• Sceariusz
 • Publikacja: 07.03.2021
 • Edycja: 08.03.2021
 • 0 
„Powiedz, jak się dziś czujesz?”
„Powiedz, jak się dziś czujesz?”

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 1 dzień
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 10
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Ten scenariusz przedstawia sposób na integrację grupy przed warsztatami dla dorosłych lub seniorów.  O emocjach wiemy dużo, tak nam się przynajmniej wydaje. Ale czy potrafimy je wyrażać i o nich mówić?

Dlaczego warto?

Główny CEL warsztatu:
- stworzenie okazji do lepszego poznania i integracji grupy

Cele szczegółowe warsztatu:
- pobudza myślenie, wyobraźnię
- uczestnik potrafi wyrazić emocje słowem, mimiką, ruchem
- uczestnik uczy się rozmawiać o uczuciach
- nie boi się rozmawiać o swoich uczuciach
- integracja grupy
Czas trwania 125 minut

 

W trakcie przygotowania

Schemat warsztatu:

WSTĘP

METODY: rozmowa, indywidualne wypowiedzi, zabawa ruchowa, obserwacja.

PRZEBIEG:

POWITANIE (20 minut)

- przedstawiamy się „Dwie prawdy i nieprawda”

Każdy uczestnik przedstawia się i mówi na forum o sobie 3 informacje: 2 prawdziwe i 1 nieprawdziwą. Zadaniem grupy jest wskazanie, która z podanych informacji jest nieprawdziwa.

- Krótka rozmowa wprowadzająca w tematykę zajęć

W trakcie realizacji

  1.  

ROZWINIĘCIE – (95minut)

METODY: dyskusja, burza mózgów, praca indywidualna i w grupach, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe

MATERIAŁY: karty Dixit, flamastry, duże kartki, flipchart, małe karteczki, korki z literami alfabetu, EMOCJE - zestaw obrazków, kostka EKMANA, fragmenty tekstów literackich, kartki papieru A4, plastikowe kubki, wykałaczki, gumki recepturki, taśma klejąca, tekturowe talerzyki, nożyczki

PRZEBIEG:

NAZYWAMY EMOCJE

 • KARTY DIXIT(15 minut)

Każdy uczestnik wybiera spośród zestawu kart DIXIT, tą która jego zdaniem najbardziej odpowiada nastrojowi w jakim się dziś czuje lub kojarzy mu się z sytuacją, która zapadła mu w pamięci, następnie siedząc w kole opowiadamy na forum o swoim wyborze.

 • ALFABET EMOCJI (15 minut)

Prowadzący losuje z przygotowanego zestawu literę alfabetu. Zadaniem grupy jest podanie jak najwięcej nazw emocji lub uczuć rozpoczynających się na daną literę lub wyszukanie ich z zestawu EMOCJE (załącznik nr 1). Pomysły zapisujemy i przyklejamy na flipcharcie.

WYRAŻAMY EMOCJE

 • ZABAWA- LUSTRO (10 minut)

Uczestnicy dobierają się w pary. Prowadzący wymienia poszczególne nazwy uczuć: strach smutek, radość, zdziwienie, itp. Każda para staje naprzeciwko siebie i za pomocą mimiki twarzy stara się pokazać wymienioną przez prowadzącego emocję.

 • KOSTKA EKMANA (10 minut)

Ochotnicy czytają fragmenty tekstów literackich (załącznik nr 2) w nastroju jaki wskazuje wylosowany symbol emocji na kostce ( w złości, radości, smutku, itp.).

 • ZABAWA RUCHOWA – TANIEC EMOCJI (10 minut)

Dzielimy uczestników na grupy 2-3 osobowe. Każda z grupy ma za zadanie za pomocą tańca wyrazić nastrój wskazany przez prowadzącego, a pozostali starają się go nazwać.

 • PRZERWA(10 minut)

POCZUJ EMOCJE (20 minut)

Dzielimy uczestników na 3-4 osobowe zespoły. Każdy otrzymuje zestaw rekwizytów: 4 kartki papieru A4, 2 plastikowe kubki, 4 wykałaczki, 4 gumki recepturki, taśma klejąca, tekturowy talerzyk, nożyczki. Zadaniem każdego zespołu jest zbudowanie najbardziej ciekawej budowli. Czas na wykonanie zadania to 10 minut. Po jego upływie, każdy zespół opowiada jakie emocje wyzwoliło w nich wykonywane zadanie.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   ZAŁĄCZNIK 1: zdjęcia twarzy pobrane ze strony https://pixabay.com/pl/
 •   ZAŁĄCZNIK 2:Tekst literacki : https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/co-mowi-zegar.html
 •   ZAŁĄCZNIK 2: Tekst literacki : https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziad-i-baba.html
Po zakończeniu

ZAKOŃCZENIE – (15minut)

METODA: Swobodna rozmowa

PRZEBIEG:

Każdy uczestnik siedząc w kole kończy wybrane zdanie:

- Jestem smutny gdy…

- Czuję radość kiedy ….

- Jestem zdziwiony ponieważ….

- Czuję złość kiedy…

- Czuję wstręt do….

- Czuję strach kiedy …

Runda podsumowująca: uczestnicy opowiadają o emocjach jakie im towarzyszyły podczas spotkania.

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

Autor: Anna Nędzi
Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach