• Sceariusz
 • Publikacja: 12.02.2015
 • Edycja: 12.02.2015
 • 3 
Strefa eksperymentu. INKUBATOR AKTYWNYCH RODZICÓW
Strefa eksperymentu. INKUBATOR AKTYWNYCH RODZICÓW

 • Budżet działania: 4000 zł
 • Czas przygotowania: 1-10 dzień
 • Czas trwania: 5 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 10
 • Liczba uczestników: 1-100
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Celem eksperymentu było zainicjowanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej W Sławkowie swoistego klubu rodzica, który nazwałam „Inkubatorem Aktywnych Rodziców”, w którym rodzice wspólnie podejmują decyzję o jego działaniach. Realizując eksperyment chciałam sprawdzić, czy taki tworzony partycypacyjnie klub ma szansę działać w moim mieście, czy biblioteka jest odpowiednim, najbardziej „naturalnym” miejscem na zainicjowanie i prowadzenie Inkubatora. Ciekawiło mnie też, na ile w działalność i współprowadzenie Inkubatora zaangażują się rodzice i czy podejmowane działania sprawią, że będą oni stałymi i aktywnymi klientami biblioteki oraz aktywnymi działaczami w mieście.

Dlaczego warto?

Korzyści:

 • poszerzenie oferty biblioteki o działania dla społeczności rodziców małych dzieci,
 • grupa aktywnych rodziców gotowych podejmować działania na rzecz tej społeczności,
 • otwarcie biblioteki na inicjatywy oddolne (a może ktoś przyjdzie z innym pomysłem i zrealizuje go w bibliotece),
 • możliwości uczestniczenia w interesujących wydarzeniach (działania podejmowane w Inkubatorze zawsze będą miały charakter otwarty).
 • budownie wizerunku biblioteki jako miejsca spotykania się i wspólnego działania
W trakcie realizacji

Najważniejsze i kluczowe dla całości przedsięwzięcia było pierwsze spotkanie w Inkubatorze (scenariusz poniżej), ponieważ od niego zależały dalsze podejmowane działania. Podczas spotkania inauguracyjnego rodzice wspólnie ustalili czestotliwość i tematy poszczególnych spotkań. Planowane działania podzielone były na cztery grupy:

 1. Warsztaty
 2. Spotkania
 3. Wspólne działanie / wydarzenie
 4. Dzielenie się

Na podstawie wypracowanych wspólnie przez rodziców pomysłów, powstało kalendarium działań (załączone poniżej) i zainicjowana została grupa robocza, która zajmowała się organizacją poszczególnych punktów programu. Dalej było juz z górki! Spotykaliśmy się w miarę regularnie. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w rozmaitych spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Grupa chętnych do spotkań i współpracy rodziców
 •   Przyjazna maluchom biblioteczna przestrzeń (kolorowe dywany, stolkiczki, krzesełka, przewijak,)
 •   Scenariusz pierwszego spotkania
 •   Grupa na facebooku (by łatwiej było się komunikować)
 •   Otwartość, gotowość do współdziałania
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ustal termin pierwszego spotkania
 2. Rozpowszechnij informację i zaproszenie na spotkanie wśród potencjalnych zainteresowanych rodziców
 3. Przemyśl i przygotuj plan / scenariusz pierwszego spotkania (możesz wykorzystac mój, dołaczony poniżej)
 4. Przeprowadź pierwsze inauguracyjne i planistyczne spotkanie. Mniej mów, zdecydowanie więcej słuchaj, nie oceniaj, notuj pomysły
 5. Powołaj grupe roboczą, która pomysły i potrzeby przełoży na konkretne działania. (nasze konkretne działania przedstawia poniższy załącznik)
 6. Ustalcie kalendarium działań
 7. Spotykajcie się, dzielcie się wiedzą i doświadczeniem, współdziałajcie!
 8. Podsumujcie działania, wyciagnijcie wnioski!
 9. Działajcie dalej....
 10. Fot.
 11. Fot.
 12. Fot.
 13. Fot.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

Słuchaj potrzeb, nic nie narzucaj, oddawaj przestrzeń do działania chętnym rodzicom. Wspieraj i zachęcaj do działania.