• Scenariusz
 • PUBLIKACJA: 19.09.2018
 • EDYCJA: 19.09.2018
 • 0 
Jak o finansach w bibliotece dyskutowano - Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim
Jak o finansach w bibliotece dyskutowano - Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim

 • Budżet działania: 875 zł
 • Czas przygotowania: 30 dni
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 4
 • Liczba uczestników: 26
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Chcąc przełamać swego rodzaju tabu związane ze sprawami finansowymi, w naszym działaniu skupiliśmy się na przekazaniu wiedzy w sposób humorystyczny. Nie oznacza to, że nie poruszaliśmy trudnych tematów. Wręcz przeciwnie, poprzez wywołanie pozytywnych emocji (humor, dobra zabawa) staraliśmy się pokazać sedno każdego tematu. Nasze podejście do prowadzenia zajęć spotkało się z akceptacją uczestników. Przejawem tego była ich otwartość na dyskusje, w których zgłaszali własne problemy i pomysły na ich rozwiązywanie.

Dlaczego warto?

Udział w projekcie wiąże się z licznymi korzyściami dla różnych grup i instytucji:

a) Biblioteka - otwiera się na nowe działania, zyskuje wizerunkowo, jako jednostka posiadająca w ofercie wartościowe zajęcia dla seniorów, kurs stanowi uzupełnienie i poszerzenie działalności biblioteki. Współpraca projektowa z rozpoznawalnymi instytucjami (NBP, FRSI) jest zawsze korzystna i możliwa do wykorzystania w dalszych działaniach (innych projektach).Biblioteka może także uzyskać informacje na temat potrzeb społeczności lokalnej, a zwłaszcza seniorów.

b) osoby prowadzące zajęcia - zyskują doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z edukacji ekonomicznej, którą mogą wykorzystać w przyszłości w innych działaniach. Dostęp do materiałów edukacyjnych i fakt przygotowania ich przez ekspertów sprawia, że bibliotekarze mają możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia materiałów edukacyjnych.

c) seniorzy - najważniejsza grupa w projekcie, dla której przygotowany jest projekt. Oprócz samej wiedzy ekonomicznej zyskują także większą pewność siebie, zwłaszcza w posługiwaniu się komputerem.

 

Nasz pomysł przekazywania wiedzy w sposób humorystyczny i luźne podejście do prezentacji trudnych tematów sprawdza się już na etapie rekrutacji. Uśmiech na twarzy pozwalał przełamć pierwsze lody. Pozwalał zdjąć "psychiczną blokadę" do udziału w zajęciach.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Aby przygotowania do realizacji zajęć nie sprawiły nam problemu, staraliśmy się podejść do projektu możliwie nabardziej profesjonalnie. Już na etapie wyboru osób prowadzących wybraliśmy osoby, które interesują się szeroko pojętymi tematami finansowymi. Dzięki temu mogliśmy dobierać przykłady nie tylko spośród materiałów dostarczonych przez ekspertów. Literatura fachowa, informacje czerpane z portali branżowych stanowiły doskonałe uzupełnienie wiedzy. Dodatkowo bieżące śledzenie doniesień ze świata finansów i ekonomii sprawiło, że przytaczane przez nas przykłady były aktualne, co dodatkowo pozwalało rozwiać pojawiające się w trakcie kursu problemy i pokazać ich praktyczne odzwierciedlenie.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Dobry humor :)
 •   Przede wszystkim czas.
 •   Chęć podjęcia działania.
 •   Otwartość na nowe działania oraz wyjście poza utarte schematy.
 •   Znajomość społeczności lokalnej.
 •   Znajomość kalendarza działań biblioteki (znalezienie czasu na przeprowadzenie zajęć)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Wyszukanie informacji o projekcie.
 2. Zgłoszenie się do projektu.
 3. Przygotowanie merytoryczne osób prowadzących zajęcia (szkolenia, e-learningowe, stacjonarne, webinaria, testy, zapoznanie się z materiałami).
 4. Promocja projektu i rekrutacja uczestników.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania organizacyjnego.
W TRAKCIE REALIZACJI

