• Scenariusz
  • PUBLIKACJA: 12.03.2020
  • EDYCJA: 12.03.2020
  • 1 
"Czytasz - wygrywasz" - projekt promujący czytelnictwo w szkole podstawowej.

  • Budżet działania: 150 zł
  • Czas przygotowania: 10 dni
  • Czas trwania: 9 miesięcy
  • Liczba organizatorów: 0
  • Liczba uczestników: 200
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Projekt "Czytasz - wygrywasz" był realizowany przez cały rok szkolny. Jego głównym celem było propagowanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów.

Dlaczego warto?

We współczesnych czasach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój nowych technologii informacyjnych, wpływa to na pewno zasadniczo na spadek zainteresowania książką. Zjawisko takie obserwuję również podczas pracy w bibliotece szkolnej, w ciągu kilku ostatnich lat zauważyłam spadek zainteresowania czytaniem.  Dlatego uważam, że warto pokazać młodzieży, iż książka jest "towarem" wartościowym, a biblioteka miejscem ciekawym.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

W trakcie opracowywania projektu, skupiłam się na przygotowaniu ciekawych przedsięwzięć czytelniczych - imprez, projektów i konkursów. Do realizacji zadań programu zaprosiłam Samorząd Uczniowski, ZHP i Radę Rodziców, która ufundowała nagrody dla uczniów.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
  •   
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
W TRAKCIE REALIZACJI

Realizacja programu "Czytasz - wygrywasz" odbywała się poprzez ogranizację ciekawych dla uczniów przedsięwzięć czytelniczych:
1. Dni Czytelnictwa - w ramach, których zorganizowałam w bibliotece podczas przerw quizy czytelnicze, konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki oraz konkurs fotograficzny "Z książką w tle".
2. Zorganizowanie w szkole Kącika Czytelniczego z książkami uwolnionymi "Zabierz, przeczytaj, wymień".
3. Projekt fotograficzny sleeveface " Z książką mi do twarzy".
4. Wprowadzenie w szkole systemu motywującego do czytania - klasa, która wypożyczyła największą liczbę książek otrzymała na koniec roku szkolnego nagrodę pieniężną w wysokości 100 złotych ufundowaną przez Radę Rodziców, ponadto uczeń, któru wypożyczył najwięcej książek otrzymał tytuł Prymusa Czytelnictwa i bon do księgarni.

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

Działania podjęte podczas programu cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Szczególnie ciekawe były dla nich quizy i konkursy czytelnicze. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy statystyki wypożyczeń z trzech lat, wyniki okazały się bardzo zadowalające. Liczba wypożyczonych książek była najwyższa w ciągu ostatnich trzech lat. Wzrosła średnia wypożyczeń na ucznia. Mam więc nadzieję, że przynajmniej dla części uczniów książka stała się "towarem" wartościowym, a bibliotekem miejscem wartym odwiedzenia.

 CC BY SA