• Artykuł
 • Publikacja: 06.02.2023
 • Edycja: 06.02.2023
 • 0 
Rekrutacja do programu rozwojowego Laboratorium: Biblioteka przyszłości pod hasłem 4K w bibliotece

Czy wiesz, czym są kompetencje przyszłości? To umiejętności, uważane za kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Badacze są zgodni, że 4 najważniejsze z nich to kreatywność, kooperacja, komunikacja i krytyczne myślenie. Dlatego tegoroczna edycja programu rozwojowego Laboratorium: Biblioteka przyszłości odbywa się pod hasłem 4K. Nabór startuje już dzisiaj! Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 19 lutego. Pierwszy zjazd odbędzie się na początku marca!

O programie

Szkolenie obejmie 4 moduły, każdy poświęcony innej kluczowej kompetencji przyszłości. Moduły będą realizowane w blokach 10-godzinnych dla dwóch kameralnych grup, osobno dla kadry kierowniczej i osobno dla osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich, animatorskich czy edukatorskich.

Zajęcia będą się odbywały w systemie weekendowym, online. Poprowadzą je doświadczeni trenerzy i trenerki ze stowarzyszenia Labib. Pierwsze spotkanie rozpocznie się warsztatami integracyjnymi. Oprócz udziału w zajęciach osoby uczestniczące będą miały za zadanie zrealizowanie wybranych kursów e-learningowych z platformy Sektor 3.0.

Zgłoszenie się do uczestnictwa w programie jest równocześnie zobowiązaniem do udziału w nim. Wymagamy zaangażowania i aktywnego uczestnictwa zajęciach, które odbywają się w soboty i niedziele — prosimy wyłącznie o poważne zgłoszenia.

Warunki ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu:

 • udział w co najmniej 75% szkoleń online,
 • ukończenie wybranego kursu e-learningowego na platformie Sektor 3.0 (lista kursów zostanie przedstawiona osobom zakwalifikowanym po naborze).
Informacje o naborze
 • formularz zgłoszeniowy ONLINE
 • termin zbierania zgłoszeń: do 19 lutego
 • ogłoszenie wyników: do 24 lutego
Terminy i tematy zjazdów

Kadra zarządzająca
4-5 marca: kreatywność,
1-2 kwietnia: kooperacja,
13-14 maja: komunikacja,
17-18 czerwca: krytyczne myślenie.

Animatorzy/bibliotekarze/edukatorzy
18-19 marca: kreatywność,
15-16 kwietnia: kooperacja,
27-28 maja: komunikacja,
24-25 czerwca: krytyczne myślenie.

Wstępny program zjazdów

Kadra zarządzająca
W module KREATYWNOŚĆ:
 • Integracja,
 • Różnorodne podejście do „problemu” kreatywnego zespołu,
 • Innowacyjne sposoby zarządzania zespołem. Kreatywność i odwaga,
 • Skąd się biorą dobre pomysły? Metody twórczego rozwiązywania problemów w przygotowaniu oferty biblioteki (i nie tylko).

W module KOOPERACJA:
 • Współpraca z samorządem,
 • Jak pozyskiwać partnerów i dbać o relacje z nimi?
 • Biblioteczne sieci współpracy,
 • Współpraca online w grupie rozproszonej.

W module KOMUNIKACJA:
 • Wprowadzenie do komunikacji empatycznej,
 • Jak motywować i wzmacniać zespół,
 • Ocena pracownicza,
 • Cyfrowa mowa ciała.

W module KRYTYCZNE MYŚLENIE:
 • Krytyczne myślenie w zarządzaniu,
 • Weryfikacja informacji i kompetencji w procesach HR,
 • Jak biblioteka może wspierać krytyczne myślenie swoich użytkowników.
Animatorzy/bibliotekarze/edukatorzy

W module KREATYWNOŚĆ:
 • Integracja,
 • (Nie)zwykłe książki,
 • Biblioteka opowieści,
 • Coś z niczego — jak prowadzić kreatywne zajęcia w bibliotece,
 • Gry i grywalizacja jako narzędzia do pobudzania kreatywności,
 • Pedagogika przygody z elementami arteterapii.

W module KOOPERACJA
 • Ja w zespole. Role grupowe i praca z talentami,
 • Dobre i złe relacje w zespole,
 • Współtworzenie oferty z użytkownikami,
 • Wolontariat.

W module KOMUNIKACJA:
 • Słowa mają moc. Co, jak i kiedy powiedzieć – siła komunikacji.
 • Jak tworzyć czytelne komunikaty?
 • Cyfrowa mowa ciała,
 • Komunikacja empatyczna,
 • Komunikacja z osobami ze specjalnymi potrzebami.

W module KRYTYCZNE MYŚLENIE:
 • Ćwiczenia z krytycznego myślenia,
 • Jak biblioteka może wspierać krytyczne myślenie swoich użytkowników,
 • Wyszukiwanie informacji w wiarygodnych źródłach.

Czas na ukończenie wymaganych kursów e-learningowych przez osoby uczestniczące w projekcie upłynie z końcem sierpnia. Rozesłanie certyfikatów planowane jest wczesną jesienią.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje komisja rekrutacyjna złożona z członków i członkiń stowarzyszenia LABiB zaangażowanych w jego realizację. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: stowarzyszenielabib@gmail.com

Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie LABiB. Partnerem strategicznym jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Rekrutacja do programu rozwojowego Laboratorium: Biblioteka przyszłości pod hasłem 4K w bibliotece