• Sceariusz
 • Publikacja: 19.09.2018
 • Edycja: 19.09.2018
 • 0 
Finansowe rekiny z Olsztynka i gminy
Finansowe rekiny z Olsztynka i gminy

 • Budżet działania: 750 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 4 miesiące
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku zachęcona sukcesem jaki zdobyła w poprzedniej edycji projektu „O finansach w bibliotece” (i nie mam tu na myśli tylko zajęcie 3 miejsca w konkursie na inspirację, ale całokształt), postanowiła iść za ciosem. Był to nasz drugi udział w tym przedsięwzięciu. Po pierwszej edycji spotkaliśmy się z ogromnym entuzjazmem naszych kursantów. Byli bardzo zadowoleni i chętni do poszerzania swej wiedzy. Kiedy więc pojawiła się możliwość ponownego wzięcia udziału, bez wahania zgłosiliśmy się. Znając zasady i wykorzystując swe doświadczenie z poprzedniego projektu wiedzieliśmy, że te kilka spotkań, to będzie sama przyjemność zarówno dla kursantów, jak i prowadzących.

Temat finansów zawsze jest aktualny, a możliwość pracy z seniorami, którzy są największą grupą użytkowników biblioteki, była dla nas bodźcem by kontynuować projekt w naszej placówce. Seniorów nie zrażała również myśl, że na zajęcia będą musieli przynosić swoje laptopy. Chęć uczestniczenia i poszerzania swej wiedzy jest dla nich najwyższym priorytetem. Są bardzo chętni do angażowania się w nasze przedsięwzięcia. Cieszy nas to bardzo, bo przecież robimy to z myślą o nich. Zacytuję tu słowa Pani Basi Suwińskiej, uczestniczki poprzedniej edycji OFB, która powiedziała - „orgaznizujcie, edukujcie nas bo na to zasługujemy”. Zatem działamy.

Dlaczego warto?

Przystępując do projektu wiedzieliśmy, że każda forma działania w bibliotece to między innymi pozyskiwanie potencjalnych czytelników. Wartości biblioteki celem nadrzędnym. A kiedy w grę wchodzą jeszcze dodatkowe aspekty, takie jak możliwość przyuczenia czy pokazania czegoś nowego uczestnikom naszych przedsięwzięć, to dla nas dodatkowa motywacja do działania.

Chociaż już raz temat finansów był poruszany i omawiany, wiedzieliśmy, że jest on tak obszerny i ciągle na czasie, że nie mieliśmy najmniejszych obaw, by ponownie ruszyć z projektem w naszej bibliotece. „Kiedy mowa o pieniądzach to nigdy za wiele informacji”, jak to powiedział, jeden z naszych uczestników. Wiemy, że dzięki tym spotkaniom niektórzy seniorzy nabrali odwagi by korzystać z bankowości internetowej, robić zakupy w Internecie, czy korzystać z portali społecznościowych. Cieszy nas każda forma przejawu działania i korzystania z wiedzy jaką uzyskali uczestnicząc w naszych projektach.

Obecność na zajęciach to również i towarzyski cel spotkań. Wiedza, wiedzą, ale sam fakt zobaczenia się ze znajomymi to dodatkowy powód, by wyjść z domu. Dla seniorów to motywacja do wzięcia udziału w projekcie. Miejsce i forma naszych spotkań, były przyjazne i dostępne dla każdego. Zadbaliśmy o to, by częstotliwość zajęć nie była zbyt uciążliwa i długa, a na każdych zajęciach były napoje i poczęstunek.

Ponadto w ramach konkursu dobrych praktyk poprzedniej edycji nasza biblioteka zajmując 3 miejsce otrzymała laptopa.

 

