• Artykuł
  • Publikacja: 03.11.2021
  • Edycja: 03.11.2021
  • 0 
Boom! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece - W grupie - dobrze się układa!
Hurra!!! Udało się!!!
Dzięki zakwalifikowaniu się do akcji "BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece" filia GBP w Grabowie nad Wisłą wzbogaciła się o zestaw gier i komiksów, które urozmaicą spotkania z naszymi użytkownikami i będą ciekawą alternatywą na spędzanie czasu w murach naszej biblioteki.

My zapewniamy zaplecze na dobrą zabawę, w zamian otrzymujemy doborowe towarzystwo ;-)

Jak wygląda praca w grupie, co to jest współpraca, co wspiera a co ją utrudnia? Tym zagadnieniom poświęcony był warsztat dla młodzieży zorganizowany w ramach akcji „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece”, organizowaną przez FRSI wspólnie z Wydawnictwem Story House Egmont sp. z o.o.

Do udziału w warsztatach w ramach akcji „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” zaprosiiśmy uczniów kl. VI z PSP w Grabowie nad Wisłą. Spotkanie pt. "W grupie - dobrze sę układa" miało na celu przyjrzenie się i osobistemu doświadczeniu pracy zespołowej. Podczas wspólnej zabawy uczestnicy mieli zwrócić uwagę i zastanowić się nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. spsobów na dobrą współpracę, czynnikami które ją wspierają lub utrudniają. Ważnym elementem, który pomaga pracować w grupie jest "kontrakt". Z tym terminem młodzeż spotkała się po raz pierwszy, ale po wyjaśnieniu definicji tego słowa bardzo szybko ustaliliśmy wspólne zasady pracy.

Pierwszą zabawą było "kreatywne bingo". Gra ułatwiająca lepsze poznanie i przełamanie "pierwszch lodów". Uczestnicy otrzymali karty do zabawy. Zadaniem każdego było znaleźć w grupie osoby, które pasują do opisów na karcie. Ćwiczene przebiegło bardzo sprawnie, co świadczy o tym, że grupa doskonale się zna. Koejny etap spotkania to "FITS chalenge". Grupa podzielona na cztery zespoły miała za zadanie ułożyć z kolorowych klocków wzór będący odzwierciedleniem tego, który przygotował wcześniej prowadzący. Dzięki tej zabawie uczestnicy poznali mocne i słabe strony zarówno zespołu jak i samych siebie, a wnioski z dyskusji będące podsumowaniem spotkania zostały przedstawione graficznie w postaci plakatu wspólnie wykonanego przez młodzież.
link do relacji na stronie naszej biblioteki:
http://gbp.przylek.pl/aktualnosci-gminnej-biblioteki-publicznej-w-przyleku/aktualnosci-filia-w-grabowie-nad-wisla-4/n,w-grupie-dobrze-sie-uklada-warsztaty-dla-mlodziezy