• Sceariusz
  • Publikacja: 25.02.2021
  • Edycja: 01.03.2021
  • 0 
„Kroniki rodzinne świadectwem przeszłości
„Kroniki rodzinne świadectwem przeszłości

  • Budżet działania: 1000 zł
  • Czas przygotowania: 5 dni
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Liczba organizatorów: 2
  • Liczba uczestników: 10
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Rozbudzenie spontanicznej kreatywności i wyobraźni oraz poznanie historii rodzinych przez młodych ludzi

Dlaczego warto?

Warto prowadzic kronikę, ponieważ zdjęcia, filmy i dokumenty to rzeczy, które przechowujem, ale umyka nam wiele ważnych informacji,
które mogłyby wyjaśnić kim byliśmy i jak żyliśmy.

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

(CC by 4.0)