• Artykuł
  • Publikacja: 30.01.2021
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Po co nam ocena pracownicza?
W dużej części bibliotek i innych instytucji kultury prowadzona jest roczna ocena pracownicza. Niektóre organizacje zastanawiają się czy powinny ją wdrożyć, a jeśli tak, to dlaczego. Czy zatem prowadzenie cyklicznej oceny pracowniczej jest obowiązkowe? Jakie korzyści może ona przynieść tak pracodawcy, jak i pracownikom?
Zapraszam do zapoznania się z zapisem webinarium, które poświęcone było szerokiemu spojrzeniu na problem oceny pracowniczej - jej celów, funkcji, kryteriów oraz metod i zasad przeprowadzania.
Sporo czasu poświęciłem także zagrożeniom - różnym błędom występującym w toku oceny, które mogą zdeformować jej wyniki, a w konsekwencji spowodować że cele oceny nie zostaną osiągnięte. Mówiłem także o tym, dlaczego poprzedni system oceny okresowej stosowany w WBP w Krakowie nie sprawdził się i dlaczego podjąłem decyzję o jego zmianie.
Zapraszam do oglądania i zachęcam do podjęcia próby zmierzenia się z oceną pracowniczą w Państwa Instytucjach.

Po co nam ocena pracownicza?