Za punkt początkowy etapu realizacji projektu uważamy pierwsze zajęcia szkoleniowe. Naszym zdaniem na etapie realizacji projektu najważniejsza jest elastyczność. Pozwala ona bowiem na dostosowanie treści zajęć do grupy odbiorców. Osoby prowadzące zajęcia muszą być przygotowane na ewentualność skrócenia lub wydłużenia części zajęć. Ważnym aspektem jest umiejętność reagowania na potrzeby uczestników. Sztywne trzymanie się zaplanowanego toku może zniechęcić uczestników do udziału w kolejnych. Musimy pamiętać, że kurs jest dla uczestników i to oni są jego najważniejszym ogniwem. Elastyczność związana z realizacją projektu wiąże się także z gotowością do stawiania czoła nagłym sytuacjom. Osoby prowadzące zajęcia muszą być przygotowane na ewentualny brak prądu, awarię sprzętu lub ewentualny brak internetu. Preferowany przez nas luźny sposób prowadzenia zajęć, systematyczne śledzenie doniesień ze świata finansów, a także znajomość treści poszczególnych modułów pozwoliły uniknąć stresu w razie wystąpienia niechcianej awarii. Kolejnym przejawem elastyczności jest realizacja samych zajęć. W naszym przypadku podzieliliśmy uczestników na 2 grupy. Ułatwiło nam to dotarcie do każdego seniora. Dodatkowo nasze działania prowadziliśmy dwutorowo. Z jednej stromy kursanci pracowali na swoich stanowiska. Równocześnie treści były wyświetlane na dużym ekranie. Pozwalało to na wspólne omówienie pojawiających się niejasności i problemów na bieżąco.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Dobry humor :)
 •   Uczestnicy kursu - osoby 50+
 •   Sala i sprzęt (komputery, ekran, rzutnik)
 •   Poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, ciastka)
 •   Czas
 •   Odpowiednio przeszkolona kadra osób prowadzących zajęcia.
 •   Materiały biurowe (markery, flipchart itp.).
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zapoznanie się z treścią poszczególnych modułów (szczegółowe planowanie zajęć).
 2. Przygotowanie sali do zajęć (ustawienie sprzętu, kontrola sprzętu, sprawdzenie czy wszystko działa).
 3. Przeprowadzenie zajęć
 4. Samodzielne rozwiązywanie testu przez uczestników zajęć. Zwrócenie szczególnej uwagi, aby każda osoba wysłała uzupełniony test!
Po zakończeniu

Po zakończeniu ostatniego modułu każdy uczestnik musiał wypełnić online ankietę ewaluacyjną. Jest to bardzo ważny aspekt z punktu widzenia biblioteki, gdyż stanowi to podstawę do weryfikacji uczestnika szkolenia. Ważne, by osoby prowadzące zajęcia zwróciły uwagę na wypełnienie wszystkich pól i wysłanie formularza.

Kolejnym działaniem podsumowującym projekt było spotkanie dla uczestników. Było ono doskonałą okazją do swobodnego wypowiedzenia się o kursie. Każdy senior otrzymał certyfikat ukończenia kursu. Prowadzący zajęcia podjęli inicjatywę, której efektem były spersonalizowane podziękowania dla wszystkich uczestników.

Spotkania "Podaj dalej" były kolejnym etapem realizacji projektu. Naszymi doświadczeniami podzieliliśmy się z bibliotekarzami z Gniewkowa, Złotnik Kujawskich i Nowej Wsi Wielkiej. Odwiedzając biblioteki przedstawiliśmy założenia i zalety udziału w projekcie. Prezentację urozmaiciliśmy krótkimi filmikami z realiaacji projektu.

Chcąc wykorzystać potencjał, jaki dał nam udział w projekcie oraz zagospodarować zidentyfikowaną przestrzeń postanowiliśmy przygotować cykl wpisów poświęconych edukacji ekonomicznej. Systematycznie umieszczaliśmy je na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Dało to możliwość szerzenia wiedzy wśród osób, które niekoniecznie mając czas, by przyjść do biblioteki, ale są zainteresowane jej działalnością.

Skorzystaliśmy także z możliwości, jakie dali nam organizatorzy projektu i zachęcaliśmy do udziału w cyklu webinariów. Każdy senior - niekoniecznie uczestnik kursu - miał możliwość przyjścia do biblioteki i śledzenia materiału lub jego odtworzenia w domowym zaciszu.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Dobry humor :)
 •   Czas
 •   Materiały biurowe,(toner do drukarki, papier). - druk certyfikatów, podziękowań
 •   Środek transportu na spotkania
 •   Komputer, strona internetowa
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie certyfikatów, podziękowań
 2. Przeprowadzenie spotkania podsumowującego
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań
 4. Przygotowanie wiadomości edukacji ekonomicznej i umieszczenie ich na stronie internetowej
 5. Przygotowanie sali na webinaria
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

Chcieliśmy, aby przedstawiciele bibliotek przyjechali na spotkanie "Podaj dalej" do naszej placówki. Pierowtnie miało się ono odbyć w trakcie spotkania podsumowującego. Dałoby to możliwość uzyskania informacji o projekcie również od uczestników kursu. Niestety termin spotkania podsumowującego zbiegł się w czasie z termianami urlopów i spotkanie "Podaj dalej" musieliśmy przesunąć na wrzesień. Tym samym zmieniła się jego formuła i to my odwiedziliśmy biblioteki.

Informacje dodatkowe

Ważnym elementem niniejszej inspiracji jest przygotowany film, który stanowi jej integralną część. Poniżej znajduje się link do niego.

https://drive.google.com/file/d/1pwZQkRVr3Csh6qMN4C0Qx0YLzdeJ30_z/view

Oświadczamy, iż posiadamy zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wszystkich uczestników kursu oraz spotkań podaj dalej.

Mamy nadzieję, iż nasza inspiracja pomoże niezdecydowanym w podjęciu decyzji o udziale w projekcie oraz podejmowaniu nowych wyzwań. Działajcie, bo warto !

Katarzyna Wojtczak,

Paweł Marchel :)