• Artykuł
  • Publikacja: 03.12.2020
  • Edycja: 03.12.2020
  • 0 
Totus Tuus. Stulecie urodzin Karola Wojtyły

Okazją do realizacji projektu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie, była uchwała Sejmu RP, na mocy której ustanowiono rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Bezpośrednim celem projektu było przypomnienie, w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, znaczenia jego pontyfikatu i wpływu na 
wydarzenia końca XX
i początków XXI w., kształtowanie uczuć szacunku wobec Papieża - kapłana, naukowca, poligloty, etyka, działacza na rzecz ekumenizmu i pokoju na świecie, wzorca duszpasterza, nauczyciela i człowieka zaangażowanego, bohater antykomunistycznej rewolucji oraz przekazanie młodym ludziom dziedzictwa "cywilizacji miłości" Jana Pawła II. Celem pośrednim była integracja społeczna wokół sylwetki Papieża, realizowana poprzez organizację różnorodnych w formie i zakresie wydarzeń, kierowanych do odbiorców z każdej grupy wiekowej: dzieci, młodzieży, dorosłych (w tym seniorów), pochodzących ze wszystkich środowisk.

Projekt obejmował:

  • wystawę "Ufne serca". Ekspozycja udostępniona została przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II;

  • konkurs plastyczny - „Święty Jan Paweł II w życiu mojej rodziny" z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym.

  • wieczory literacko-muzyczne przygotowane w oparciu o twórczość Wojtyły, z udziałem wybitnych artystów, aktorów i muzyków.
     "Tryptyk rzymski" - w aktorskiej interpretacji Jerzego Treli oraz "Wieczór z poezją Jana Pawła II" z udziałem zaproszonych artystów: Joachima Mencla -       wybitnego polskiego muzyka jazzowego, pianisty i kompozytora oraz Dariusza Niebudka - aktora teatralnego i filmowego, reżysera, wokalisty.

Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców na temat związków Jana Pawła II, Honorowego Obywatela naszego miasta, z Jaworznem, które datowane są od czasu, gdy był jeszcze Biskupem, Kardynałem - Metropolitą Krakowskim. Liczymy również, że zaangażowanie w realizację projektu całych rodzin przyczyni się do zacieśnienia więzi między bliskimi, a łącząc pokolenia wokół myśli Jana Pawła II pozwoli nam kultywować jego naukę oraz zawarte w niej wartości.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.


 

 

Totus Tuus. Stulecie urodzin Karola Wojtyły