W trakcie przygotowania

Ja, Jolanta Ponczkowska i mój kolega Paweł Rogowski jako prowadzący, najpierw przeszliśmy wszelkie obowiązkowe szkolenia, kursy e-learningowe, spotkania regionalne etc. Następnie, przystąpiliśmy do szukania uczestników projektu. Wykorzystywaliśmy różne źródła propagujące nasze przedsięwzięcie – internet, plakty, ulotki, lokalna prasa, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, kontakty do uczestników z poprzednich naszych projektów. Zadziałała również poczta pantoflowa. Cieszył nas fakt, iż wśród kursantów byli również małżonkowie. Wszystkich uprzedzaliśmy o konieczności noszenia własnego laptopa bądź tabletu na zajęcia (nadal nie mamy w bibliotece komputerów). Na pewno było to uciążliwe dla nich, ale chęć uczestniczenia w projekcie była większa. W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Olsztynku, mieliśmy możliwość z korzystania z sali posiedzeń wraz z całym jej wyposażeniem (wi-fi, rzutnik, nagłośnienie, mikrofony, stoły, krzesła) oraz z naczyń i zaplecza sanitarnego. Nieodzowna była również pomoc pań sprzątających i informatyków zatrudnionych w urzędzie. W trakcie trwania całego projektu w każdej chwili mogliśmy zasięgnąć porady i konsultować się z naszą opiekunką regionalną Joanną Cieślińską z WBP w Olsztynie i trenerem Panią Jolantą Czajkowską, z którą mieliśmy zaszczyt już współpracować po raz drugi. Za wszystkie cenne rady i wskazówki bardzo dziękujemy.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Pozytywne nastawienie i dobre chęci, zarówno u prowadzących jak i chyba przede wszystkim u uczestników ;)
 •   Materiały biurowe (papier, mazaki...), komputer, drukarka, Internet
 •   Plakaty, ulotki
 •   Znajomości i dobre układy z organizacjami lokalnymi i UTW
 •   Telefon, lista kontaktów z poprzednich działań
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Nabycie wiedzy przez prowadzących na webinariach, organizowanych kursach e-learningowych, szkoleniu stacjonarnym i spotkaniu regionalnym
 2. Promocja i reklama projektu wśród społeczności lokalnej (plakaty, ulotki, media etc)
 3. Nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami
 4. Rekrutacja uczestników projektu
 5. Wstępne ustalenie terminu spotkania organizacyjnego
W trakcie realizacji

Kiedy mieliśmy już komplet uczestników, odbyło się pierwsze spotkanie–organizacyjne, na którym zapoznaliśmy seniorów z tematyką i celem naszego projektu. Każdy otrzymał teczkę z loginem i hasłem. Ustaliliśmy również terminarz spotkań i omówiliśmy zasady obowiązujące na spotkaniach. Z doświadczenia po pierwszej edycji, wiedzieliśmy, iż nie możemy rozwlekać zajęć w zbyt długim przedziale czasowym, więc staraliśmy się zmieścić w maksymalnie 3 tygodniach. Chcąc urozmaicić i spersonalizować moduły pokusiliśmy się o wykonanie plakatów (dany kolor na dany moduł), które były wieszane w widocznych miejscach na spotkaniach. Ułatwiło nam to również późniejsze szukanie konkretnych zdjęć z zajęć. Na spotkanie, na którym omawiany był moduł dotyczący NBP wydrukowaliśmy do dekoracji wielkie banknoty polskie.. Na spotkania przynosiliśmy książki, związane z tematyką omawianego modułu. Podczas przerw każdy miał możliwość ich przejrzenia bądź wypożyczenia. Zaprosiliśmy również ekspertów zewnętrznych: Panią Annę Karpik-Olszewską – przedstawicielkę NBP z oddziału w Olsztynie oraz Romana Brodawkę – agenta ubezpieczeniowego, którzy profesjonalnie podeszli do tematu, odpowiadali na pytania nurtujące seniorów a nawet podarowali drobne upominki naszym kursantom i bibliotece. Na zakończenie przygotowaliśmy dla uczestników quiz podsumowujący cały materiał z naszych zajęć. Po oficjalnym wręczeniu certyfikatu z udziałem zastępcy burmistrza, naszej opiekunki regionalnej i dyrektorki biblioteki był czas na słodki poczęstunek (tort) i grupowe zdjęcie pamiątkowe.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Prowadzący
 •   Teczki, długopisy, notatniki, materiały (scenariusze) zarówno dla prowadzących jak i uczestników
 •   Flipchart, papier, mazaki, kolorowy brystol, plakaty, ulotki, rzutnik, ekran, nagłośnienie laminator, książki z biblioteki, drobne elementy dekoracyjne (pieniądze, plakaty, parasol etc.)
 •   Listwy przyłączeniowe, Internet, laptop, drukarka, aparat fotograficzny
 •   Informatycy, sprzątaczki.
 •   Eksperci.
 •   Gorąca woda, naczynia, kawa, herbata, ciastka, tort, woda w butelkach do picia
 •   .
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zapoznanie się z wynikami ankiety ewaluacyjnej i wybrani modułów do omówienia na zajęciach.
 2. Malowanie plakatów nawiązujących do tematyki spotkania (każdy z modułów był spersonalizowany innym kolorem papieru)
 3. Drukowanie plakatów i ulotek promujących spotkanie.
 4. Telefony do uczestników z poprzedniej edycji.
 5. Przygotowanie sali, dekoracja plakatami bądź innymi gadżetami przyniesionymi na spotkanie, rozłożenie książek, podłączenie sprzętu i listew przyłączeniowych, podłączenie rzutnika, mikrofonów i sprzętu nagłaśniającego, przygotowanie stołu z poczęstunkiem. 6. Spotkanie organizacyjne (Poznanie się, omówienie zasad, robienie testu poziomującego oraz wypełnianie ankiet).
 6. Spotkanie organizacyjne (Poznanie się, omówienie zasad, robienie testu poziomującego oraz wypełnianie ankiet).
 7. Zaproszenie ekspertów na zajęcia.
 8. Kolejne spotkania z poszczególnych modułów.
 9. Podziękowania dla ekspertów za uczestniczenie w zajęciach (skromny upominek ufundowany przez Promocję Miasta Olsztynek)
 10. Indywidualne spotkania z uczestnikami niemogącymi wziąć udziału danego dnia z przyczyn losowych.
 11. Zamówienie tortu w lokalnej ciastkarni.
 12. Przeprowadzenie zabawy dla uczestników – quiz sprawdzający z wiedzy zdobytej na zajęciach
 13. Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia w towarzystwie przedstawicieli władzy lokalnej i opiekuna regionalnego oraz dyrektora biblioteki
 14. Wspólna fotografia i tort.
Po zakończeniu

