• Sceariusz
 • Publikacja: 05.12.2022
 • Edycja: 05.12.2022
 • 0 
LEGO kodowanie
LEGO kodowanie

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 1 dzień
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 10
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?
Umiejętność kodowania jest elementem podstawy programowej. Układanie klocków LEGO to zarówno dobra zabawa, jak i świetny sposób na naukę programowania.

Korzyści dla uczestników:
 • uczenie się poprzez zabawę;
 • nabywanie nowych zainteresowań;
 • rozwój: koncentracji, logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni i kreatywnego myślenia;
 • sposób na spędzanie czasu wolnego w szkole (alternatywa dla zajęć świetlicowych).

Korzyści dla biblioteki:
 • budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej;
 • pozyskanie nowych, stałych czytelników.

Grupa docelowa: dzieci w wieku od 8 do 11 lat (uczniowie klas 3-5)

Liczba uczestników: 10

Czas trwania zajęć: 90 minut (lub 2 x 45 minut)

Miejsce zajęć: biblioteka szkolna

Metody pracy:
 • praca z tekstem literackim;
 • rozmowa kierowana;
 • praca z dyktandem graficznym;
 • praca z klockami LEGO;
 • gra.

Formy pracy:
 • indywidualna;
 • zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
 • tekst literacki;
 • kratownica z dyktandem graficznym (10x10);
 • kratownica (32x32);
 • flamastry, kredki;
 • zestaw klocków LEGO (elementy płaskie, płytki konstrukcyjne);
 • sprzęt komputerowy (5x);
 • gry online dostępne na oficjalnej stronie Grupy LEGO (https://www.lego.com/pl-pl/kids/webgames);
 • słoik.
Dlaczego warto?
Cele ogólne:
 • rozwijanie koncentracji uwagi;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Cele szczegółowe:

 • dziecko posługuje się współrzędnymi;
 • dziecko rysuje;
 • dziecko tworzy własny układ klocków.
W trakcie przygotowania

Część wstępna (20 minut):

 1. Przywitanie się z uczniami. Zaproszenie do aktywnego udziału w zajęciach.
 2. Polecenie dzieciom, by usiadły w kręgu.
 3. Przeczytanie uczniom dowolnego tekstu literackiego związanego z zimą lub świętami Bożego Narodzenia (np. M. Przewoźniak "Szczęśliwa pechowa choinka").
 4. Rozmowa kierowana w odniesieniu do wysłuchanego tekstu literackiego.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   tekst literacki.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotuj przestrzeń w bibliotece tak, aby dzieci mogły swobodnie usiąść, rysować i układać klocki.
 2. Przygotuj fragment tekstu literackiego.
 3. Opracuj pytania do rozmowy kierowanej.
W trakcie realizacji

Część właściwa (50 minut):

 1. Polecenie dzieciom, by usiadły przy stolikach.
 2. Rozdanie uczniom kredek oraz kratownicy ze współrzędnymi (10x10). Polecenie uczestnikom zajęć, by odkodowali kolory i pokolorowali pola zgodnie z instrukcją. Podsumowanie zadania przez prowadzącego.
 3. Rozdanie uczniom klocków Lego. Polecenie dzieciom, by ułożyły na płytce konstrukcyjnej obrazek związany z zimą lub świętami Bożego Narodzenia (np. bałwana, czapkę, prezent, renifera).
 4. Rozdanie dzieciom kratownicy ze współrzędnymi (32x32). Polecenie dzieciom, by podłożyły kratownicę pod płytkę konstrukcyjną i opracowały układ współrzędnych dla obrazka zbudowanego z klocków LEGO. Jedna wypustka klocka to jedno pole do zakodowania.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Wydrukuj kratownice.
 2. Przygotuj flamastry, kredki.
 3. Przygotuj zestaw klocków LEGO.
Po zakończeniu

Część podsumowująca (20 minut):

 1. Zaprezentowanie prac przez uczestników.
 2. Ocena uczniów pod kątem ich zaangażowania.
 3. Zaproszenie dzieci do komputerów. W nagrodę uczniowie grają w jedną z gier dostępnych na oficjalnej stronie Grupy LEGO.
 4. Rozdanie każdemu uczestnikowi po jedym klocku czerwonym i zielonym. Poproszenie uczniów o wrzucenie wybranego klocka do słoika w celu podsumowania zajęć (kolor zielony oznacza, że spotkanie było ciekawe/ podobało się; kolor czerwony oznacza, że spotkanie było nudne/ nie podobało się).
 5. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   słoik;
 •   sprzęt komputerowy z dostępem do internetu (5x);
 •   gry online dostępne na oficjalnej stronie Grupy LEGO (https://www.lego.com/pl-pl/kids/webgames).
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Włącz komputery. Załaduj stronę internetową z grami LEGO.
 2. Przygotuj klocki w kolorze czerwonym i zielonym.
 3. Ustaw słoik.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?
 1. Scenariusz można modyfikować do potrzeb i możliwości grupy wiekowej.
 2. Zajęcia mogą być przeprowadzone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Zajęcia mogą przybrać formę gry. Uczniowie zostają dobrani w pary. Jedno dziecko otrzymuje klocki i układa na płytce prosty obazek. Nie pokazuje konstrukcji swojemu koledze. Drugie dziecko otrzymuje kredki i wydrukowaną kratownicę. Zadaniem pierwszego ucznia jest określenie współżędnych klocków oraz podanie ich koledze. Drugi uczeń słucha instrukcji i zakolorowuje odpowiednie pola na kratownicy. Na koniec uczniowie porównują czy obrazek powstały na kratownicy, zgadza się z tym, powstałym z klocków LEGO.
 4. Zajęcia mogą mieć charakter cykliczny poprzez różnicowanie tematyki (tekstu literackiego, dyktanda graficznego, zadania z klockami LEGO).
Informacje dodatkowe
Scenariusz powstał w ramach konkursu „Baw się dobrze – klocki LEGO w bibliotece” organizowanego przez Stowarzyszenie LABiB w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Materiał edukacyjny dostępny na licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0 Polska. Pełna treść licencji znajduje się na stronie: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/.