• Sceariusz
 • Publikacja: 09.04.2014
 • Edycja: 09.04.2014
 • 4 
Kupon ewaluacyjny, czyli pomysł na zbadanie zadowolenia uczestników imprez masowych
Kupon ewaluacyjny, czyli pomysł na zbadanie zadowolenia uczestników imprez masowych

 • Budżet działania: 20 zł
 • Czas przygotowania: 1 dzień
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 1-99999
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

W kilku słowach: Bardzo prosta i łatwa w realizacji metoda na zbadanie podstawowych wymiarów zadowolenia uczestników imprez masowych.

Na czym polega? Każdemu z uczestników wręczamy papierowy kupon w kształcie banknotu (może wcześniej leżeć na siedzeniu, ale w przypadku młodszych uczestników lepiej rozdawać je po zakończeniu wydarzenia). Na każdej krawędzi kuponu umieszczone jest inne pytanie. Na krótszych rogach znajdują się pytania o zagadnienia demograficzne – na jednym boku płeć, na drugim np. wiek. Na dłuższych bokach umieszczone są pytania dotyczące opinii na temat wydarzenia, np. prośba o ocenę jego atrakcyjności na skali. Widzowie udzielają odpowiedzi poprzez przerwanie kartki w odpowiednim miejscu i wrzucenie jej do specjalnego pojemnika/kosza lub oddanie organizatorom. Kupony są następnie liczone i wkładane do opisanej koperty, dane z nich wprowadzane do komputerowego programu, który umożliwi ich analizę (np. Excel).

Kiedy użyć? Wydarzenia z dużą liczbą uczestników – pokazy filmowe, koncerty, przestawienia, wystawy itp.

Ile wymaga czasu: Przygotowanie 30 minut (druk i cięcie), 5 minut podczas wydarzenia, czas wprowadzania danych do arkusza kalkulacyjnego zależy od liczby kuponów.

Stopień trudności: Bardzo łatwe w realizacji; wyniki obliczane w specjalnym programie (np. Excel).

Dlaczego warto?

Zalety metody: ↗ Szybka, atrakcyjna forma zbierania opinii. ↗ Możliwość modyfikacji w zależności od badanego wydarzenia (dostosowanie do wieku uczestników, typu imprezy).

Wyzwania i ograniczenia metody: ↗ Ograniczony charakter zbieranych danych (jedynie podstawowe dane demograficzne i proste wskaźniki zadowolenia). ↗ Zebrane informacje wymagają uporządkowania, wprowadzenia do programu (np. Excel) i analizy.

W trakcie przygotowania

W trakcie przygotowania do wydarzenia i jednocześnie w procesie przygotowania kuponów ewaluacyjnych ważne jest ustalenie w gronie zespołu przygotowującego imprezę, jakie wymiary zadowolenia uczestników wydarzenia będą dla nas ważne. Czy będzie to chęć udziału w kolejnej tego typu imprezie? Czy może deklaracja opowiedzenia o niej w gronie znajomych lub współpracowników?

Ewaluacja ma sens, kiedy odpowiada na ważne dla nas pytania i tym samym jest użyteczna, a nie stosowana jako "sztuka dla sztuki".

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Spotkanie zespołu odpowiadającego za organizację wydarzenia.
 •   Papier i drukarka.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zastanowienie się jakie wymiary satysfakcji uczestników chcemy badać.
 2. Przygotowanie i wydrukowanie kuponów.
W trakcie realizacji

Każdemu z uczestników wręczamy papierowy kupon w kształcie banknotu (może wcześniej leżeć na siedzeniu, ale w przypadku młodszych uczestników lepiej rozdawać je po zakończeniu wydarzenia).

Na każdej krawędzi kuponu umieszczone jest inne pytanie. Na krótszych rogach znajdują się pytania o zagadnienia demograficzne – na jednym boku płeć, na drugim np. wiek. Na dłuższych bokach umieszczone są pytania dotyczące opinii na temat wydarzenia, np. prośba o ocenę jego atrakcyjności na skali.

Widzowie udzielają odpowiedzi poprzez przerwanie kartki w odpowiednim miejscu i wrzucenie jej do specjalnego pojemnika/kosza lub oddanie organizatorom.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Wydrukowane kupony w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozmieszczenie kuponów w przestrzeni wydarzenia w taki sposób, aby uczestnicy łatwo na niej "trafiali" i wiedzieli, gdzie je oddawać.
 2. Zachęcanie uczestników do "wypełniania" i oddawania kuponów.
 3. Zebranie kuponów z całego wydarzenia i przekazanie ich odpowiedzialnej za ewaluację osobie.
Po zakończeniu

Kupony są następnie liczone i wkładane do opisanej koperty, dane z nich wprowadzane do komputerowego programu, który umożliwi ich analizę (np. Excel).

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Komputer umożliwiający zliczenie i analizę kuponów.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Wprowadzenie kuponów do programu umożliwiającego analizę odpowiedzi.
 2. Analiza wyników ewaluacji - najlepiej w gronie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie wydarzenia.
 3. Wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
 4. Istnieje możliwość wykorzystania danych z ewaluacji w celach rzeczniczych np. pokazywanie, że 90% uczestników wydarzeń chce, aby odbywały się częściej.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

Pomysł na narzędzie ewaluacyjne został zaczerpnięty z "Miniporadnika ewaluacji dla realizatorów projektów edukacji kulturalnej", który został pomyślany jako pomoc dla osób realizujących projekty w dziedzinie edukacji kulturalnej.

Stanowi zestaw prostych porad i zaleceń. Odpowiada na często zadawane pytania: jak dobrze przygotować projekt do ewaluacji, jak skutecznie ją przeprowadzić oraz jak mądrze korzystać z jej wyników?

Opis tej i innych metod dostępny jest tutaj: http://stocznia.org.pl/narzedzia-do-ewaluacji-projektow-w-dziedzinie-edykacji-kulturalnej/

Powyższa inspiracja powstała w oparciu o licencję CC, którą objęte są narzędzia zamieszczone w poradniku.