszukiwania możliwości przejścia, stanowi znak niewidomych.

 

Bardzo ważnym elementem są urządzenia nagrywająco-odtwarzające dźwięki,  takie jak dyktafony, magnetofony, radiomagnetofony, chociaż produkowane są do powszechnego użytku, mają dla osób z poważnymi dysfunkcjami wzroku wielkie, rehabilitacyjne znaczenie. Umożliwiają łatwe zapisywanie różnych tekstów, notatek, dyspozycji, planów opracowań i in. Możliwość taka ułatwia niewidomym i słabowidzącym wykonywanie pracy zawodowej oraz ma zastosowanie w życiu codziennym.

 

Na własne oczy zobaczyliśmy zegar dostosowany do możliwości percepcyjnych niewidomych i słabowidzących. Wielkie praktyczne i psychologiczne znaczenie ma możliwość orientacji w czasie.

Była to też okazja zobaczyć, w jaki sposób niewidomi grają w warcaby, czy też zwykłego chińczyka. Każdy z nas miał w ręce urządzenie do rozpoznawania kolorów, jest bezbłędne.

 

Odkryliśmy tajemnice, jakie skrywają banknoty i bilon, o czym nie mieliśmy pojęcia. Mogliśmy się dowiedzieć o tym, w jaki sposób oznakowane są produktu w sklepach, czy też lekarstwa w aptekach.

 

Elektronika i informatyka stworzyły osobom z poważnymi dysfunkcjami wzroku, a nawet całkowicie niewidomym, niewyobrażalnie wielkie możliwości dostępu do informacji, wykonywania pracy twórczej i naukowej, pracy zawodowej, a także sprawnego funkcjonowania na co dzień. Komputer z zastosowaniem programu mowy syntetycznej czy monitora brajlowskiego umożliwia swobodne posługiwanie się tym sprzętem, korzystanie z baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i innych programów użytecznych.

 

O tym wszystkim i jeszcze więcej, będzie okazja porozmawiać, zobaczyć i poznać osobiście Magdę Marciniszyn już w marcu w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Serdecznie zapraszamy!!!