Kolejny etap projektu to zorganizowanie spotkania "Podaj dalej". Spotkanie to ma na celu promowanie projektu wśród bibliotek zarówno szkolnych jak i miejskich czy gminnych. Zaprosiliśmy przedstawicieli 3 bibliotek – Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda oraz z Gminnej Biblioteki w Gierzwałdzie do nas, gdzie przy kawie i ciastku przedstawiliśmy fotorelację z odbytego szkolenia. Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, spostrzeżeniami. Odpowiedzieliśmy na wszelkie pytania.

Konieczne było również dzwonienie do naszych uczestników z prośbą o wypełnienie ankiety podsumowującej całe szkolenie, która był udostępniona dopiero po zakończeniu naszych spotkaniach. Część uczestników wolała zrobić to pod naszym okiem w bibliotece. Na zakończenie projektu my jako prowadzący wypełniliśmy ankiety ewaluacyjne (każdy osobno). Chcąc pozostawić po projekcie pamiątkę, stworzyliśmy krótki filmik podsumowujący przebieg projektu w naszej placówce. Chcemy wziąć udział w konkursie na inspirację. Być może ktoś zechce skorzystać z naszych doświadczeń.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Prowadzący oraz przedstawiciele zaproszonych bibliotek.
 •   Telefon, rzutnik, ekran, papier, koperta, znaczek
 •   Laptop, Internet
 •   Napoje, poczęstunek.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ustalenie terminu spotkania „podaj dalej”
 2. Telefony wykonane do okolicznych bibliotek.
 3. Wysłanie zaproszeń na spotkanie.
 4. Spotkanie „Podaj dalej” (prezentacja, pogadanka przy kawie i ciastku).
 5. Telefony do uczestników w celu wypełnienia ankiety kończącej kurs.
 6. Przygotowanie filmiku – relacji z naszych poczynań.
 7. Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych przez prowadzących projekt.
 8. Wzięcie udziału w konkursie na najlepsza inspirację pochodzącą z projektu.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Mogliśmy np zorganizować wycieczkę do oddziału NBP w Olsztynie. No ale zamiast tego zaprosiliśmy panią Anię do nas.

Na pewno super wyprawą byłoby odwiedzenie Centrum Pieniądza im Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, no ale to nieco za daleko od nas. Niestety

Informacje dodatkowe

W ramach projektu przeszkoliliśmy łącznie 20 seniorów. Nasi kursanci pracowali na swoich laptopach i tabletach. Na niektóre zajęcia byli zaproszeni eksperci z zewnątrz. Staralismy sie urozmaicać zajęcia dodatkoymi ozdobami, gadżetami, zabawami. Ścisle wspólpracowalismy z naszymi opiekunami.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku podsumowującego całe nasze przedsięwzięcie. W trakcie realizacji kursu powstało mnóstwo fajnych zdjęć i napawdę ciekawe wypowiedzi. Wszytko musieliśmy mocno "okroić" ponieważ chcąc zamieścić więcej materiałów film trwałby przynajmniej godzinę