• Sceariusz
 • Publikacja: 19.06.2013
 • Edycja: 19.06.2013
 • 2 
Dzień Rodziny z biblioteką
Dzień Rodziny z biblioteką

 • Budżet działania: 600 zł
 • Czas przygotowania: 2 tygodnie
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 60
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Dzień Rodziny to impreza organizowana w sumie z 3 okazji: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Spotkanie objęło około 60 osób (dzieci, młodzież i osoby dorosłe, a także seniorów). Budżet w granicach 200 zł został przeznaczony na poczęstunek, pozostała kwota na nagrody - oczywiście książkowe.

Dlaczego warto?

Takie imprezy integrują ludzi, pozwalają na zwiększony kontakt dzieci z rodzicami.

W trakcie realizacji

W celu zorganizowania imprezy trzeba było przygotować szereg rzeczy: występ grupy teatralnej, występ grupy tanecznej, scenariusz zabaw, zakupić nagrody w konkursie, przygotować dekoracje a także poczęstunek.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   środki finansowe (poczęstunek, nagrody)
 •   drukarka (ogłoszenia, dyplomy)
 •   materiały plastyczne (dekoracje, scenografia)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie grupy teatralnej do występu (przygotowanie scenariusza, ćwiczenie ról, przygotowanie scenografii)
 2. Promocja
 3. Opracowanie scenariusza spotkania (zabawy, tańce integracyjne)
 4. Zlecenie przygotowania występu tanecznego (instruktor tańca, przy GOK)
 5. Przygotowanie galerii prac plastycznych złożonych w konkursie "Rodzinne czytanie na wiosny powitanie"
 6. Przygotowanie filmu złożonego ze zdjęć złożonych w wyżej wymienionym konkursie
 7. Zakup nagród
 8. Zakup poczęstunku
 9. Przygotowanie sali (poczęstunek, nagłośnienie, dekoracje)
 10. Rozpoczęcie imprezy - powitanie gości
 11. Prezentacja filmu - zdjęcia konkursowe
 12. Rozdanie nagród
 13. Występ grupy teatralnej
 14. Występ grupy tanecznej
 15. Zabawa integracyjna + poczęstunek
 16. Podziękowanie wolontsariuszom (młodzież gimnazjalna opiekująca się sprzętem nagłaśniającym, zajmująca się fotografowaniem)
 17. Pożegnanie
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Wydaje mi się, że impreza była udana. Raczej niczego bym nie zmieniła.

Informacje dodatkowe