• Artykuł
  • Publikacja: 12.11.2022
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Japońskie i duńskie sztuki w bibliotece

Filię Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Szalejowie Górnym odwiedzili trzecioklasiści z miejscowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.


Zamierzeniem bibliotekarki Moniki było połączenie literatury duńskiej ze sztuką japońskiego teatrzyku kamishibai. Kamishibai jest to opowiadanie każdego zdarzenia za pomocą ilustracji, która jest przekładana w drewnianym oknie – stanowiącym małą scenę.


W taki oto sposób, nasi goście wysłuchali i obejrzeli baśń duńskiego pisarza Hansa Chrystiana Andersena pt.”Calineczka”. O ich zaangażowaniu świadczyły poprawne odpowiedzi na pytania związane z tym opowiadaniem.


 A jaki jest morał?

Baśń uczy nas, że jeżeli udzielimy komuś pomocy, to na pewno ktoś nam się odwzajemni, gdy my będziemy tej pomocy potrzebować.


Ale to nie wszystko…

Baśń zawiera także pouczenie, abyśmy nie uszczęśliwiali nikogo na siłę, tak jak żaba czy mysz, kiedy wyszukiwały dla Calineczki mężów nie takich, jakich by sobie ona życzyła, nawet nie pytając jej o zdanie.


Japońskie i duńskie sztuki w bibliotece