• Artykuł
  • Publikacja: 16.01.2023
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Tandem, rozwiązanie na czytanie!

Czytanie w tandemie.

Czytanie może sprawiać trudność i wymaga wiele cierpliwości. Przy tym traci się radość z czytania, ale wcale tak nie musi być. Razem można to zmienić. Jak? Trenując wspólne czytanie w tandemie. Tak, jak w sporcie, regularny trening sprawia, że jest się coraz lepszym.

 

Jak funkcjonuje czytanie w tandemie?

Mentorzy czytania raz w tygodniu czytają z dziećmi od 3 klasy szkoły podstawowej teksty, komiksy, książki. To, co sprawia dzieciom radość i jest dla nich interesujące.

Czytanie trwa 45 minut i odbywa się w bibliotece przez cały rok.

Dla kogo jest przeznaczone czytanie w tandemie?

- dla dzieci, które chcą poprawić czytanie

- dla dzieci, które bardzo dobrze czytają i chcą zostać mentorami

- dla dzieci od 3 klasy szkoły podstawowej

Tandem składa się z:

- trenera czytania (ktoś, kto bardzo dobrze czyta)

- sportowca (który gorzej czyta i chce poprawić swą umiejętność)

Przebieg:

- wspólny wybór interesującego tekstu

- odczytanie wspólne tekstu. Przy czym trener pokazuje trudne słowa

- kiedy sportowiec popełnia błąd, trener poprawia go

- sportowiec odczytuje błędny tekst jeszcze raz

- kiedy sportowiec czuje się pewnie, może już sam odczytać tekst

- tekst jest 4 razy powtórnie odczytany:

  1. Czytanie tekstu pierwszy raz
  2. Czytanie tekstu dokładnie
  3. Czytanie tekstu płynnie
  4. Czytanie tekstu, akcentując słowa

- na końcu omówiona jest treść przeczytanego tekstu

- feedback dla trenera i sportowca, podsumowanie

To należy do zadań trenera:

- wyraźne czytanie

- wskazywanie odczytywanego tekstu

- uważne słuchanie, jak sportowiec czyta

- pochwała i motywacja, wskazanie, co jest dobre

- pomoc, wsparcie, poprawianie błędów sportowca

Do zadań sportowca należy:

- uważne słuchanie, jak trener wypowiada słowa

- powtarzanie

- koncentrowanie się

Motywacja:

Jako element, który motywuje, można zastosować kartę ze stemplami bądź naklejkami, w której sportowiec zbiera medale za przeczytane teksty. Bądź wykorzystać teksty z zagadką matematyczną, w której po zaznaczeniu odpowiednich odpowiedzi „prawda” bądź „fałsz”, należy zsumować punkty i sprawdzić swój wynik. Ta osoba, która poprawnie pierwsza rozwiąże zadanie wygrywa!

Wskazówki przy wyborze tekstu:

- teksty łatwe

- teksty krótkie

- trudne słowa należy wyszukać najpierw w tekście,a później przeczytać je wraz z trenerem

Na zakończenie może odbyć się konkurs tandemów.

Trzy tandemy odczytują tekst na czas. Ten tandem, który pierwszy czasowo odczyta tekst bezbłędnie i płynnie zwycięża.

Tandem, rozwiązanie na czytanie!