• Scenariusz
  • PUBLIKACJA: 13.03.2020
  • EDYCJA: 14.03.2020
  • 0 
SPOTKANIA Z FILMEM W BIBLIOTECE
SPOTKANIA Z FILMEM W BIBLIOTECE

  • Budżet działania: 0 zł
  • Czas przygotowania: 3 dni
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Liczba organizatorów: 1
  • Liczba uczestników: 50
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Spotkania z filmem w bibliotece przeznaczone są dla rodziców oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. W spotkaniach będzie uczestniczył pedagog szkolny, ewentualnie zaproszony psycholog, dyrektor szkoły.  Prezentowane filmy będą poruszać problemy współczesnej młodzieży.
Główne cele spotkań z filmem:
- integracja rodziców i dzieci,
- wspólne spojrzenie na problemy współczesnych nastolatków i próba ich rozwiązania.
Po każdym spotkaniu z filmem odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem pedagoga szkolnego i psychologa.

Dlaczego warto?

Pracuję w bibliotece szkoły podstawowej, której czytelnikami są uczniowie klas siódmych i ósmych. Wcześniej pracowałam w bibliotece gimnazjum. Podczas rozmów z uczniami zaobserwowałam, że część z nich ma problemy z "dogadaniem" się z rodzicami, którym często brakuje czasu dla dzieci. Sytuację taką, zaobserwowała również pani pedagog. Dlatego myślę, że warto organizować spotkania integracyjne dla rodziców i uczniów. Spotkanie z filmem o odpowiedniej tematyce połączone z wspólnym panelem dyskusyjnym może przyczynić się do lepszej integracji i nowego spojrzenia na problemy nastolatków.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Przed zajęciami należy oczywiście obejrzeć film, który będzie prezentowany. Przygotować listę problemów, które będą poruszane w filmie, przygotować pytania do dyskusji.
O terminie spotkania należy poinformować rodziców i uczniów. Można to zrobić poprzez e-dziennik, profile społecznościowe, stronę internetową, plakaty.

W TRAKCIE REALIZACJI

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA
1. Powitanie uczestników.
2. Przedstawienie celu spotkania.
3. Krótkie streszczenie filmu, który będzie wyświetlany.
4. Przedstawienie problemów, na które należy zwrócić uwagę podczas oglądania filmu.
CZĘŚĆ ZASADNICZA
1. Pokaz filmowy.
2. Panel dyskusyjny po filmie - problemy do dyskusji należy przygotować wcześniej, można rozdać uczestnikom karteczki. Dyskusję może prowadzić nauczyciel bibliotekarz, ale także pedagog szkolny lub psycholog.
CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Podsumowanie spotkania.
2. Zaproszenie na kolejne spotkania z filmem w bibliotece.
3. Pożegnanie uczestników.

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

W załączeniu lista filmów, które mogą być prezentowane podczas powyższych spotkań oraz plakat sporządzony za pomocą aplikacji Canva.
canva.com/design/DAD2UmWjntM/fGq0-Oy1PrzWVklpqnVtyw/edit
Polecam również strony internetowe:
edukacja filmowa.pl - znajdziemy tu scenariusze filmów oraz listę problemów do przedyskutowania.
kinoterapia.pl

Na licencji: CC BY SA