• Artykuł
  • Publikacja: 21.06.2022
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
O mowie nienawiści i hejcie w XXI wieku

W kwietniu tego roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich otrzymała informację, że udało nam się zakwalifikować do ogólnopolskiej akcji skierowanej do bibliotek -„O mowie nienawiści i hejcie”. Tym samym znaleźliśmy się w grupie 120 placówek z całej Polski, która otrzymała bardzo interesujące książki edukacyjne, do wykorzystania bezpośredniego podczas zajęć z młodzieżą. Akcja została zorganizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity in Action Polska.


W dobie mediów społecznościowych codzienne napięcia często przenoszą się w sferę wirtualną, gdzie niczym nieograniczane wymykają się niekiedy spod kontroli i powodują cierpienie wielu młodych ludzi. Jak mówić do nich o hejcie i mowie nienawiści? Lekcja biblioteczna przeprowadzona w bibliotece centralnej mówiła o obronie przed hejtem powszednim i zachęcała do przeciwdziałania jego przejawom.


Zajęcia dla młodzieży prowadził Michał Fiedukiewicz z Firmy Technokracja w Kłodzku.


Na spotkaniu rozmawialiśmy o tak popularnym dziś hejcie, czyli mowie nienawiści. Dotyka to chyba każdego nastolatka korzystającego z Internetu. Kim jest hejter? Zazwyczaj człowiekiem wyładowującym swoją agresję, złość, często strach na innej osobie poprzez słowne komentarze mające na celu obrazić czy sprowokować do agresji druga osobę. Przybiera to w dzisiejszym świecie przerażający kształt. Owocuje wśród  młodych ludzi, często strachem, wstydem i poczuciem, że jest się beznadziejnym. Może to doprowadzić do depresji, uzależnień i samobójstw. To ważna sprawa, aby uświadomić sobie jaki jest mechanizm hejtu, kim jest hejter i jak na hejt reagować.


Uczestnicy zajęć na początku spotkania myśleli, że mowa nienawiści i hejt to jest w zasadzie to samo zjawisko, mające różne nazwy. Kto używa mowy nienawiści i hejtu? Są to osoby z różnych grup wiekowych i zawodowych. Wśród nich są osoby używające tych zjawisk intencjonalnie (w tym też za pieniądze i na zlecenie) i też nieintencjonalnie (nieświadomie).


Mowa nienawiści:

*dotyka osób ze względu na ich tożsamość;

*ma sprawić, że druga osoba nie będzie traktowana jako równa innym, tylko ktoś gorszy, bo należy do jakiejś grupy;


Hejt:

*dotyka osób ze względu na działalność publiczną, zawodową…;

*ma ośmieszyć, oskarżyć i zranić;


Ludzie używają mowy nienawiści i hejtu bez zastanowienia się nad konsekwencjami, po prostu dla beki. U osób prześladowanych wywołują podobne reakcje, chociaż różne u różnych osób, między innymi: smutek, obniżenie poczucia własnej wartości, stany lękowe, bezsenność, depresje, nerwice, próby samobójcze, a w skrajnych sytuacjach niestety nawet samobójstwa.


Czy jest sens reagować na te negatywne zjawiska? Tak, przede wszystkim w obronie atakowanych osób. Bez wsparcia – zwłaszcza młodzi ludzie – nie są w stanie uporać się z daną sytuacją w jakimś konkretnym momencie. Źródłem złych zachowań są stereotypy i uprzedzenia, lęki i brak wiedzy, brak empatii.


Od młodzieży padały pytania za pytaniem, między innymi, jak reagować na mowę nienawiści?

Najlepiej zacząć od siebie. Poznawać lepiej dany temat, by lepiej rozumieć sytuację atakowanych osób/grup. Wspierać te osoby i zachęcać innych, by też reagowali na przypadki mowy nienawiści, m.in. poprzez zgłaszanie zaistniałych sytuacji administratorom stron i portali internetowych oraz stosownym służbom.


Spotkanie było pełne pozytywnej energii, ale także dało uczestnikom do myślenia. Ciąg dalszy nastąpi…