• Artykuł
  • Publikacja: 15.12.2022
  • Edycja: 15.12.2022
  • 0 
Życie i twórczość patronki roku 2022 w projekcie “Z Marią Konopnicką przez pokolenia” w GBP w Przyłęku.
 
W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku od kwietnia do listopada realizowała projekt “Z Marią Konopnicką przez pokolenia”. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. S
kładało się na niego wiele działań. Były to spotkania autorskie, inscenizacje, konkursy, głośne czytanie wierszy dzieciom, spotkania DKK. Wszystkie skupiały się wokół postaci patronki roku 2022 Marii Konopnickiej. Głównym celem projektu było ukazanie postaci Marii Konopnickiej jako osoby, która odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych i patriotycznych Polaków.
Pierwszym działaniem był cykl warsztatów „Jak to ze lnem było”. Inspirowane one były bajką M. Konopnickiej o tym samym tytule. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież, a głównymi prowadzącymi byli seniorzy z KGW „Grabów nad Wisłą”.W ramach tego działania odbyło się 6 spotkań , na których uczestnicy poznali poszczególne etapy pracy „od ziarenka do włókienka”. Pod okiem doświadczonych seniorów sami zasiali, pielęgnowali, zbierali len, z którego po obróbce otrzymali włókno lniane.

W oczekiwaniu aż len dojrzeje panie z KGW przeprowadziły z 20 – osobową grupą dzieci i młodzieży 2 spotkania, na których młode pokolenie poznało starą, obecnie rzadko uprawianą technikę tkania ręcznego. Każdy mógł samodzielnie wykonać m. in dywanik , makatkę , lub podstawkę. Warsztat miał na celu wzbudzenie zainteresowania  tradycją ludową regionu , wzmocnienie więzi międzypokoleniowej , a wspólna praca dodała wiary we własne możliwości. 
Kolejne działanie realizowaliśmy we współpracy z młodzieżą ze Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej. Wspólnie przygotowaliśmy inscenizację kilku wierszy poetki. Młodzież miała okazję zaprezentować się podczas lokalnych imprez plenerowych organizowanych w naszej gminie. Z inscenizacją zawitaliśmy również do jednej ze szkół podstawowych. Tam zostaliśmy bardzo mile przyjęci przez dzieci oraz nauczycieli. To działanie było szczególne dla pracowników biblioteki. Po raz pierwszy mieliśmy okazję doświadczyć pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki niemu my pracownicy zdobyliśmy nowe umiejętności, poszerzyliśmy grono partnerów i odbiorców. Dla grupy młodzieży spotkania były okazją na bliższy kontakt z książką i sztuką teatralną. Takie działania niwelują bariery społeczne i uprzedzenia, łamiąc stereotypy. Skutkuje to wzrostem pozytywnego nastawienia do osób z niepełnosprawnościami i traktowanie ich jako równoprawnych członków społeczności.
W maju , miesiącu w którym urodziła się Maria Konopnicka odbyły się warsztaty pt. „Zabawy z poezją”. Poprowadziła je p. Hanna Niewiadomska współczesna pisarka, poetka mocno związana z literaturą dziecięcą. Autorka mnóstwa wierszy ,  piosenek i scenariuszy dla dzieci. Podczas spotkania z pisarką dzieci dowiedziały się jak powstaje wiersz , skąd można czerpać pomysły i poznały różnice między opowiadaniem, wierszem a piosenką, nauczyły się tworzyć rymy. Uczestnicy pod okiem prowadzącej stworzyli własny wiersz , wymyślili do niego tytuł. 
W kręgu poezji odbyło się również spotkanie z p. Justyną Pyrgiel – pisarką , poetką ściśle związaną z Ziemią Jana Kochanowskiego. W filii w Grabowie nad Wisłą odbyło się spotkanie pt. „Poranek z poezją” . Uczestniczyli w nim uczniowie z PSP w Grabowie nad Wisłą oraz dorośli. Pisarka opowiadała o swoich dwóch książkach : tomiku poezji „Rozmowa oblana sokiem pomarańczy” oraz zbiorze opowiadań „ Chabry”. Spotkanie przeniosło w świat marzeń, możliwości, skłoniło do rozmyślań i zadumy. W wierszach p. Justyna  opisuje życie , codzienne sprawy , a zwykłe rzeczy ubrane w jej poezję nabierają niezwykłości.

W październiku, również w filii w Grabowie gościliśmy pana Daniela Laseckiego – pedagoga, muzyka i aktora Teatru im CH. H. Andersena z Lublina , który poprowadził z dziećmi , młodzieżą i seniorami warsztaty teatralne. Aktor udzielił profesjonalnych wskazówek , które przydają się w dobrej recytacji, podpowiedział na co zwrócić uwagę w doborze repertuaru, jak zapanować nad tremą, co pomaga w zapamiętywaniu tekstu. 
Trzy ogłoszone konkursy : fotograficzny, plastyczny i recytatorski miały na celu wyciągnąć z lamusa i odświeżyć zapomnianą już trochę poezję i prozę jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej Marii Konopnickiej. 
W międzyczasie na spotkaniach DKK odbywały się dyskusje o życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Klubowicze z sentymentem wracali do szkolnych lat, kiedy to poezja nowele i opowiadania pisarki bardzo często pojawiały się w kanonie lektur. 
Najmłodsi beneficjenci projektu twórczość Pani Marii mieli okazję poznać podczas spotkań na których pracownicy biblioteki czytali jej wiersze. Odbywały się one pod hasłem „Spotkania wokół wierszy Marii Konopnickiej” uczestniczyły w nim dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkoli i zerówek z terenu naszej gminy. Do wspólnego czytania zaprosiliśmy również rodziców. Podczas czterech z takich spotkań inspirując się wierszem pt. „Parasol” rodzice wraz ze swoimi pociechami wykonywali pracę plastyczną pt. „Milion małych parasolek”.
Mamy nadzieję że postać Marii Konopnickiej – pisarki , poetki i wielkiej patriotki będzie długo obecna w świadomości wielu pokoleń polaków. Wszystkie działania opisane i utrwalone są w postaci wpisów i fotorelacji na naszej stronie internetowej i blogu do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.
https://gbp.przylek.pl/
https://konopnicka-projekt.blogspot.com/