• Sceariusz
 • Publikacja: 18.06.2013
 • Edycja: 18.06.2013
 • 3 
Wielokulturowe inspiracje
Wielokulturowe inspiracje

 • Budżet działania: 7000 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 6 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 26
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Był to projekt (a właściwie jeszcze jest, bo trwa do końca czerwca) skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Miał on na celu poznanie kultur Podlasia, poprawę umiejętności wyszukiwania informacji i zarządzania nimi. Ponadto młodzież miała okazję do pobudzenia własnej przedsiębiorczości. W ramach projektu odbył się szereg spotkań organizacyjnych, roboczych, 2 wyjazdy, warsztaty informatyczne, kiermasz ciast a także młodzież miała kilka zadań do wykonania.

Dlaczego warto?

Młodzież jest grupą społeczną, która często staje się odrzucana. Twierdzi się, że młodzi nie chcą brać w niczym udziału co moim zdaniem jest nieprawdą. Wśród gimnazjalistów znalazłam wiele osób, które chcą działać, chcą poznawać siebie i otaczającą ich rzeczywistość.

W trakcie realizacji

Projekt objął 6 miesięcy wytężonej pracy. W ramach projektu odbywały się co miesięczne spotkania organizacyjne oraz robocze, podczas których młodzież planowała kolejne etapy projektu, wyszukiwała informacje dotyczące kultur, mniejszości narodowych i religii istniejących na Podlasiu. Młodzież miała też za zadanie wyszukać miejsca warte do zwiedzenia pod kątem wielokulturowości. Dzięki ich aktywności odbyły się 2 wyjazdy. Pierwszy z nich zaplanowany był do Sejn, Suwałk i Augustowa. Drugi zaś do Kruszynian, Krynek i Supraśla. Podczas wyjazdów odwiedzaliśmy muzea, kościoły, rozmawialiśmy z przedstawicielami mniejszości narodowych, braliśmy udział w warsztatach kuchni regionalnej. W Kruszynianach braliśmy udział w Festynie Smaków Jednego Boga "Sabantuj", który poświęcony był religiom monoteistycznym. Podczas imprezy można było zasmakować religii dosłownie kosztując potraw charakterystycznych dla regionów i religii, a także objerzeć i posłuchać występów folklorystycznych.Pobyt w Krynkach pozwolił też na spotkanie się z grupą młodzieży, która realizowała inny projekt w Równać Szanse. Młodzi brali też udział w warsztatach informatycznych, gdzie realizowali wybrany przez siebie temat. W ramach projektu młodzież zorganizowała też kiermasz ciast, którego dochód przeznaczyli na zakup koszulek. Jednak, gdy okazało się, że zebrana kwota była zbyt mała młodzież zorganizowała też dyskotekę biletowaną - zadbali o zgody rodziców, ochronę, listę uczestników, muzykę. Sami przygotowali salę a po zakończeniu dyskoteki sami posprzątali. Przed nami jeszcze tworzenie Wirtualnych Przewodników po Podlasiu i po Projekcie oraz spotkanie podsumowujące.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Grupa aktywnej młodzieży
 •   Poczęsunek
 •   Instruktor - informatyk
 •   Komputery
 •   Materiały biurowe
 •   Telefon
 •   Czas
 •   Drukarka
 •   Projektor i ekran projekcyjny
 •   Grupa na Facebooku - miejsce wymiany informacji, plików itp.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Diagnoza - zaproszenie młodzieży na spotkanie, by wybadać ich potrzeby, zainteresowania, wybrać temat projektu
 2. Przygotowanie wniosku
 3. Rekrutacja
 4. Spotkanie organizacyjne - ustalenie harmonogramu
 5. Spotkania robocze - wyszukiwanie informacji
 6. Spotkania robocze - planowanie wyjazdu
 7. Wyjazd - Sejny, Augustów, Suwałki - zbieranie materiału do przewodników
 8. Spotkania robocze - planowanie drugiego wyjazdu
 9. Wyjazd - Kruszyniany, Krynki, Supraśl
 10. Kiermasz - zbiórka pieniędzy na wybrany cel -zakup koszulek
 11. Warsztaty informatyczne - obsługa video
 12. Spotkania robocze - rozpoczęcie pracy nad przewodnikami
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Na chwilę obecną nic bym nie zmieniła.

Informacje dodatkowe

Brak