• Sceariusz
  • Publikacja: 06.03.2020
  • Edycja: 06.03.2020
  • 0 
ODKRYJ SWOJE MOCNE STRONY! - scenariusz warsztatów rozwojowych dla dorosłych i młodzieży
ODKRYJ SWOJE MOCNE STRONY! - scenariusz warsztatów rozwojowych dla dorosłych i młodzieży

  • Budżet działania: 0 zł
  • Czas przygotowania: 2 dni
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Liczba organizatorów: 1
  • Liczba uczestników: 15
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Proponowany warsztat stanowi pierwsze z cyklu spotkań rozwojowych dla osób dorosłych lub młodzieży. Jego celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości przez uczestników i wyznaczenie przez nich własnych celów, do których chcą dążyć. Spotkanie to również czas na refleksję dotyczącą tego jak wygląda nasze obecne życie i co można zrobić, aby żyć w zgodzie ze swoimi wartościami.

Dlaczego warto?

Warto otwierać się na nowe wyzwania oraz proponować użytkownikom biblioteki warsztaty i spotkania, które mogą wpłynąć na ich rozwój i lepsze poznanie siebie :)

W trakcie przygotowania

Na tym etapie musimy przygotować:
- odpowiednią przestrzeń, w której będzie można swobodnie rozmawiać i prowadzić warsztat,
- wydruki kart i materiałów pomocniczych,
- flipchart,
- kredki, flamastry,
- kartki papieru w różnych formatach

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
W trakcie realizacji

1. WSTĘP – 10% (20 minut)
- Powitanie uczestników + kilka słów o sobie

- Rundka: IMIĘ + OBECNIE JESTEM... + MÓJ NAJWIĘKSZY SUKCES TO…..
- Cele + program+ oczekiwania uczestników
- Zasady współpracy (kontrakt)

2. ROZWINIĘCIE – 80% (140 minut w tym 20 min przerwy)

CZĘŚĆ 1 Wprowadzenie: Co mam i o czym marzę?

Ćwiczenie 1: Mój cel

materiały: flipchart, karteczki post-it, długopisy, flamastry
Przebieg ćwiczenia opisany w scenariuszu (załącznik)

Cel SMART - omówienie metody

Ćwiczenie 2: Mapa zasobów

materiały: flipchart z przykładową mapą zasobów, kartki dla uczestników, flamastry, kredki
Przebieg ćwiczenia opisany w scenariuszu (załącznik)

CZĘŚĆ II Co jest dla mnie naprawdę ważne?

Wprowadzenie (pogadanka)    
Przykładowe pytania: Czym są wartości w naszym życiu? Co to są wartości? Jakie mamy wartości?

Ćwiczenie 3: Moje wartości
materiały: karty wartości (karty 1-12 do wydruku w załączniku), karty pracy (1 i 2 do wydruku w załączniku)
Przebieg ćwiczenia opisany w scenariuszu (załącznik)

Ćwiczenie 4: Koło Życia
materiały: karta pracy (do wydruku w załączniku), kredki, flamastry, długopisy
Przebieg ćwiczenia opisany w scenariuszu (załącznik)

3. ZAKOŃCZENIE 10% (20 minut)
Podsumowanie warsztatów
Ewaluacja (np. walizka/kosz

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

Scenariusz powstał w trakcie kursu: Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece, przeprowadzonego przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji.

licencja CC-BY-SA