• Artykuł
  • Publikacja: 20.12.2021
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Gwiazdy, gwiazdki i gwiazdeczki w Gminie Kłodzko

Z okazji 21. Gali stypendialnej im. Grzegorza Ciechowskiego, Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłosiła konkurs plastyczny na „Gwiazdy, gwiazdki i gwiazdeczki”. Konkurs był skierowany do każdego, komu bliskie jest kultywowanie tradycji wykonywania ozdób świątecznych.


W ten sposób Organizator promuje lokalne talenty i pobudza społeczność lokalną do aktywności twórczej. Takie podejście ma również wpływ na pogłębienie wiedzy na temat symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Działanie zdecydowanie rozwija zainteresowania artystyczne uczestników oraz ich wyobraźnie.


Komisja oceniająca w składzie:

Mariola Huzar – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko

Roma Szczerbień – Filia w Żelaźnie

Ewa Włosek – Filia w Starym Wielisławiu

obejrzała 53 prace, które zostały zgłoszone do konkursu.


Oto wspaniali zwycięzcy tych autorskich świątecznych dzieł:

 

W kategorii przedszkolaki i zerówka

1 miejsce dla Zuzi Janoszek z Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach

2 miejsce dla Leny Fornal z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich

3 miejsce dla Kai Sobierajskiej w Przedszkola w Bierkowicach

Wyróżnienie dla Zuzi Łuszczyńskiej z Przedszkola Gminnego w Krosnowicach


W kategorii uczniowie szkół podstawowych klasy 1 do 4

1 miejsce dla Leny Dąbrowy z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie

2 miejsce dla Michała Stopki z NSP w Żelaźnie

3 miejsce dla Wiktorii Kiełbasy z NSP  w Żelaźnie

Wyróżnienie dla Oliwii Oczkowskiej również z Żelazna

 

W kategorii uczniowie szkół podstawowych klasy 5 do 8

1 miejsce zajęła Łucja Biernat z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie

Pozostałe prace były niezgodne z tematyką


W kategorii osoby dorosłe

1 miejsce dla Pani Agaty Bulaczek z Krosnowic

2 miejsce dla Pani Haliny Jedyńskiej ze Starego Wielisławia

3 miejsce dla Pani Doroty Skornąg z Krosnowic


W kategorii dowolnej

1 miejsce dla Patrycji Bac ze Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich

2 miejsce dla Natalii Oczkowskiej z Niepublicznego Przedszkola Gminnego w Żelaźnie

3 miejsce dla Oskara Jaworek z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Wyróżnienie dla Zosi Sienkiewicz z Przedszkola Gminnego w Jaszkowej Dolnej


Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez parlamentarzystów, samorządowców, radnych powiatowych i gminnych, urzędników, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów, organizacje pozarządowe oraz właścicieli firm. Wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za wspaniałomyślność, za dobre chęci, a także za to, że każdy uczestnik konkursu mógł zostać obdarowany.